Оберіть свою мову

Телефонний довідник

 
 

GoogleTranslate

Ukrainian English Estonian French German Italian Latvian Lithuanian Polish Spanish
 

ibchemapfmp

 

                                                          

 

 16-го лютого 2024 р. в Інституті біохімії ім. О.В.Палладіна НАН України відбулося чергове засідання загальноакадемічного міждисциплінарного семінару у галузі природничих наук «Актуальні питання фізико-хімічної та математичної біології».

Із доповіддю «Можлива роль молекул пероксиду водню в йонній терапії ракових клітин» виступив доктор ф.-м.н. професор ВОЛКОВ Сергій Наумович, головний науковий співробітник лабораторії біофізики макромолекул Інституту теоретичної фізики ім. М.М. Боголюбова Національної академії наук України.

Засідання семінару відкрив головуючий – академік НАН України проф. С.О.Костерін. У своєму вступному слові він розповів присутнім про  наукові інтереси доповідача. С.О.Костерін підкреслив, що наукові праці С.Н.Волкова стосуються нагальних питань сучасної молекулярної біофізики, зокрема вивчення конформаційних перетворень макромолекул ДНК та полінуклеотидів. Було розроблено підхід до опису конформаційної механіки подвійної спіралі ДНК, побудувані адекватні моделі конформаційних коливань та структурних перетворень макромолекули ДНК. Проф. С.Н.Волков визначив роль протиіонів важких металів у стабілізації структури ДНК, висунув ідею щодо конформаційного солітону в ДНК, визначив умови наявності та можливі типи конформаційних солітонних збуджень у ланцюжкових молекулах типу ДНК, запропонував і обґрунтував солітонний механізм ефектів далекодії в молекулах ДНК.

Далі слово для наукової доповіді було надано проф. С.Н.Волкову.               

У доповіді мова йшла за низку фундаментальних результатів, важливих для розуміння принципів функціонування біологічних макромолекул і розвитку молекулярної медицини. Так, обговорювалися механізми специфічної взаємодії біологічно активних молекул з різними ділянками подвійної спіралі ДНК, що є важливим для розробки нових лікарських препаратів. Було вказано на важливу роль молекул перекису водню у блокуванні активності ДНК у ракових клітинах під час опромінення важкими іонами. Через більшу молекулярну масу молекула перекису водню не така рухлива, як молекула води, і може блокувати процес специфічного розпізнавання ДНК. Нуклеїнові основи можуть утворювати більш стійкі комплекси з перекисами водню, ніж з молекулами води. Утворення комплексів молекул перекису водню з атомними групами нуклеїнових основ призводить до блокування ДНК-специфічних сайтів розпізнавання і активності ДНК в цілому. У доповіді також було зроблено акцент на тлумаченні фізичних механізмів молекулярного впізнавання, які ґрунтуються на загальній здатності біомакромолекул до конформаційних перебудов, утворенню стабільних та специфічних міжмолекулярних  комплексів.

Із запитаннями до доповідача та обговоренням доповіді виступили акад. С.Комісаренко, акад. С.Костерін, акад. А. Наумовець, член-кор. М.П.Куліш, проф. М.Великий, проф. С.Ярмолюк, д.ф.-м.н. С.Перепелиця, д.б.н. Ю.Данилович та інші.   

ПОСИЛАННЯ НА ЗАПИС СЕМІНАРУ:

                               https://youtu.be/hKb48IjtqaU?si=UqTxYJlmRUXGFhuH

                                                   

 Ф О Т О Р Е П О Р Т А Ж  З  С Е М І Н А Р У

(фото – к.б.н. М.В.Григор’євої)

На трибуні – доповідач проф. С.Волков.

В залі засідань.

Запитання до доповідача від акад. НАН У С.Комісаренка.

Запитання до доповідача від. д.б.н. Ю.Даниловича.

Жвава дискусія…

Проф. М.Великий та д.ф.-м.н. С.Перепелиця.

Цікаві думки щодо одержаних доповідачем результатів висловив

член.-кор. НАН У М.Куліш. 

І знову дискусії…

Проф. Л.Дробот та д.ф.-м.н. С.Перепелиця.

Обговорення доповіді триває навіть в президії засідання…

Голова семінару акад. НАН У проф. С.Костерін та доповідач проф. С.Волков.

Виступ проф. О.Матишевської з коментарями до доповіді

був вельми змістовним.

Голова семінару та доповідач – «…здається, семінар вдався…!».

Наступне засідання загальноакадемічного міждисциплінарного семінару «Актуальні питання фізико-хімічної та математичної біології» заплановано на березень м-ць 2024 р.