Оберіть свою мову

Телефонний довідник

 
 

GoogleTranslate

Ukrainian English Estonian French German Italian Latvian Lithuanian Polish Spanish
 

ibchemapfmp

 

                                                          

                                                  

 22-го грудня 2023 р. в Інституті біохімії ім. О.В.Палладіна НАН України відбулося чергове засідання загальноакадемічного міждисциплінарного семінару у галузі природничих наук «Актуальні питання фізико-хімічної та математичної біології».

Із міждисциплінарною доповіддю «Рецептор холоду і ментолу TRPM8: від біофізичних і фармакологічних властивостей до біологічних функцій і ризіків гіпотермії» виступив докт. біол. наук проф. Олександр Вікторович Жолос – завідувач кафедри біофізики та медичної інформатики ННЦ «Інститут біології та медицини» Київського національного університету імені Тараса Шевченка. 

Засідання семінару відкрив головуючий – академік НАН України проф. С.О.Костерін. У своєму вступному слові він розповів присутнім про  наукові інтереси доповідача, зупинився, зокрема, на його міжнародних наукових контактах.

Далі слово для наукової доповіді було надано проф. Жолосу О.В.

У першій частині лекції доповідач наголосив на тому, що рецептор холоду і ментолу TRPM8 – це проникний до іонів кальцію неселективний катіонний канал. Він був відкритий e 2002 р. незалежно Девідом Джуліусом і Ардемом Патапутяном. У 2021 р. ці вчені отримали Нобелівську премію з фізіології та медицини за їх визначні відкриття рецепторів холоду, тепла і механічних стимулів. Це заклало молекулярно-біологічний фундамент нашого сучасного розуміння температурної чутливості у соматосенсорній системі, але згодом з’ясувалось, що Trpm8 широко експресований не тільки у сенсорних нейронах, а і у багатьох інших типах клітин і тканин, зокрема у злоякісних пухлинах. Відкриття рецептору холоду поставило низку питань фундаментального характеру – як побудований цей білок? яким чином він може активуватись при зниженні температури з таким високим температурним коефіцієнтом - Q10>25? Яким чином може відбуватись активація TRPM8 у тканинах, в яких за фізіологічних умов температура підтримується на постійному рівні? Які механізми дії активаторів і інгібіторів TRPM8?

У другій частині лекції проф. Жолос розглянув питання експресії і функції термочутливих TRP каналів в епітеліальних клітинах повітроносних шляхів, а також у гладеньком’язових і ендотеліальних клітинах кровоносних судин, зокрема у контексті патофізіології астми і ризиків гіпотермії для здоров’я людини. В лекції були проілюстровані комплексні наслідки активації TRPM8, як на рівні генерації трансмембранних іонних струмів і їх впливів на мембранний потенціал клітини, так і на рівні внутрішньоклітинної локальної і глобальної кальцієвої сигналізації - сумації кальцієвих «спарків», виникнення і розповсюдження кальцієвих хвиль, генерації двофазних скоротливих відповідей судин. Було продемонстровано, що в основі цих складних процесів лежить формування молекулярних і функціональних сигналоплексів, які  включають координовану взаємодію на рівні TRPM8 канали - Ca2+ канали L типу - ріанонодинові рецептори внутрішньоклітинних Са2+ депо – Са2+-активовані К+ канали високої провідності, і які здатні викликати як деполяризацію мембрани і скорочення, так і гіперполяризацію мембрани і розслаблення міоцитів судин.

ПОСИЛАННЯ НА ЗАПИС СЕМІНАРУ: https://www.youtube.com/

Ф О Т О Р Е П О Р Т А Ж  З  С Е М І Н А Р У

Голова семінару академік С.О.Костерін відкриває засідання.

На трибуні – доповідач професор О.В.Жолос.

В залі засідань.

Фотографії – І.Пружанського.