Оберіть свою мову

Телефонний довідник

 
 

GoogleTranslate

Ukrainian English Estonian French German Italian Latvian Lithuanian Polish Spanish
 

ibchemapfmp

 

                                                          

                             

27-ГО ЖОВТНЯ 2023 Р. В ІНСТИТУТІ БІОХІМІЇ ІМ. О.В.ПАЛЛАДІНА НАН УКРАЇНИ ВІДБУЛОСЯ ЧЕРГОВЕ ЗАСІДАННЯ ЗАГАЛЬНОАКАДЕМІЧНОГО МІЖДИСЦИПЛІНАРНОГО СЕМІНАРУ У ГАЛУЗІ ПРИРОДНИЧИХ НАУК «АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ФІЗИКО-ХІМІЧНОЇ ТА МАТЕМАТИЧНОЇ БІОЛОГІЇ».

 ІЗ МІЖДИСЦИПЛІНАРНОЮ ДОПОВІДДЮ «БІОМЕДИЧНИЙ ПОТЕНЦІАЛ КАЛІКСАРЕНІВ: ЛІТЕРАТУРНІ ДАНІ ТА РЕЗУЛЬТАТИ ВЛАСНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ» ВИСТУПИВ КАНД. ХІМ. НАУК ЗАВ. ЛАБОРАТОРІЄЮ МЕДИКО-БІОЛОГІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ ІНСТИТУТУ ОРГАНІЧНОЇ ХІМІЇ НАН УКРАЇНИ РОДІК РОМАН ВАСИЛЬОВИЧ.

 ЗАСІДАННЯ СЕМІНАРУ ВІДКРИВ ГОЛОВУЮЧИЙ – АКАДЕМІК НАН УКРАЇНИ ПРОФЕСОР С.О.КОСТЕРІН. У СВОЄМУ ВСТУПНОМУ СЛОВІ ВІН РОЗПОВІВ ПРИСУТНІМ ПРО НАУКОВІ ІНТЕРЕСИ ДОПОВІДАЧА, ПРИ ЦЬОМУ АКЦЕНТУВАВ УВАГУ НА ПЛІДНИХ МІЖДИСЦИПЛІНАРНИХ НАУКОВИХ ЗВ’ЯЗКАХ МІЖ ІНСТИТУТОМ БІОХІМІЇ ІМ. О.В.ПАЛЛАДІНА ТА ІНСТИТУТОМ ОРГАНІЧНОЇ ХІМІЇ НАН УКРАЇНИ.

 ДАЛІ СЛОВО ДЛЯ МІЖДИСЦИПЛІНАРНОЇ НАУКОВОЇ ДОПОВІДІ БУЛО НАДАНО К.Х.Н. Р.В.РОДІКУ.

У СВОЄМУ ВИСТУПІ ДОПОВІДАЧ ВІДЗНАЧИВ, ЩО СУЧАСНИМ НАПРЯМОМ МЕДИЧНОЇ ХІМІЇ Є ДИЗАЙН НОВИХ БІОЛОГІЧНО-АКТИВНИХ РЕЧОВИН НА ОСНОВІ ПРОСТОРОВОЇ БУДОВИ БІОМІШЕНІ. ТАКИЙ ШЛЯХ ДАЄ МОЖЛИВІСТЬ ОТРИМУВАТИ ЛІКИ З ВИСОКОЮ ЕФЕКТИВНІСТЮ ТА СПЕЦИФІЧНІСТЮ ДІЇ. З ЦІЄЮ МЕТОЮ БАГАТО КЛАСІВ РЕЧОВИН ВИКОРИСТОВУЮТЬ ЯК МОЛЕКУЛЯРНІ ПЛАТФОРМИ, І КАЛІКСАРЕНИ СЕРЕД НИХ ЗАЙМАЮТЬ ЧІЛЬНЕ МІСЦЕ. ЗАВДЯКИ ЗДАТНОСТІ КАЛІКСАРЕНІВ ДО БАГАТЬОХ ВИДІВ МІЖМОЛЕКУЛЯРНИХ ВЗАЄМОДІЙ, КАЛІКСАРЕНОВІ ПОХІДНІ ДЕМОНСТРУЮТЬ УНІКАЛЬНУ ЗДАТНІСТЬ РОЗПІЗНАВАТИ ТА ЗВ’ЯЗУВАТИ У СУПРАМОЛЕКУЛЯРНІ КОМПЛЕКСИ ТИПУ «ГІСТЬ-ХАЗЯЇН» КАТІОНИ, АНІОНИ ТА НЕЙТРАЛЬНІ МОЛЕКУЛИ ВІДПОВІДНИХ РОЗМІРІВ ТА АРХІТЕКТУРИ. ЦІ ВЛАСТИВОСТІ ВІДКРИВАЮТЬ ШИРОКІ ПЕРСПЕКТИВИ ПРАКТИЧНОГО ЗАСТОСУВАННЯ КАЛІКСАРЕНІВ У РІЗНИХ ОБЛАСТЯХ ХІМІЇ, ФІЗИКИ ТА БІОЛОГІЇ. ПРОТЯГОМ ОСТАННІХ РОКІВ ПОХІДНІ КАЛІКСАРЕНІВ, ОСОБЛИВО ВОДОРОЗЧИННИХ ТА АМФІФІЛЬНИХ, Є ПРЕДМЕТОМ ЗРОСТАЮЧОГО ІНТЕРЕСУ В ГАЛУЗЯХ БІОЛОГІЧНИХ І СУМІЖНИХ НАУК. КАЛІКСАРЕНИ ПРОЯВЛЯЮТЬ ПРОТИТУБЕРКУЛЬОЗНУ, ПРОТИПУХЛИННУ, ПРОТИВІРУСНУ ТА АНТИБАКТЕРІАЛЬНУ АКТИВНІСТЬ, ВОЛОДІЮТЬ ФУНГІЦИДНОЮ ДІЄЮ, РЕГУЛЮЮТЬ АКТИВНІСТЬ ІОННИХ КАНАЛІВ ТА ФЕРМЕНТІВ, МОЖУТЬ ВИСТУПАТИ ЯК АНТИКОАГУЛЯНТИ ТА АНТИТРОМБОТИКИ ПРИ ЗГОРТАННІ КРОВІ. ТАКОЖ ВОНИ ЗДАТНІ ТРАНСПОРТУВАТИ ЛІКАРСЬКІ СПОЛУКИ, БУТИ КОНТРАСТНИМИ АГЕНТАМИ ДЛЯ МРТ, ВИКОРИСТОВУЮТЬСЯ ЯК АД’ЮВАНТИ ДЛЯ ВАКЦИН, ДОСЛІДЖУЮТЬСЯ У ТРАНСФЕКЦІЇ ТА ПРИ СТВОРЕННІ СЕНСОРІВ НА БІОМОЛЕКУЛИ.

В ДАНІЙ ДОПОВІДІ БУЛИ ПРЕДСТАВЛЕНО ЛІТЕРАТУРНІ ДАНІ ТА ВЛАСНІ РЕЗУЛЬТАТИ ПО СИНТЕЗУ ТА МЕДИКО-БІОЛОГІЧНИМ ДОСЛІДЖЕННЯМ КАЛІКСАРЕНІВ, ЯКІ БУЛИ ВИКОНАНІ В ІОХ НАН УКРАЇНИ У СПІВПРАЦІ З ІБХ ІМ О.В. ПАЛАДІНА НАН УКРАЇНИ, ІБОНХ ІМ. В.П. КУХАРЯ НАН УКРАЇНИ, ІФТ НАМН УКРАЇНИ, КНУ ІМ. Т.Г. ШЕВЧЕНКА, ХНМУ (ХАРКІВ), УНІВЕРСИТЕТОМ М. СТРАСБУРГ, УНІВЕРСИТЕТОМ М.СЕВІЛЬЯ.

СИНТЕЗОВАНІ СУЛЬФОНІЛ- ТА АЦИЛКАРБАМІДОКАЛІКСАРЕНИ БУЛИ ЗДАТНІ ВПЛИВАТИ НА КОНЦЕНТРАЦІЮ ГЛЮКОЗИ В КРОВІ. ПРОВЕДЕНІ ДОПОВІДАЧЕМ ДОСЛІДЖЕННЯ СВІДЧАТЬ ПРО ТЕ ЩО ЗАЗНАЧЕНІ КАЛІКСАРЕНИ ЗНИЖУЮТЬ КОНЦЕНТРАЦІЮ ГЛЮКОЗИ, ПРИЧОМУ ЦЕЙ ЕФЕКТ ТРИВАЄ 24 ГОД І БІЛЬШЕ (У ДОСЛІДАХ НА ЛАБОРАТОРНИХ ТВАРИНАХ). РЯД АМІДОКАЛІКСАРЕНІВ З ФАРМАКОФОРНИМИ ГРУПАМИ ІБУПРОФЕНУ, АНАЛЬБЕНУ ТА МЕФЕНАМІНОВОЇ КИСЛОТИ І МАКРОЦИКЛИ – АНАЛОГИ ПАРАЦЕТАМОЛУ – ДЕМОНСТРУВАЛИ ЗНАЧНИЙ АНТИЕКСУДАТИВНИЙ (ПРОТИНАБРЯКОВИЙ) ТА АНАЛЬГЕТИЧНІ ЕФЕКТИ (У ДОСЛІДАХ НА ЛАБОРАТОРНИХ ТВАРИНАХ). КАТІОННІ АМФІФІЛЬНІ КАЛІКСАРЕНИ ЗАВДЯКИ УТВОРЕННЮ ШЛЯХОМ САМО-АСОЦІАЦІЇ У ВОДНИХ РОЗЧИНАХ МІЦЕЛОПОДІБНИХ ЧАСТИНОК (D = 4-9 НМ), ЗДАТНІ КОМПАКТУВАТИ ДНК. АСОЦІАТИ З ДНК Є ПОЗИТИВНО-ЗАРЯДЖЕНИМИ, СТАБІЛЬНИМИ У ЧАСІ ТА МАЮТЬ РОЗМІРИ НАЙМЕНШИХ ВІРУСІВ - 40-60 нм. ТАКІ НАНОЧАСТИНКИ ПРОМОТУЮТЬ ТРАНСФЕКЦІЮ З ЕФЕКТИВНІСТЮ ВІДОМИХ КОМЕРЦІЙНИХ АГЕНТІВ, АЛЕ ВОНИ Є ЗНАЧНО МЕНШ ТОКСИЧНІ. ЗАВДЯКИ НАЯВНОСТІ ЧОТИРЬОХ КАТІОННИХ ЦЕНТРІВ ТАКІ КАЛІКСАРЕНИ ПРОЯВЛЯЮТЬ АНТИБАКТЕРІАЛЬНІ ВЛАСТИВОСТІ, А САМ АНТИБАКТЕРІАЛЬНИЙ ЕФЕКТ ЗАЛЕЖИТЬ ВІД АМФІФІЛЬНОСТІ МАКРОЦИКЛУ. АНІОННІ АМФІФІЛЬНІ КАЛІКСАРЕНИ УТВОРЮЮТЬ НАНОАСОЦІАТИ З ПОЗИТИВНО-ЗАРЯДЖЕНИМИ ПЕПТИДАМИ. ТАКІ НАНОЧАСТИНКИ ПРОНИКАЮТЬ ВСЕРЕДИНУ КЛІТИН, ТОБТО МОЖУТЬ БУТИ ОСНОВОЮ ДЛЯ СИСТЕМ ДОСТАВКИ ТЕРАПЕВТИЧНИХ ПЕПТИДІВ. НАПРИКІНЦІ ДОПОВІДІ ДОПОВІДАЧ ЗВЕРНУВ УВАГУ НА ТЕ, ЩО МІЦЕЛИ КАТІОННИХ КАЛІКСАРЕНІВ БУЛИ ТРАНСФОРМОВАНІ У ФЛУОРЕСЦЕНТНІ ОРГАНІЧНІ НАНОЧАСТИНКИ З ДІАМЕТРОМ 7 НМ. ТАКІ СУПРАМОЛЕКУЛИ МАЮТЬ ВЕЛИКУ ЯСКРАВІСТЬ ТА ЗБЕРІГАЮТЬ ЗДАТНІСТЬ ПРОНИКАТИ ВСЕРЕДИНУ КЛІТИН, ВОНИ МОЖУТЬ БУТИ ВИКОРИСТАНІ ДЛЯ ВІЗУАЛІЗАКЦІЇ КЛІТИННИХ КОПАРТМЕНТІВ, СТВОРЕННЯ СИСТЕМ ДОСТАВКИ ЛІКІВ, А ТАКОЖ ДЛЯ ТЕРАНОСТИКИ.

 ІЗ ЗАПИТАННЯМИ ДО ДОПОВІДАЧА ТА ОБГОВОРЕННЯМ РЕЗУЛЬТАТІВ, ЩО БУЛИ НАВЕДЕНІ У ДОПОВІДІ, ВИСТУПИЛИ ПРОФ. М.ВЕЛИКИЙ, АКАДЕМІК НАН ТА НАМН УКРАЇНИ С.КОМІСАРЕНКО, Д.Б.Н. Т.ВЕКЛІЧ, ЧЛЕН.-КОР. НАН УКРАЇНИ М.КУЛІШ, АКАДЕМІК НАН УРАЇНИ С.КОСТЕРІН, ПРОФ. Л.ДРОБОТ, ПРОФ. О.МАТИШЕВСЬКА, К.Б.Н. О.МЕЖЕНСЬКА ТА ІНШІ.

 ПОСИЛАННЯ НА ЗАПИС СЕМІНАРУ: https://drive.google.com/drive/folders/1Bp-AvvyuCPcjH6CxqjK1kZp6u6FOhjIf

                         Ф О Т О Р Е П О Р Т А Ж  З  С Е М І Н А Р У

 На трибуні – доповідач к.х.н. Р.Родік.

Запитання від проф. Л.Дробот.    

Головуючий академік НАН України С.Костерін: «Тут мабуть спрацьовує принцип Ле-Шателье-Брауна…?».

Запитання та обговорення доповіді від академіка НАН та НАМН України С.Комісаренка.

Запитання та обговорення доповіді від член-кор. НАН України М.Куліша.

В залі засідань…

В залі засідань…

Запитання та обговорення доповіді від проф. М.Великого.

Здається, семінар вдався…

Головуючий та доповідач… Фото на згадку…

Фото – к.б.н. М.Григор’євої.