Оберіть свою мову

Телефонний довідник

 
 

GoogleTranslate

Ukrainian English Estonian French German Italian Latvian Lithuanian Polish Spanish
 

ibchemapfmp

 

                                                          

                             

                                                     ШАНОВНІ КОЛЕГИ !

 Інформую Вас, що на базі Інституту біохімії ім. О.В.Палладіна НАН України продовжує свою роботу міждисциплінарний загальноакадемічний семінар у галузі природничих наук «Актуальні питання фізико-хімічної та математичної біології».

 Чергове засідання семінару відбудеться 27-го ЖОВТНЯ 2023 р. (П’ЯТНИЦЯ) о 10-30 в Актовій залі Інституту (вул. Леонтовича, 9). З доповіддю «Біомедичний потенціал каліксаренів: літературні дані та результати власних досліджень» виступіть канд. хім. наук зав. лабораторією медико-біологічних досліджень Інституту органічної хімії НАН України Родік Роман Васильович.

 До цього листа додаю авторські тези доповіді.  

 Прийняти участь у роботі семінару можна буде й в онлайн-режимі за адресою:

https://meet.google.com/mcn-kqry-yag

 Запрошую Вас та Ваших колег до участі у роботі семінару.

 У подальшому пропозиції щодо виступів з доповідями (тези доповіді – 1-2 стор.) на міждисциплінарному загальноакадемічному семінарі необхідно надсилати на ім’я Костеріна Сергія Олексійовича за електронними адресами: kinet@biochem.kiev.ua  ; kosterin.serg@gmail.com .

 Анонси щодо засідань семінару та авторські тези доповідей оприлюднюються на сайтах Інституту біохімії ім. О.В.Палладіна НАН України ( biochemistry.org.ua ) та НАН України ( НАН України : Головна сторінка      (nas.gov.ua) ), а також розповсюджуються електронною поштою. Слідкуйте за нашими повідомленнями, будь ласка.  

 Наступне засідання семінару заплановано на листопад м-ць.

 Будемо раді зустрітися з Вами на засіданнях нашого міждисциплінарного загальноакадемічного  наукового семінару !

З повагою -  керівник семінару,

академік НАН України, професор                                                                С.О.Костерін

Біо-медичний потенціал каліксаренів:

літературні дані та результати власних досліджень

Родік Роман Васильович

Інститут органічної хімії НАН України

Сучасним напрямком медичної хімії є дизайн нових біологічно-активних речовин на основі просторової будови біо-мішені. Такий шлях дає можливість отримувати ліки з високою ефективністю та специфічністю дії. Багато класів речовин використовують як молекулярні платформи з цією метою і каліксарени серед них займають чільне місце. Завдяки здатності каліксаренів до багатьох видів міжмолекулярних взаємодій, каліксаренові похідні демонструють унікальну здатність розпізнавати та зв’язувати у супрамолекулярні комплекси типу «Гість-Хазяїн» катіони, аніони та нейтральні молекули відповідних розмірів та архітектури. Ці властивості відкривають широкі перспективи практичного застосування каліксаренів у різних областях хімії, фізики та біології.

Ілюстрацію взято з Angew. Chem. Int. Ed. 2021, 60, 2768

Протягом останніх років похідні каліксаренів, особливо водорозчинних та амфіфільних, є предметом зростаючого інтересу в галузях біологічних і суміжних наук. Каліксарени проявляють протитуберкульозну, протипухлинну, противірусну та антибактеріальну активність, володіють фунгіцидною дією, регулюють активність іонних каналів та ферментів, можуть виступати як антикоагулянти та антитромботики при згортанні крові. Також вони здатні транспортувати лікарські сполуки, бути контрастними агентами для МРТ, використовуються як ад’юванти для вакцин, досліджуються у трансфекції та при створенні сенсорів на біомолекули.

В даній доповіді буде представлено літературні дані та власні результати по синтезу та медико-біологічним дослідженням каліксаренів, виконані в ІОХ НАН України у співпраці з ІБХ ім О.В. Паладіна НАН України, ІБОНХ ім. В.П. Кухаря НАН України, ІФТ НАМН України, КНУ ім. Т.Г. Шевченка, ХНМУ (Харків), Університетом м. Страсбург, Університетом м.Севілья.

Синтезовані нами сульфоніл- та ацилкарбамідокаліксарени здатні впливати на концентрацію глюкози в крові. Проведені нами дослідження свідчать про те що вони знижують рівень глюкози причому їх ефект триває 24 год і більше на лабораторних тваринах. 

Ряд амідокаліксаренів з фармакофорними групами ібупрофену, анальбену та мефенамінової кислоти і макроцикли – аналоги парацетамолу – демонструють значний антиексудативний (протинабряковий) та анальгетичні ефекти на лабораторних тваринах.

Катіонні амфіфільні каліксарени завдяки утворенню шляхом само-асоціації у водних розчинах міцелоподібних частинок (d 4-9 нм), здатні компактувати ДНК. Асоціати з ДНК є позитивно-зарядженими, стабільними у часі та мають розміри найменших вірусів 40-60 нм. Такі наночастинки промотують трансфекцію з ефективністю відомих комерційних агентів, але вони є значно менш токсичні

Завдяки наявності чотирьох катіонних центрів такі каліксарени проявляють антибактеріальні властивості. Величини їх МІК та БІК є меншими за відомі антисептики, а сам антибактеріальний ефект залежить від амфіфільності макроциклу.

Аніонні амфіфільні каліксарени утворюють нано-асоціати з позитивно-зарядженими пептидами. Такі наночастинки проникають всередину клітин, тобто можуть бути основою для систем доставки терапевтичних пептидів.

Міцели катіонних каліксаренів були трансформовані у флуоресцентні органічні наночастинки з діаметром 7 нм. Такі супрамолекули мають велику яскравість та зберігають здатність проникати всередину клітин і можуть бути використані для візуалізакції клітинних копартментів, для створення систем доставки ліків і для тераностики.