Оберіть свою мову

Телефонний довідник

 
 

GoogleTranslate

Ukrainian English Estonian French German Italian Latvian Lithuanian Polish Spanish
 

ibchemapfmp

 

                                                          

                                                                                        

22 ВЕРЕСНЯ 2023 Р. В ІНСТИТУТІ БІОХІМІЇ ІМ. О.В.ПАЛЛАДІНА НАН УКРАЇНИ ВІДБУЛОСЯ ЧЕРГОВЕ ЗАСІДАННЯ ЗАГАЛЬНОАКАДЕМІЧНОГО МІЖДИСЦИПЛІНАРНОГО СЕМІНАРУ У ГАЛУЗІ ПРИРОДНИЧИХ НАУК «АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ФІЗИКО-ХІМІЧНОЇ ТА МАТЕМАТИЧНОЇ БІОЛОГІЇ».

 ІЗ МІЖДИСЦИПЛІНАРНОЮ ДОПОВІДДЮ «ОРГАНІЧНИЙ СИНТЕЗ ЯК ІНСТРУМЕНТ ДЛЯ БІОМЕДИЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ»ВИСТУПИВ ДОКТОР ХІМІЧНИХ НАУК ПРОФЕСОР ВОЛОЧНЮК ДМИТРО МИХАЙЛОВИЧ - ЗАВІДУВАЧ ВІДДІЛУ МЕДИЧНОЇ ХІМІЇ ІНСТИТУТУ ОРГАНІЧНОЇ ХІМІЇ НАН УКРАЇНИ, ПРОФЕСОР КАФЕДРИ СУПРАМОЛЕКУЛЯРНОЇ ХІМІЇ ІНСТИТУТУ ВИСОКИХ ТЕХНОЛОГІЙ КНУ ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА.

 ЗАСІДАННЯ СЕМІНАРУ ВІДКРИВ ГОЛОВУЮЧИЙ – АКАДЕМІК НАН УКРАЇНИ ПРОФЕСОР С.О.КОСТЕРІН. У СВОЄМУ ВСТУПНОМУ СЛОВІ ВІН РОЗПОВІВ ПРИСУТНІМ ПРО НАУКОВІ ІНТЕРЕСИ ПРОФЕСОРА Д.М.ВОЛОЧНЮКА, А ТАКОЖ ПРИВІТАВ ЙОГО З ОДЕРЖАННЯМ В ЦЬОМУ РОЦІ НАЦІОНАЛЬНОЇ ПРЕМІЇ УКРАЇНИ ІМЕНІ БОРИСА ПАТОНА ЗА РОБОТУ «СТВОРЕННЯ ОРГАНІЧНИХ СПОЛУК ДЛЯ СУЧАСНОЇ МЕДИЦИНИ – ВАЖЛИВОЇ СКЛАДОВОЇ БЕЗПЕКИ ТА ОБОРОНОЗДАТНОСТІ УКРАЇНИ».

 ДАЛІ СЛОВО ДЛЯ МІЖДИСЦИПЛІНАРНОЇ НАУКОВОЇ ДОПОВІДІ БУЛО НАДАНО ПРОФЕСОРУ Д.М.ВОЛОЧНЮКУ.

У СВОЄМУ ВИСТУПІ ДОПОВІДАЧ АКЦЕНТУВАВ УВАГУ НА  ОБГОВОРЕННІ ПРАКТИЧНОЇ РЕАЛІЗАЦІЯ СУЧАСНИХ КОНЦЕПЦІЙ ОРГАНІЧНОГО СИНТЕЗУ, ТАКИХ ЯК: КОМБІНАТОРНИЙ СИНТЕЗ; СИНТЕЗ, СПРЯМОВАНИЙ НА РІЗНОМАНІТТЯ (DIVERSITY ORIENTED SYNTHESIS – DOS); ЛІДЕР-ОРІЄНТОВАНИЙ СИНТЕЗ (LEAD ORIENTED SYNTHESIS – LOS); ДИЗАЙН ТА СИНТЕЗ БУДІВЕЛЬНИХ БЛОКІВ (BUILDING BLOCKS - BB). ЗАВДЯКИ ТАКОГО ТИПУ ФУНДАМЕНТАЛЬНИХ ТА ПРЕКЛАДНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ В УКРАЇНІ БУВ РОЗРОБЛЕНИЙ ІНТЕГРОВАНИЙ ЦИКЛ ДЛЯ EARLY DRUG DISCOVERY, ЯКИЙ БУВ ВПРОВАДЖЕНИЙ У КОМПАНІЯХ НВП «ЄНАМІН» ТА НВП "УКРОРГСИНТЕЗ". В РЕЗУЛЬТАТІ ЦЕ ДАЛО ЗМОГУ СТВОРИТИ В УКРАЇНІ НАЙБІЛЬШУ У СВІТІ КОЛЕКЦІЮ СКРІНІГОВИХ СПОЛУК (4 МЛН. СПОЛУК) ТА БУДІВЕЛЬНИХ БЛОКІВ (330 ТИС СПОЛУК). КРІМ ТОГО, БУЛО СТВОРЕНО УНІКАЛЬНИЙ В СВІТІ ПРОДУКТ REAL DATABASE, ЩО ЯВЛЯЄ СОБОЮ ВАЛІДОВАНИЙ ХІМІЧНИЙ ПРОСТІР З 6 МІЛЬЯРДІВ ХІМІЧНИХ СПОЛУК ТА REAL SPACE, ЩО НАЛІЧУЄ БІЛЬШЕ НІЖ 44 МІЛЬЯРДИ ХІМІЧНИХ СПОЛУК. ЕФЕКТИВНІСТЬ ВИКОРИСТАННЯ ЦЬОГО ПРОДУКТУ БУЛА ПРОДЕМОНСТРОВАНА У ЗНАХОДЖЕННІ СПОЛУК-ХІТІВ МЕТОДОМ УЛЬТРА-ФАСТ ДОКІНГУ ЩОДО СКЛАДНИХ БІОЛОГІЧНИХ МІШЕНЕЙ, ЯКІ НЕМОЖЛИВО БУЛО ПРОАНАЛІЗУВАТИ КЛАСИЧНИМИ МЕТОДАМИ.

 ІЗ ЗАПИТАННЯМИ ДО ДОПОВІДАЧА ТА ОБГОВОРЕННЯМ РЕЗУЛЬТАТІВ, ЩО БУЛИ НАВЕДЕНІ У ДОПОВІДІ, ВИСТУПИЛИ: академік НАН України С.В.Комісаренко, академік НАН України С.О.Костерін, член-кор. НАН України М.П.Куліш, проф. Л.Б.Дробот, проф. О.П.Матишевська, проф. М.М.Великий, асп. О.В. Рудницька.

                               Ф О Т О Р Е П О Р Т А Ж  З  С Е М І Н А Р У

Головуючий семінару академік НАН України професор С.Костерін відкриває засідання.

На трибуні - доповідач професор Д.Волочнюк.

У залі засідань.

У залі засідань.

Яка ж це радість - бачити у залі дорогих колег…

 Запитання від академіка НАН України професора С.В.Комісаренка.

Запитання від член-кореспондента НАН України професора М.П.Куліша.

Запитання від професора Л.Б.Дробот.

Запитання від професора О.П.Матишевської.

В обговоренні доповіді виступає професор М.М.Великий.

Головуючий та доповідач: ДО НОВИХ ЗУСТРІЧЕЙ!

Фото М.Григор’євої.

 НАСТУПНЕ ЗАСІДАННЯ СЕМІНАРУ ЗАПЛАНОВАНО НА ЖОВТЕНЬ М-ЦЬ.

 У ПОДАЛЬШОМУ ПРОПОЗИЦІЇ ЩОДО ВИСТУПІВ З ДОПОВІДЯМИ (ТЕЗИ ДОПОВІДІ – 1-2 СТОР.) НА МІЖДИСЦИПЛІНАРНОМУ ЗАГАЛЬНОАКАДЕМІЧНОМУ СЕМІНАРІ НЕОБХІДНО НАДСИЛАТИ НА ІМ’Я КОСТЕРІНА СЕРГІЯ ОЛЕКСІЙОВИЧА ЗА НАСТУПНИМИ ЕЛЕКТРОННИМИ АДРЕСАМИ:

                            kinet@biochem.kiev.ua  ; kosterin.serg@gmail.com

 АНОНСИ ЩОДО ЗАСІДАНЬ СЕМІНАРУ ТА АВТОРСЬКІ ТЕЗИ ДОПОВІДЕЙ, А ТАКОЖ ЗВІТИ ПРО СЕМІНАРСЬКІ ЗАСІДАННЯ, ОПРИЛЮДНЮЮТЬСЯ НА САЙТАХ ІНСТИТУТУ БІОХІМІЇ ІМ. О.В.ПАЛЛАДІНА НАН УКРАЇНИ ( BIOCHEMISTRY.ORG.UA ) ТА НАН УКРАЇНИ (  НАН УКРАЇНИ : ГОЛОВНА СТОРІНКА (NAS.GOV.UA) ), А ТАКОЖ РОЗПОВСЮДЖУЮТЬСЯ ЕЛЕКТРОННОЮ ПОШТОЮ.

 СЛІДКУЙТЕ ЗА НАШИМИ ПОВІДОМЛЕННЯМИ, БУДЬ ЛАСКА.

 БУДЕМО РАДІ ЗУСТРІТИСЯ З ВАМИ НА ЗАСІДАННЯХ НАШОГО МІЖДИСЦИПЛІНАРНОГО ЗАГАЛЬНОАКАДЕМІЧНОГО  НАУКОВОГО СЕМІНАРУ!

З повагою -                                          

керівник семінару,

академік НАН України, професор                                                   С.О.Костерін