Оберіть свою мову

Телефонний довідник

 
 

GoogleTranslate

Ukrainian English Estonian French German Italian Latvian Lithuanian Polish Spanish
 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

HAKA3

м. Київ

27.04.2023.p.                                                                                                             N 491

Про рішення з питань

присудження наукових ступенів

і присвоєння вчених звань

на знесення зміни до наказів

Міністерства освіти і науки України

Відповідно до Положення про спеціалізовану вчену раду з присудження наукового ступеня доктора наук затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 13 грудня 2022 року № 59, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 13 січня 2022 р. за № 28/37364

НАКАЗУЮ:

Утворити Спеціалізовану вчену раду з присудження наукового ступеня доктора наук строком на три роки.

БІОЛОГІЧНІ НАУКИ

Інститут біохімії ім. О. В. Палладіна НАН України

Д 26.240.01

Профіль ради: 03.00.04 «Біохімія»

Персональний склад спеціалізованої вченої ради з присудження наукового ступеня доктора наук Д 26.240.01

Голова ради:

1. Костерін Сергій Олексійович, доктор біологічних наук, професор, заступник директора, Інститут біохімії ім. О. В. Палладіна, спеціальність 03.00.04.

Заступник голови:

2. Великий Микола Миколайович, доктор біологічних наук, професор, завідувач відділу, Інститут біохімії ім. О. В. Палладіна, спеціальність 03.00.04.

Вчений секретар:

3. Матишевська Ольга Павлівна, доктор біологічних наук, професор, провідний науковий співробітник відділу, Інститут біохімії ім. О. В. Палладіна, спеціальність 03.00.04.

Члени ради:

4. Бабіч Лідія Григорівна, доктор біологічних наук, старший науковий співробітник, провідний науковий співробітник відділу, Інститут біохімії ім. О. В. Палладіна, спеціальність 03.00.04;

5. Борисова Тетяна Олександрівна, доктор біологічних наук, професор, завідувач відділу, Інститут біохімії ім. О. В. Палладіна, спеціальність 03.00.04;

6. Воробець Зіновій Дмитрович, доктор біологічних наук, професор, завідувач кафедри, Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького, спеціальність 03.00.04;

7. Данилович Юрій Володимирович, доктор біологічних наук, старший науковий співробітник, провідний науковий співробітник відділу, Інститут біохімії ім. О. В. Палладіна, спеціальність 03.00.04;

8. Дворщенко Катерина Олександрівна, доктор біологічних наук, старший науковий співробітник, асистент кафедри, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, спеціальність 03.00.04;

9. Дробот Людмила Борисівна, доктор біологічних наук, професор, завідувач відділу, Інститут біохімії ім. О. В. Палладіна, спеціальність 03.00.04;

10. Колибо Денис Володимирович, доктор біологічних наук, старший науковий співробітник, головний науковий співробітник відділу, Інститут біохімії ім. О. В. Палладіна, спеціальність 03.00.04;

11. Комісаренко Сергій Васильович, доктор біологічних наук, професор, директор, Інститут біохімії ім. О. В. Палладіна, спеціальність 03.00.04;

12. Курдиш Іван Кирилович, доктор біологічних наук, професор, завідувач відділу, Інститут мікробіології і вірусології ім. Д. К. Заболотного, спеціальність 03.00.04;

13. Макогоненко Євген Митрофанович, доктор біологічних наук, старший науковий співробітник, головний науковий співробітник відділу, Інститут біохімії ім. О. В. Палладіна, спеціальність 03.00.04;

14. Мінченко Олександр Григорович, доктор біологічних наук, професор, завідувач відділу, Інститут біохімії ім. О. В. Палладіна, спеціальність 03.00.04;

15. Прилуцька Світлана Володимирівна, доктор біологічних наук, старший науковий співробітник, завідувач кафедри, Національний університет біоресурсів і природокористування України, спеціальність 03.00.04;

16. Скок Марина Володимирівна, доктор біологічних наук, професор, завідувач лабораторії, Інститут біохімії ім. О. В. Палладіна, спеціальність 03.00.04;

17. Стойка Ростислав Стефанович, доктор біологічних наук, професор, завідувач відділу, Інститут біології клітини, спеціальність 03.00.04;

18. Тихомиров Артем Олександрович, доктор біологічних наук, старший науковий співробітник, завідувач відділу, Інститут біохімії ім. О. В. Палладіна, спеціальність 03.00.04;

19. Толстанова Ганна Миколаївна, доктор біологічних наук, старший науковий співробітник, проректор, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, спеціальність 03.00.04.

Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Вітренка А.

Міністр                                              Оксен ЛІСОВИЙ

Нормативні документи:

  • Постанова Кабінету Міністрів України від 17 листопада 2021 р. № 1197 «Порядок присудження та позбавлення наукового ступеня доктора наук https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1197-2021-%D0%BF#Text.
  • Наказ МОН України від 13 грудня 2021 р. № 1359 «Положення про спеціалізовану вчену раду з присудження наукового ступеня доктора наук https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0028-22#Text.
  • Наказ МОН України від 23.09.2019 р. № 1220 «Про опублікування результатів дисертацій на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1086-19#Text.
  • Інструктивний лист щодо застосування наказу МОН України від 23.09.2019 р. № 1220 «Про опублікування результатів дисертацій на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук».