Оберіть свою мову

Телефонний довідник

 
 

GoogleTranslate

Ukrainian English Estonian French German Italian Latvian Lithuanian Polish Spanish
 

20.12.2022

ОПУБЛІКОВАНО МОНОГРАФІЮ

«МЕХАНОКІНЕТИКА ВІСЦЕРАЛЬНИХ ГЛАДЕНЬКИХ М'ЯЗІВ

ТА ЇЇ МОДУЛЯЦІЯ НАНОМАТЕРІАЛАМИ»

 

У видавництві «Наукова думка» вийшла друком міждисциплінарна монографія «Механокінетика вісцеральних гладеньких м'язів та її модуляція наноматеріалами» завідувача відділу біохімії м’язів Інституту біохімії ім. О.В.Палладіна НАН України академіка НАН України докт. біол. наук професора Сергія Костеріна та професора кафедри молекулярної біотехнології та біоінформатики Інституту Високих Технологій Київського національного університету імені Тараса Шевченка докт. біол. наук професора Ольги Цимбалюк.

                                                                                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Академік НАН України,                         Докт. біол. наук, професор                                                                                               

докт. біол. наук, професор                    О.В.Цимбалюк

С.О.Костерін                

У монографії систематизовані, узагальнені та проаналізовані результати авторських досліджень та літературні дані у галузі високопружної деформації, механокінетики та термодинаміки вісцеральних гладеньких м’язів, закономірностей та механізмів дії нанорозмірних матеріалів на динаміку процесу скорочення - розслаблення. Охарактеризовано кількісні закономірності дії нанорозмірного матеріалу діоксиду титану ТіО2 трьох розмірних груп, які містять різні співвідношення сумішей поліморфів рутилу і анатазу за умов некумулятивної та кумулятивної дії, на спонтанну і викликану скорочувальну активності вісцеральних гладеньких м’язів. Описано особливості дії вибраних калікс[4]аренів – інгібіторів АТФ-залежних систем первинного активного іонного транспорту плазматичної мембрани (натрієва та кальцієва помпи) на динаміку скорочення-розслаблення вісцеральних м’язів. Значну увагу приділено авторському методу комплексного багатопараметричного аналізу механокінетики скоротливої відповіді гладеньких м’язів. Проілюстровано використання цього методу для кількісної характеристики повної ізометричної механокінетичної кривої скоротливого циклу з метою коректного дослідження закономірностей дії фізико-хімічних, метаболічних та фармакологічних чинників на гладенький м’яз.

Для фахівців у галузі біохімії, біофізичної хімії, біофізики, фізіології та фармакології м’язів, нанобіотехнології, а також для студентів та аспірантів – біохіміків, біофізиків, фізіологів.

Науковий редактор:

академік НАН України та НАМН України професор С.В.Комісаренко.

Рецензенти:

член-кореспондент НАН України, професор А.І.Вовк,

професор М.С.Мирошниченко,

професор А.М.Бабський.

Рекомендовано до друку вченою радою

Інституту біохімії ім. О.В.Палладіна НАН України

(протокол № 8 від 8 вересня 2020 р.)