Оберіть свою мову

Телефонний довідник

 
 

GoogleTranslate

Ukrainian English Estonian French German Italian Latvian Lithuanian Polish Spanish
 

Повідомлення про захист дисертації

на здобуття наукового ступеня доктора біологічних наук

Захист дисертації відбудеться “ 6 ” грудня 2021 р. о 14 годині на засіданні

спеціалізованої вченої ради Д 26.240.01 в Інституті біохімії ім. О.В. Палладіна НАН України за адресою: 01054, м. Київ, вул. Леонтовича, 9.

Прізвище, імʼя, по батькові здобувача – Данилович Ганна Вікторівна

 

Посада здобувача і повна назва установи, де він працює – старший науковий співробітник відділу біохімії м’язів, Інститут біохімії ім. О.В. Палладіна НАН України

Назва дисертації: – «Біосинтез та регуляторна роль оксиду азоту в мітохондріях гладенького м’яза».

Шифр та назва спеціальності – 03.00.04 – біохімія

Шифр спеціалізованої вченої ради – Д 26.240.01

Назва ВНЗ, наукової установи, її відомче підпорядкування, адреса і телефон – Інститут біохімії ім. О.В. Палладіна НАН України (01054, м. Київ, вул. Леонтовича, 9; тел. (044)234-59-74)

Науковий консультант – Костерін Сергій Олексійович, академік НАН України, доктор біологічних наук, професор, заступник директора з наукової роботи, завідувач відділу біохімії м’язів Інституту біохімії ім. О.В. Палладіна НАН України.

Офіційний опонент – Стойка Ростислав Стефанович, член-кореспондент НАН України, доктор біологічних наук, професор, завідувач відділу регуляції проліферації клітин і апоптозу Інституту біології клітини НАН України;

Офіційний опонент – Акопова Ольга Валеріївна, доктор біологічних наук, старший науковий співробітник, провідний науковий співробітник відділу фізіології кровообігу Інституту фізіології ім. О.О. Богомольця НАН України;

Офіційний опонент – Цимбалюк Ольга Володимирівна, доктор біологічних наук, доцент, професор кафедри молекулярної біотехнології та біоінформатики Навчально-наукового інституту високих технологій Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

Голова спеціалізованої

вченої ради Д 26.240.01,

д. б. н., проф., академік НАН України                                                         Костерін С.О.

   АВТОРЕФЕРАТ
дисертації на здобуття наукового ступеня
доктора біологічних наук

 

Дисертація – «Біосинтез та регуляторна роль оксиду азоту в мітохондріях гладенького м’яза.- посилання на дисертацію: «Біосинтез та регуляторна роль оксиду азоту в мітохондріях гладенького м’яза».

Відгук - на дисертаційну роботу Данилович Ганни Вікторівни «Біосинтез та регуляторна роль оксиду азоту в мітохондріях гладенького м’яза ». представлену на здобуття наукового ступеня доктора біологічних наук за спеціальністю 03.00.04 – біохімія (ВІДГУК1- pdf,ВІДГУК2- pdf,ВІДГУК3- pdf )