Оберіть свою мову

Телефонний довідник

 
 

GoogleTranslate

Ukrainian English Estonian French German Italian Latvian Lithuanian Polish Spanish
 

Музей О.В. Палладіна

Робота Меморіального музею академіка О.В. Палладіна в 2020 р.

Робота Меморіального музею академіка О.В. Палладіна була спрямована на відображення в його експозиції життєвого шляху, творчої, науково-організаційної, педагогічної і громадської діяльності засновника Інституту біохімії й української біохімічної школи, президента Академії наук УРСР (1946–1962), видатного вченого-біохіміка академіка Олександра Володимировича Палладіна. Разом з тим, через представлені в Музеї документальні матеріали широко висвітлюється історія розвитку біохімії як на прикладі Інституту біохімії, так і взагалі на теренах нашої держави.

За 2020 рік відбулося 12 екскурсій, в яких взяли участь біля 67 чоловік – вчених, студентів, учнів середніх шкіл, слухачів Університету юних біохіміків, які залишили в книзі відгуків схвальні висловлювання в адрес Музею після його відвідання (див. Книгу відгуків).

           

В рамках навчальної програми з історії біохімії та ознайомлення студентів і викладачів з основними напрямами науково-дослідної роботи вчених Інституту Музей співпрацює з Національним музеєм медицини України, біологічними факультетами Київського національного університету ім. Тараса Шевченка, Національного педагогічного університету ім. М.П. Драгоманова, Національного університету „Києво-Могилянська академія”, Національного медичного університету ім. О.О. Богомольця, факультетом підвищення кваліфікації учителів Київського міського педагогічного університету ім. Б.Д. Грінченка, Навчально-науковим інститутом екологічної безпеки НАУ, Державною екологічною академією післядипломної освіти та управління Мінприроди України та ін.

  Музей брав активну участь в організації та проведенні  ХХV Всеукраїнської конференції молодих істориків науки, техніки і освіти та спеціалістів за темою: «Суспільне значення інтелектуальної діяльності». (Київ, 19 червня 2020 р.).

Музей був учасником проведення Дня науки України в Інституті біохімії (травень 2020 р.).

Спільно з Університетом юних біохіміків та Юнацькою секцією Українського біохімічного товариства Музей виконує функцію центру пропаганди і розповсюдження біохімічних знань, досягнень і внеску вітчизняних вчених до світової науки про життя. Відповідно до Постанови Президії НАН України від 02.03.2016, № 48 «Про діяльність Національного центру «Мала академія наук України» та Угоди про творчу співдружність Інституту біохімії з Київською Малою академією наук і з Київським Палацом дітей та юнацтва на базі Музею активно проводиться науково-освітянська і виховна діяльність серед учнівської та студентської молоді.

        

В рамках навчальної програми з історії біохімії та ознайомлення студентів і викладачів з основними напрямами науково-дослідної роботи вчених Інституту Музей співпрацює з Національним музеєм медицини України, біологічними факультетами Київського національного університету ім. Тараса Шевченка, Національного педагогічного університету ім. М.П. Драгоманова, Національного університету „Києво-Могилянська академія”, Національного медичного університету ім. О.О. Богомольця, факультетом підвищення кваліфікації учителів Київського міського педагогічного університету ім. Б.Д. Грінченка, Навчально-науковим інститутом екологічної безпеки НАУ, Державною екологічною академією післядипломної освіти та управління Мінприроди України та ін.

Науково-просвітницька, виховна та науково-популяризаційна робота Меморіального музею в 2020 р. (за участю його куратора В.І. Назаренка): музей долучився до організації і проведення сталої роботи Університету юних біохіміків (ректор академік С.В. Комісаренко), на Лекторії якого «Передові рубежі біології» («Палладінський лекторій») було заслухано в режимі он-лайн 13 наукових доповідей (звіт про роботу Лекторію додається, а також відображено на сайті Київської МАН).

Популяризація діяльності Музею та Університету юних біохіміків в 2020 р. відбувалася також через державну теле- та радіотрансляційну мережу й періодичні видання.