Оберіть свою мову

Телефонний довідник

 
 

GoogleTranslate

Ukrainian English Estonian French German Italian Latvian Lithuanian Polish Spanish
 

МЕХАНІЗМИ ДІЇ КАЛІКСАРЕНІВ НА КАТІОН-ТРАНСПОРТУВАЛЬНІ АТР-ГІДРОЛАЗИ ТА КАЛЬЦІЄВИЙ ГОМЕОСТАЗ В МІОМЕТРІЇ – Векліч Тетяна Олександрівна

 Повідомлення про захист дисертації

на здобуття наукового ступеня доктора біологічних наук

Захист дисертації відбудеться “ 27 ” вересня 2021 р. о 14 годині на засіданні

спеціалізованої вченої ради Д 26.240.01 в Інституті біохімії ім. О.В. Палладіна НАН України за адресою: 01054, м. Київ, вул. Леонтовича, 9.

 

Прізвище, імʼя, по батькові здобувача - Векліч Тетяна Олександрівна

 

Посада здобувача і повна назва установи, де він працює –старший науковий співробітник відділу біохімії м`язів, Інститут біохімії ім. О.В. Палладіна НАН України

Назва дисертації: – : «Механізми дії каліксаренів на катіон-транспортувальні АТР-гідролази та кальцієвий гомеостаз в міометрії».

Шифр та назва спеціальності – 03.00.04 – біохімія

Шифр спеціалізованої вченої ради – Д 26.240.01

Назва ВНЗ, наукової установи, її відомче підпорядкування, адреса і телефон – Інститут біохімії ім. О.В. Палладіна НАН України (01054, м. Київ, вул. Леонтовича, 9; тел. (044)234-59-74)

Науковий консультант – Костерін Сергій Олексійович, академік НАН України, професор, доктор біологічних наук, заступник директора з наукової роботи, завідувач відділу біохімії м`язів Інституту біохімії ім. О.В. Палладіна НАН України.

Офіційний опонент – Вовк Андрій Іванович, член-кореспондент НАН України, професор, доктор хімічних наук, директор, завідувач відділу механізмів біоорганічних реакцій Інституту біоорганічної хімії та нафтохімії ім. В.П. Кухаря НАН України;

Офіційний опонент – Сибірна Наталія Олександрівна, професор, доктор біологічних наук, завідувачка кафедри біохімії Львівського національного університету імені Івана Франка;

Офіційний опонент – Жолос Олександр Вікторович, професор, доктор біологічних наук, завідувач кафедри біофізики та медичної інформатики ННЦ «Інституту біології та медицини» Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

 

Голова спеціалізованої

вченої ради Д 26.240.01,

д. б. н., проф., академік НАН України                                                                      Костерін С.О.

АВТОРЕФЕРАТ
дисертації на здобуття наукового ступеня
доктора біологічних наук

Дисертація «Механізми дії каліксаренів на катіон-транспортувальні АТР-гідролази та кальцієвий гомеостаз в міометрії».- посилання на дисертацію: «Механізми дії каліксаренів на катіон-транспортувальні АТР-гідролази та кальцієвий гомеостаз в міометрії».

Відгук - на дисертаційну роботу Векліч Тетяни Олександрівни «Механізми дії каліксаренів на катіон-транспортувальні АТР-гідролази та кальцієвий гомеостаз в міометрії». представлену на здобуття наукового ступеня доктора біологічних наук за спеціальністю 03.00.04 – біохімія (ВІДГУК1- pdf,ВІДГУК2- pdf,ВІДГУК3- pdf )