Оберіть свою мову

Телефонний довідник

 
 

GoogleTranslate

Ukrainian English Estonian French German Italian Latvian Lithuanian Polish Spanish
 

Спосіб визначення токсичної дії наночастинок дисиліциду хрому на організм

за експресією гена HLA-DRA

(Захищено патентом України на корисну модель № 124937)

 

Проблема: Наночастинки дисиліциду хрому (CrSi2) перспективні для застосування в магнітному збереженні та накопиченні електричного струму від електромагнітного випромінювання, але їх токсичність ще недостатньо вивчена. Відомо, що наночастинки оксиду хрому проявляють виражену цитотоксичну дію на клітини фібросаркоми миші. Іони хрому є канцерогенами для людини і індукують розвиток різних пухлин за умов довготривалої дії, кверцетин інгібує цей процес. За довготривалої дії наночастинок CrSi2 на мишей порушується експресія низки генів, які кодують важливі регуляторні ензими та фактори (NAMPT, IGFBPs, SNARK, CD36, РЕСАМ1, UPS7, E2F8, FAS/TNFSF6, ТВХ3 та IL13RA2), у печінці, що свідчить про їх генотоксичність та негативний вплив на організм.

Прогнозування токсичної дії наночастинок CrSi2ускладняється тим, що ще не виявлені високочутливі молекулярно-генетичні маркери, які б давали можливість визначити їх негативний вплив за низьких концентрацій.

Створено: ефективний спосіб визначення токсичної дії наночастинок CrSi2 на організм за рівнем експресії гена HLA-DRA у життєво важливому органі печінці та в культурі нормальних астроцитів людини.

Механізм визначення: спосіб базується на вимірюванні рівня експресії гена HLA-DRA методом кількісної полімеразної ланцюгової реакції та визначення токсичної дії наночастинок CrSi2 за змінами в експресії ступеня експресії гена HLA-DRA у печінці мишей та/або в культурі нормальних астроцитів людини.

Перевагами цього способу є:

  • використання як параметра для визначення токсичної дії наночастинок CrSi2 на організм експресії гена HLA-DRA;
  • використання як тканини печінки, так і культури астроцитів людини для визначення токсичної дії наночастинок CrSi2 на організм;
  • висока чутливість і точність: визначення токсичної дії на організм дуже низьких концентрацій наночастинок CrSi2 (0,2-1,0 мкг/мл для культури нормальних астроцитів людини);
  • можливість прогнозування ймовірності патологічних станів під дією дуже низьких концентрацій наночастинок CrSi2;
  • інформативність і зручність у виконанні.

Використання: для широкого застосування при прогнозуванні негативного впливу наночастинок CrSi2 на організм людини.

Розроблено  та  апробовано:   у   відділі   молекулярної   біології   Інституту    біохімії   ім.   О.В. Палладіна НАН України.

 

Контакти:

Довідки: Тел.: 380-44-235-71-57; Fах: 380-44-279-63-65;

Е-таil: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. ,  www.biochemistry.org.ua .

Адреса: Інститут біохімії ім. О.В.Палладіна НАН України,

вул. Леонтовича, 9, Київ 01054, Україна.