Оберіть свою мову

Телефонний довідник

 
 

GoogleTranslate

Ukrainian English Estonian French German Italian Latvian Lithuanian Polish Spanish
 

Спосіб визначення токсичної дії на організм одностінних карбонових нанотрубок за рівнем експресії гена HLA-G

(Захищено патентом України на корисну модель № 124939)

 Проблематика: проблема забруднення об'єктів довкілля наночастинками, у тому числі й одностінними карбоновими нанотрубками, гостро стоїть в останні роки в багатьох країнах світу й також в Україні, оскільки при попаданні в живі організми вони можуть проявляти токсичну дію. Карбонові наноматеріали мають дивовижні властивості і суттєво відрізняються від вихідних матеріалів із таким же хімічним складом і тому використовуються в індустрії, але вони відрізняються й за своєю токсичністю. У першу чергу це відноситься до карбонових нанотрубок через їх фізичну спорідненості з азбестом. Одностінні карбонові нанотрубки в низьких концентраціях індукують дисрегуляцію генів, що контролюють проліферацію і канцерогенез, у клітинах гліоми лінії U87, що свідчить про їх токсичність і необхідність враховувати це при біомедичних застосуваннях.

Прогнозування токсичної дії одностінних карбонових нанотрубок ускладнюється тим, що ще не визначені високочутливі молекулярно-генетичні маркери, які б давали можливість виявляти їх негативний вплив за низьких концентрацій.

Створено: розроблено новий спосіб оцінки токсичної дії одностінних карбонових нанотрубок на організм за рівнем експресії гена HLA-G в культурі нормальних астроцитів людини.

Виконання способу: cпосіб визначення токсичної дії на організм одностінних карбонових нанотрубок включає додавання одностінних карбонових нанотрубок до культури нормальних астроцитів людини лінії NHA/TS, виділення із клітин РНК, вимірювання рівня експресії гену HLA-G методом кількісної полімеразної ланцюгової реакції (ПЛР) та визначення токсичної дії за змінами в експресії гену HLA-G.

Перевагами цього способу є:

  • використання експресії гена HLA-G як параметра для визначення токсичної дії наночастинок одностінних карбонових нанотрубок на організм;
  • використання культури астроцитів людини для визначення токсичної дії наночастинок одностінних карбонових нанотрубок на організм;
  • висока чутливість і точність: визначення токсичної дії на організм дуже низьких концентрацій наночастинок одностінних карбонових нанотрубок (2 нг/мл.);
  • можливість прогнозування ймовірності патологічних станів під дією дуже низьких концентрацій наночастинок одностінних карбонових нанотрубок;
  • інформативність і зручність у виконанні.

Використання: для широкого застосування при прогнозуванні негативного впливу наночастинок одностінних карбонових трубок на організм людини.

Розроблено та апробовано: у відділі молекулярної біології Інституту біохімії ім. О.В. Палладіна НАН України.

 Контакти:

Teл.: +380 (44) 235-7157.     Факс: +380 (44) 234-1296.

E-mail: tto@biochem.kiev.ua.      http://biochemistry.org.ua

Адреса: Інститут біохімії ім. О.В. Палладіна НАН України,

вул. Леонтовича, 9, м. Kиїв, 01054, Україна.