Оберіть свою мову

Телефонний довідник

 
 

GoogleTranslate

Ukrainian English Estonian French German Italian Latvian Lithuanian Polish Spanish
 

Тест-система імуноферментна для виявлення антитіл до Мycobacterium bovis

(Захищено патентом України на корисну модель № 100065)

Проблема. Існують імуноферментні та імунохроматографічні тест-системи, у яких до складу імуносорбенту входять окремі рекомбінантні аналоги антигенів М. bovis або їхні коктейлі. Застосування рекомбінантних аналогів антигенів М. bovis дозволяє значно знизити собівартість тест-систем та підвищити їх специфічність, їх одержання не несе інфекційної загрози для оточуючих. Проте, ці тест-системи не мають достатню чутливість або специфічність.

Cтворено: Тест-систему імуноферментну для кількісного визначення антитіл до Mycobacterium bovis (M. Bоvis) у сироватці або плазмі крові великої рогатої худоби методом непрямого твердофазного імуноферментного аналізу, у якій використовується імуносорбент власного дизайну на основі високоімуногенного та високоспецифічного до антитіл проти М. bovis рекомбінантного генетично злитого антигену МРВ63-МРВ83 М. bovis, який одночасно має антигенні властивості двох індивідуальних антигенів М. bovis: MPB63 М. bovis і МРВ83 М. bovis.

Склад:

 • ІФА-планшет стриповий з іммобілізованим рекомбінантним протеїном МРВ63-МРВ83 М. bovis;
 • позитивний контроль - мікропробірка, що містить розчин імуноглобулінів великої рогатої худоби, специфічних до М. bovis;
 • негативний контроль - мікропробірка, що містить сироватку крові великої рогатої худоби без імуноглобулінів, специфічних до М bovis;
 • розчин для розведення сироваток у флаконі;
 • розчин кон'югату у флаконі, що містить розчин антивидових моноклональних антитіл, кон'югованих з ферментом;
 • розчин субстрату у флаконі;
 • концентрат розчину для промивання у флаконі;
 • стоп-реагент у флаконі;
 • клейка плівка; бланк внесення проб.

Переваги

 • висока чутливість тест-системи (до 90 %);
 • використання високоімуногенного та високоспецифічного рекомбінантного антигену М. bovis власного дизайну;
 • автоматичне кількісне визначення антитіл до М. bovis;
 • швидке виконання аналізу (до 3 годин);
 • економічна вигідність, простота та надійність в роботі.

Застосування: для своєчасного виявлення тварин, інфікованих М. bovis на рівні стад, тварин із латентним перебігом цієї хвороби, а також тварин, анергічних до туберкуліну, які є прихованими джерелами збудника туберкульозу, що є важливим у період проведення оздоровчих заходів і необхідним для контролю епізоотичної ситуації.

Розроблено: у відділі імунології Інституту біохімії ім. О.В.Палладіна НАН України.

Апробовано: у Державному науково-контрольному інституті біотехнології і штамів мікроорганізмів.

Контакти:

Teл.: +380 (44) 235-7157.     Факс: +380 (44) 234-1296.

E-mail: tto@biochem.kiev.ua.      http://biochemistry.org.ua

Адреса: Інститут  біохімії  ім. О.В. Палладіна НАН України,

вул. Леонтовича, 9, м. Kиїв, 01054, Україна.