Оберіть свою мову

Телефонний довідник

 
 

GoogleTranslate

Ukrainian English Estonian French German Italian Latvian Lithuanian Polish Spanish
 

Тест-система імуноферментна для виявлення антитіл

до Mycobacterium tuberculosis

(Захищено патентом України на корисну модель №  118447)

Проблема. До складу імуносорбенту сучасних тест-систем для виявлення  антитіл до Mycobacterium tuberculosis (М. tuberculosis) входять рекомбінантні аналоги антигенів М. tuberculosis та їхні коктейлі, що дозволяє значно підвищити специфічність таких тест-систем і знизити собівартість, їх одержання не несе інфекційної загрози для оточуючих. Проте, не всі антигени М. tuberculosis, що застосовуються в таких тест-системах, мають достатню імуногенність і не забезпечують необхідну чутливість і специфічність.

Створено. Тест-систему імуноферментну для кількісного визначення антитіл до Mycobacterium tuberculosis у сироватці або плазмі крові людини методом непрямого твердофазного імуноферментного аналізу (ІФА). Тест-система включає використання рекомбінантного злитого антигену власного дизайну МРТ63-МРТ83 і базується на виявленні рівня специфічних антитіл до імунодомінантних антигенів М. tuberculosis. Злиті антигени мають більшу молекулярну масу, а тому й кращі сорбційні властивості, ніж окремі антигени, та краще експонування антигенних детермінант на твердій фазі, що забезпечує більш високу чутливість тест-системи. Крім того, одержання генетично злитих рекомбінантних антигенів є більш економічно вигідним, ніж одержання декількох індивідуальних антигенів.

Склад:

 • ІФА-планшет стриповий з іммобілізованим рекомбінантним протеїном власного дизайну МРТ63-МТВ83 М. tuberculosis;
 • позитивний контроль - мікропробірка, що містить розчин імуноглобулінів, специфічних до М. tuberculosis;
 • негативний контроль - мікропробірка, що містить сироватку крові без імуноглобулінів, специфічних до М. tuberculosis;
 • розчин для розведення сироваток РРС - у флаконі;
 • розчин кон'югату, що містить розчин антивидових моноклональних антитіл, кон'югованих з ферментом - у флаконі;
 • розчин ТМБ-субстрату - у флаконі;
 • концентрат розчину для промивання Tw20 (20х) - у флаконі;
 • стоп-реагент - у флаконі;
 • клейка плівка; бланк внесення проб.

Переваги

 • використання високоімуногенного та високоспецифічного рекомбінантного антигену М. tuberculosis власного дизайну - злитого антигену МРТ63-МРТ83;
 • висока чутливість тест-системи (до 90 %);
 • автоматичне кількісне визначення антитіл до М. tuberculosis;
 • швидке виконання аналізу (до 3 годин);
 • економічна вигідність, проста та надійність у роботі.

Застосування:  для скринінгу населення на інфікованість М. tuberculosis і виявлення пацієнтів із латентним перебігом туберкульозу.

Розроблено: у відділі імунології Інституту біохімії ім. О.В.Палладіна НАН України.

Контакти:

Teл.: +380 (44) 235-7157.     Факс: +380 (44) 234-1296.

E-mail: tto@biochem.kiev.ua.      http://biochemistry.org.ua

Адреса: Інститут  біохімії  ім. О.В. Палладіна НАН України,

вул. Леонтовича, 9, м. Kиїв, 01054, Україна.