Оберіть свою мову

Телефонний довідник

 
 

GoogleTranslate

Ukrainian English Estonian French German Italian Latvian Lithuanian Polish Spanish
 

Тест-система для визначення плазміногену в плазмі крові

(Захищено патентом України на винахід № 104060)    

Проблема. При багатьох захворюваннях відбувається порушення балансу між системами зсідання крові та фібринолізу, що вимагає контролю в плазмі крові рівня компонентів цих систем, зокрема плазміногену. Плазміноген – центральний білок фібринолітичної системи, зниження фібринолітичного потенціалу плазми крові є одним із факторів ризику тромбоутворення.

Сьогодні в медичній практиці для діагностики системи гемостазу в нормі та при різноманітних патологіях застосовують тест-системи для визначення плазміногену, в основі яких лежать різні принципи та методологічні підходи: спонтанний еуглобуліновий лізис, стимульований еуглобуліновий лізис, лізис хромогенних субстратів, гідроліз казеїну, імуноферментний аналіз, лізис фібринового згустку. Суттєвими недоліками цих тест-систем є візуальна реєстрація результатів, визначення концентрації проферменту, а не його функціональної активності, одержання завищених показників, тривале виконання аналізу, трудомісткість та висока вартість.

 

Створено: тест-систему для ефективного визначення плазміногену в плазмі крові шляхом вимірювання часу напівлізису згустку фібрину, за яким розраховують швидкість лізису згустку фібрину та визначають концентрацію плазміногену в плазмі крові за калібрувальною кривою залежності швидкості лізису фібринового згустку від концентрації плазміногену..

Склад:

  • стрептокіназа;
  • концентрат буферного розчину;
  • фібрин-мономер бика (ліофільно висушений або розчин).

Переваги:

  • використовує як джерело фізіологічного субстрату фібрин-мономер бика без домішок плазміногену;
  • дозволяє автоматично з високою точністю та відтворюваністю визначити час напівлізису фібринового згустку, за допомогою якого визначають плазміноген;
  • на результати визначення плазміногену в плазмі крові не впливають концентрації фібриногену в досліджуваних зразках;
  • процес визначення плазміногену потребує менше технологічних операцій, а, отже, й часу;
  • має доступну вартість; не має вітчизняних аналогів.

Застосування: в лабораторній діагностиці для аналізу крові при порушеннях системи гемостазу.

Розроблено та апробовано:  у відділі  хімії  та  біохімії  ферментів  Інституту  біохімії  ім. О.В. Палладіна НАН України.

Контакти:

Teл.: +380 (44) 235-7157.     Факс: +380 (44) 234-1296.

E-mail: tto@biochem.kiev.ua.      http://biochemistry.org.ua

Адреса: Інститут  біохімії  ім. О.В. Палладіна НАН України,

вул. Леонтовича, 9, м. Kиїв, 01054, Україна.