Оберіть свою мову

Телефонний довідник

 
 

GoogleTranslate

Ukrainian English Estonian French German Italian Latvian Lithuanian Polish Spanish
 

Спосіб прогнозування післяопераційних тромботичних ускладнень

(Захищено патентом України на корисну модель № 86279)

Проблема: Ендопротезування суглобів пов'язане з високим ступенем ризику післяопераційних тромбоемболічних ускладнень, не тільки в перші дні після операції, але й у наступні кілька місяців. При операціях на стегні та колінних суглобах ризик розвитку тромбозів складає 30-50%. Питання прогнозування післяопераційної загрози латентного тромбозу на сьогодні не вирішені, у хірургічній практиці не існує методичних рекомендацій щодо лабораторної діагностики та прогнозування тромботичних ускладнень після оперативного втручання. Для прогнозування розвитку післяопераційних тромботичних ускладнень необхідно проводити кількісну характеристику вмісту розчинного фібрину та D-димеру, яка дозволить визначити ступінь активації системи зсідання крові та стан системи фібринолізу.

Створено: спосіб прогнозування післяопераційних тромботичних ускладнень шляхом визначення та співставлення кількісних характеристик вмісту розчинного фібрину та D-димеру, що дозволяє визначити ступінь активації системи зсідання крові та стан системи фібринолізу.

 

Спосіб здійснюють: шляхом проведення лабораторних тестів методом імуноферментного аналізу з кількісного визначення вмісту двох маркерів системи гемостазу – розчинного фібрину та D-димеру в плазмі крові хворого до операції та в період післяопераційного лікування та/або реабілітації. Визначають ступінь порушення динамічної рівноваги в системі гемостазу шляхом зіставлення між собою значень обох параметрів, фіксують кореляцію їх змін, на основі чого прогнозують ймовірність тромботичних ускладнень.

Переваги застосування Способу:

  • підвищення достовірності прогнозування розвитку післяопераційних тромботичних ускладнень;
  • висока диференційованість прогнозування;
  • контроль ефективності антитромботичної терапії на всіх етапах лікування та/або реабілітації.

Використання: в медицині, а саме в хірургії для прогнозування післяопераційних тромботичних ускладнень і для контролю ефективності антитромботичної терапії.

Розроблено: у відділі структури і функції білка Інституту біохімії ім. О.В. Палладіна НАН України

Апробовано: на  кафедрі травматології та ортопедії Вінницького національного медичного університету ім. М.І. Пирогова при обстеженні хворих, яким було проведено операцію з приводу ендопротезування кульшового суглобу.

Контакти:

Teл.: +380 (44) 235-7157.     Факс: +380 (44) 234-1296.

E-mail: tto@biochem.kiev.ua.      http://biochemistry.org.ua

Адреса: Інституту біохімії ім. О.В. Палладіна НАН України,

вул. Леонтовича, 9, м. Kиїв, 01054, Україна.