Оберіть свою мову

Телефонний довідник

 
 

GoogleTranslate

Ukrainian English Estonian French German Italian Latvian Lithuanian Polish Spanish
 

Спосіб визначення токсичної дії на організм наночастинок фулеренів С60

за експресією гена HLA-DRA

(Захищено патентом на корисну модель № 124940)

 

Проблема.: Проблема забруднення об'єктів довкілля наночастинками, в тому числі і фулеренами С60, гостро стоїть останнім часом у багатьох країнах світу, а також і в Україні, оскільки при попаданні в живі організми вони можуть проявляти токсичну дію. Швидкий розвиток нанотехнологій дав початок широкому діапазону застосування техногенних наноматеріалів в конкретних областях біомедицини для лікування, діагностики, моніторингу, контролю та відновлення біологічних систем на молекулярному рівні.

Фулерени є класом карбонових наночастинок, які мають унікальні властивості і є перспективними для застосування в різних технологіях, у тому числі в біології та медицині, але їх токсичність вивчена ще недостатньо. Наночастинки фулеренів С60 у дуже низьких концентраціях порушують експресію гена, що відіграє центральну роль у роботі імунної системи, оскільки зв'язує пептиди позаклітинних антигенів, що асоціюється із послабленням протидії інфекціям, розвитком діабету 2 типу та астми, а також із ростом злоякісних пухлин.

Визначення токсичної дії фулеренів С60 ускладняється тим, що ще не виявлені високочутливі молекулярно-генетичні маркери, які б давали можливість виявити їх негативний вплив за низьких концентрацій.

Створено: спосіб визначення токсичної дії фулеренів С60 на організм за рівнем експресії гена HLA-DRA в культурі нормальних астроцитів людини.

 

Визначення: токсичної дії на організм наночастинок фулеренів С60 включає додавання наночастинок фулеренів С60 до культури нормальних астроцитів людини лінії NHA/TS, виділення їх із клітин РНК, вимірювання рівня експресії генів методом кількісної полімеразної ланцюгової реакції (ПЛР) та визначення токсичної дії за змінами в експресії генів. При цьому вимірюють ступінь експресії гена HLA-DRA.

Перевагами цього способу є:

  • використання експресії гена HLA-DRA як параметра для визначення токсичної дії наночастинок фулеренів С60 на організм;
  • використання культури астроцитів людини для визначення токсичної дії наночастинок фулеренів С60 на організм;
  • високі чутливість і точність визначення токсичної дії на організм дуже низьких концентрацій наночастинок фулеренів С60: 0,1 мкг/мл;
  • можливість прогнозування ймовірності патологічних станів під дією дуже низьких концентрацій наночастинок фулеренів С60;
  • інформативність і зручність у виконанні.

 Рекомендовано: для широкого впровадження.

 Розроблено  та  апробовано:  у  відділі молекулярної біології Інституту біохімії ім. О.В. Палладіна НАН України.

Контакти:

Teл.: +380 (44) 235-7157.     Факс: +380 (44) 234-1296.

E-mail: tto@biochem.kiev.ua.      http://biochemistry.org.ua

Адреса: Інститут біохімії ім. О.В. Палладіна НАН України,

вул. Леонтовича, 9, м. Kиїв, 01054, Україна.