Оберіть свою мову

Телефонний довідник

 
 

GoogleTranslate

Ukrainian English Estonian French German Italian Latvian Lithuanian Polish Spanish
 

Спосіб визначення активності тканинного активатора плазміногену

(Захищено патентом України на винахід № 113014)

 Проблема. Тканинний активатор плазміногена (ТАП) є основним фізіологічним активатором плазми крові, який забезпечує утворення плазміну, що руйнує фібринові згустки. ТАП є одним із важливих показників, який характеризує стан фібринолітичної системи. Точне кількісне визначення активності ТАП у плазмі крові є необхіднним для діагностики тромбофілії та гемофілії, а також для контролю активності ТАП під час тромболітичної терапії. Існуючі різні способи визначення ТАП мають ряд недоліків.

Створено: висоефективний, економний, простий та нетривалий у виконанні спосіб визначення тканинного активатора плазміногену з використанням стимулятора, отримання якого не потребує високотоксичної речовини.

Виконання Способу: визначають активність тканинного активатора плазміногену за залежністю оптичної густини від активності досліджуваного та стандартних розчинів тканинного активатора плазміногену під дією стимулятора активації плазміногену, отримання якого не потребує використання високотоксичної речовини,у присутності хелатуючого агента в буферному розчині з використанням хромогенного субстрату для плазміну. Як стимулятор активації плазміногену використовують DD-фрагмент із прошитого фібрину, хелатуючим агентом є EGTA. Як досліджуваний зразок використовують еуглобулінову фракцію плазми крові. Для отримання стимулятора активації не використовується токсична речовина, спосіб є високочутливим, економним, простим і нетривалим у виконанні.

Переваги перед вітчизняними та закордонними аналогами:

  • використання DDфрагменту із прошитого фібрину як нового типу стимулятора реакції активації плазміногену;
  • використання хелатуючого агента (EGTA) для підсилення ефективності стимулятора активації;
  • відсутність використання високотоксичних речовин;
  • значне зменшення часу проведення аналізу (100 хв. проти 240 хв. за найближчим аналогом);
  • зменшення в 3 рази кількості стимулятора реакції активації плазміногену порівняно з найближчим аналогом (20 мкг проти 60 мкг за найближчим аналогом);

 Використання: як діагностичний тест у медицині для визначення тканинного активатора плазміногену в плазмі крові людини, а також для біохімічних і біологічних досліджень у біохімії та медицині.

Розроблено та апробовано: у  відділі  хімії  та  біохімії  ферментів  Інституту  біохімії  ім. О.В. Палладіна НАН України.

Контакти:

Teл.: +380 (44) 235-7157.     Факс: +380 (44) 234-1296.

E-mail: tto@biochem.kiev.ua.      http://biochemistry.org.ua

Адреса: Інститут  біохімії  ім. О.В. Палладіна НАН України,

вул. Леонтовича, 9, м. Kиїв, 01054, Україна