Оберіть свою мову

Телефонний довідник

 
 

GoogleTranslate

Ukrainian English Estonian French German Italian Latvian Lithuanian Polish Spanish
 

Спосіб визначення активності гепаринів для субстанцій

і готових лікарських форм гепаринів

(Захищено патентом України на винахід № 97067)

Проблема.  Сьогодні в медичній практиці для дослідження системи гемостазу та при використанні гепаринотерапії застосовують методи і тест-системи на їх основі, чутливі до гепарину. Методи базуються на використанні хромогенних субстратів, факторів згортання крові, спеціальних речовин та методологічних підходів. Усі ці методи мають ряд недоліків:

так, працемісткість, використання крові тварин, тривалий час виконання аналізу (4 год.) та візуальна фіксація результатів досліджень у способі визначення антикоагулянтної активності гепарину за умов зсідання плазми крові в присутності іонів кальцію; використання багатокомпонентних систем та спеціального обладнання при визначенні анти-Ха-факторної активності низькомолекулярних гепаринів (НМГ) в медичній практиці оптичними, електрохімічними та коагулогічними методами; потреба в спеціальному обладнанні, дорогих реактивах та витратних матеріалах при визначенні анти-Ха-факторної активності низькомолекулярних гепаринів (НМГ) з використанням хромогенних субстратів.

Створено. Новий ефективний спосіб визначення активності гепаринів для субстанцій і готових лікарських форм гепаринів. Спосіб базується на принципі калібрування протаміну сульфату стандартними зразками гепаринів. За допомогою фототроду при довжині хвилі 555 нм розчином каліброваного протаміну сульфату титрують розчини гепаринів з невідомою активністю до точки еквівалентності з подальшим розрахунком активності гепаринів за формулою.

Переваги Способу:

  • дозволяє автоматично з високою точністю визначати об'єм розчину каліброваного протаміну сульфату (до 1х10-3 мл), витраченого на титрування розчинів не фракціонованих гепаринів (НГ) та НМГ з невідомою активністю;
  • дозволяє швидко (протягом 10 хв) визначати антикоагулянтну активність НГ та анти-Ха-факторну активність НМГ, використовуючи лише один реагент (протаміну сульфат) порівняно з найближчим аналогами, де для визначення антикоагулянтної активності НГ використовують кров тварин та декілька реагентів, а для визначення анти-Ха-факторної активності НМГ використовують реагенти високої вартості: антитромбмін III, фактор Ха та спеціальне устаткування;
  • дає можливість визначати антикоагулянтну активність НГ та анти-Ха-факторну активність НМГ для широкого діапазону значень вихідної концентрації НГ та/або НМГ.
  • є простим і зручним у виконанні та не праце містким.

Застосування: у фармацевтичній промисловості для контролю якості субстанцій та готових лікарських форм як нефракціонованих, так і низькомолекулярних гепаринів, і для контролю очистки устаткування при їх виробництві.

Розроблено та апробовано:  у відділі  хімії  та  біохімії  ферментів  Інституту  біохімії  ім. О.В. Палладіна НАН України.

Контакти:

Teл.: +380 (44) 235-7157.     Факс: +380 (44) 234-1296.

E-mail: tto@biochem.kiev.ua.      http://biochemistry.org.ua

Адреса: Інститут  біохімії  ім. О.В. Палладіна НАН України,

вул. Леонтовича, 9, м. Kиїв, 01054, Україна.