Оберіть свою мову

Телефонний довідник

 
 

GoogleTranslate

Ukrainian English Estonian French German Italian Latvian Lithuanian Polish Spanish
 

Повідомлення про захист дисертації

на здобуття наукового ступеня доктора біологічних наук

Захист дисертації відбудеться “ 26 ” квітня 2021 р. о 14 годині на засіданні

спеціалізованої вченої ради Д 26.240.01 в Інституті біохімії ім. О.В. Палладіна НАН України за адресою: 01054, м. Київ, вул. Леонтовича, 9.

 

Прізвище, імʼя, по батькові здобувача – Кобилінська Леся Іванівна

 

Посада здобувача і повна назва установи, де він працює – доцент кафедри біологічної хімії Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького

Назва дисертації: – “Біохімічні механізми протипухлинної дії похідних 4-тіазолідинону за їхньої доставки у клітини нанорозмірним полімерним носієм”

Шифр та назва спеціальності – 03.00.04 – біохімія

Шифр спеціалізованої вченої ради – Д 26.240.01

Назва ВНЗ, наукової установи, її відомче підпорядкування, адреса і телефон – Інститут біохімії ім. О.В. Палладіна НАН України (01054, м. Київ, вул. Леонтовича, 9; тел. (044)234-59-74)

Науковий консультант – Зіменковський Борис Семенович, академік НАМН України, доктор фармацевтичних наук, професор кафедри фармацевтичної, органічної і біоорганічної хімії, ректор Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького МОЗ України.

Офіційний опонент – Риндич Алла Володимирівна, професор, доктор біологічних наук, член-кореспондент НАН України, завідувачка відділом функціональної геноміки Інституту молекулярної біології і генетики НАН України.

Офіційний опонент – Матишевська Ольга Павлівна, професор, доктор біологічних наук, провідний науковий співробітник відділу науково-технічної інформації Інституту біохімії ім. О.В. Палладіна НАН України

Офіційний опонент – Бабський Андрій Мирославович, професор, доктор біологічних наук, завідувач кафедри біофізики та біоінформатики Львівського національного університету імені Івана Франка.

Голова спеціалізованої

вченої ради Д 26.240.01,

д. б. н., проф., академік НАН України                                                                      Костерін С.О.

 

    АВТОРЕФЕРАТ
дисертації на здобуття наукового ступеня
доктора біологічних наук

 {aridoc engine="google" width="600" height="300"}/images/autoref_pdf/kobylinska/kli_ref.pdf{/aridoc}

Дисертація– «Біохімічні механізми протипухлинної дії похідних 4-тіазолідинону за їхньої доставки у клітини нанорозмірним полімерним носієм»- посилання на дисертацію: Біохімічні механізми протипухлинної дії похідних 4-тіазолідинону за їхньої доставки у клітини нанорозмірним полімерним носієм

Відгук

на дисертаційну роботу Кобилінської Л. І.«Біохімічні механізми протипухлинної дії похідних 4-тіазолідинону за їхньої доставки у клітини нанорозмірним полімерним носієм» представлену на здобуття наукового ступеня доктора біологічних наук за спеціальністю 03.00.04 – біохімія (ВІДГУК1- pdf,ВІДГУК2- pdf,ВІДГУК3- pdf )