Оберіть свою мову

Телефонний довідник

 
 

GoogleTranslate

Ukrainian English Estonian French German Italian Latvian Lithuanian Polish Spanish
 

УНІВЕРСИТЕТ ЮНИХ БІОХІМІКІВ

З 1980 р. на базі Інституту біохімії ім. О.В. Палладіна НАН України постійно працює „Університет юних біохіміків” (УЮБ), слухачами якого є учні загальноосвітніх шкіл, коледжів, ліцеїв – члени Малої академії наук, студенти вищих навчальних закладів, вчителі шкіл та позашкільних навчальних закладів, молоді науковці.

УЮБ здійснює свою діяльність у тісній співпраці з Юнацькою секцією Українського біохімічного товариства, Національним еколого-натуралістичним центром учнівської молоді, Київською МАН, Київським палацом дітей та юнацтва, Меморіальним музеєм академіка О.В. Палладіна [1]. Програма роботи УЮБ затверджується на Вченій раді ІБХ. Ректором університету є відомий вчений-біохімік, президент Українського біохімічного товариства, директор Інституту біохімії ім. О.В. Палладіна НАН України, академік С.В. Комісаренко. План роботи УЮБ, розрахований на 2 роки навчання, включає вивчення основних питань теорії та практики біологічної хімії та суміжних дисциплін.  Діяльність УЮБ складається з: Лекторію "Передові рубежі біології", Лабораторно-практичних і Семінарських занять. Його лекційну програму вели такі відомі вчені, як: академіки НАН України – В.О. Бєліцер, Я.Б. Блюм, І.Д. Войтович, С.В. Комісаренко, В.І. Монченко, В.С. Підгорський, С.О. Костерін, М.В. Скок, І.М. Гудков (НААН України); чл.-кор. НАН України - Н.М. Гула, А.Л. Бойко, О.І. Корнелюк, В.А. Ку́нах, Б.П. Мацелюх, І.Г. Скрипаль, І.С. Чекман, О.Г. Мінченко, А.І. Ємець, О.Г. Рєзніков, професори і доктори наук В.М. Войцицький, Ф.В. Дахно, С.В. Дзядевич, О.П. Демченко, О.А. Машков, О.М. Байрак, Ю.С. Лапшин, В.М. Ващенко, В.Ф. Фролов, Н.Б. Голуб, Г.Г. Шматков, З.Д. Воробець, Д.В. Колибо, П.О. Кондратенко, В.П. Поліщук, Н.М. Білько, В.І. Щербак, В.О. Романов та ін. Під час карантину лекторій не припиняв своєї діяльності – за 4 місяці дистанційно було проведено біля 10 наукових семінарів, які можна переглянути на сайті Київської МАН в запису. УЮБ разом з Меморіальним музеєм Олександра Палладіна виконують функцію центру пропаганди і розповсюдження біохімічних  знань, досягнень і внеску вітчизняних вчених до світової науки про життя. В планах його роботи - здійснення низки спільних науково-освітніх і виховних заходів та участі у наданні реальної допомоги відділу біології КПДЮ та відділенням хімії і біології та екології і аграрних наук Київської МАН.

Меморіальний музей Олександра Палладіна створений на базі квартири, пов’язаної з його життям і діяльністю, і присвячений пам’яті видатного вченого, організатора науки і педагога. Його відвідувачами є науковці, широке коло фахівців, у тому числі й іноземних, літні люди, студенти і школярі. Робота Музею спрямована на відображення в його експозиції життєвого шляху, творчої, науково-організаційної, педагогічної і громадської діяльності засновника Інституту біохімії й української біохімічної школи, президента Академії наук УРСР (1946–1962), видатного вченого-біохіміка академіка Олександра Володимировича Палладіна. Разом з тим, через представлені в Музеї документальні матеріали широко висвітлюється історія розвитку біохімії як на прикладі Інституту біохімії, так і взагалі на теренах нашої держави [2,3].

            Значною мірою Музей популяризує та експонує зібрані матеріали з освітньою, просвітницькою метою [4]. Він брав активну участь в організації та проведенні таких заходів, як:  

 - Всеукраїнської конференції молодих істориків науки, техніки і освіти та спеціалістів;

-   Всеукраїнського біологічного форуму учнівської та студентської молоді «Дотик природи»; -    Всеукраїнської літньої стартап-школи “STARTCHEMIST”; -    Днів науки України в Інституті біохімії; -    Запланованих заходів з відзначення ювілейних дат НАН України та Інституту;

 • Днів відкритих дверей в установах НАН України.

Відповідно до Постанови Президії НАН України від 02.03.2016, № 48 «Про діяльність Національного центру «Мала академія наук України» та Угоди про творчу співдружність Інституту біохімії з Київською Малою академією наук і з Київським Палацом дітей та юнацтва на базі Музею активно проводиться науково-освітянська і виховна діяльність. Її головною метою є подальший пошук і підтримка обдарованої і талановитої учнівської молоді, виховання майбутніх наукових кадрів і фахових спеціалістів. Передбачено здійснення спільних науково-освітніх і виховних заходів та участі у наданні реальної допомоги відділу біології КПДЮ та відділенням екології і аграрних наук та хімії і біології Київської МАН, а саме:

 1. Надання допомоги в організації та проведенні навчально-виховного процесу (лекції, дослідницька діяльність, конкурси, експедиції, тощо).
 2. Забезпечення науково-методичним керівництвом.
 3. Сприяння професійній орієнтації учнів (проведення на базі Музею екскурсій, бесід, лекцій, зустрічей з провідними вченими  галузі, відвідування наукових підрозділів Інституту біохімії).
 4. Надання рекомендацій щодо тематики науково-дослідницьких і експериментальних робіт, науково-практичних занять та програм для юних дослідників.
 5. Здійснення методичних консультацій членам гуртків при підготовці та проведенні дослідницької роботи.
 6. Участь у масштабних науково-практичних освітянських заходах в якості членів журі, рецензентів, консультантів, лекторів, керівників науково-ознайомчих практик, експедицій, семінарів, тощо.
 7. Ведення на базі Інституту біохімії ім. О.В. Палладіна НАН України лекторію «Передові рубежі біології» (за окремою програмою).

            Експериментальні та оглядові роботи юних дослідників, виконані на базі Меморіального музею та Інституту біохімії, зазвичай отримують високу оцінку на регіональних, всеукраїнських та міжнародних конкурсах юнацької науково-технічної творчості, а їх виконавці стають призерами цих змагань. Серед відвідувачів музею - студенти, учні середніх шкіл, лікарі, члени Малої Академії наук України й Малої академії наук учнівської молоді м. Києва, кореспонденти засобів масової інформації, телебачення, керівники та методисти обласних відділень Малої Академії наук України, слухачі Університету юних біохіміків України. Завдяки широкій освітянській діяльності Меморіального музею Інститут біохімії став одним із відомих науково-методичних та інформаційних центрів регіональних і міжнародних програм. Меморіальний музей О.В. Палладіна, один із перших академічних музеїв, який потрапив (10.03.2017) до проекту «Музейний портал», створений командою «Музейного Порталу» в партнерстві з Малою академією наук України. Проект націлений на популяризацію культури, науки і музейної справи та надає інформацію про актуальні новини з музейного життя України та Світу. На його ресурсі всі бажаючі зможуть здійснити унікальний віртуальний тур Меморіальним музеєм О.В. Палладіна: http://museum-portal.com/ua/museum/memorial-museum-of-ovpalladin

 1. Nazarenko V.I. Youth section of the Ukrainian Biochemical Society and the University of Young Biochemists in 2015. Biochem. J. , 2015, Vol. 87, № 6: 173-176.
 2. Бєлік Я.В., Назаренко В.І. Меморіальний музей академіка О.В. Палладіна (до 25-річчя з дня заснування). Укр. біохім. журн. 1999, 71, № 3, С. 136-147
 3. Назаренко В.І. Відображення розвитку біохімічної науки в навчальному процесі. Матеріали 7-ї Всеукраїнської наукової конференції «Актуальні питання історії науки і техніки». Київ, 2008. С. 50-53
 4. Назаренко В.І., Білик Я.В. Музей академіка О.В. Палладіна як осередок розповсюдження біохімічних знань. Матеріали 6-ї Всеукраїнської науково-практичної конференції «Український технічний музей: історія, досвід, перспективи» (16-19 травня 2007 р.), Коростень-2007. –С. 104-107.