GoogleTranslate

Ukrainian English Estonian French German Italian Latvian Lithuanian Polish Spanish
 

Повідомлення
про захист дисертації

на здобуття наукового ступеня кандидата біологічних наук

Захист дисертації відбудеться 15 лютого 2021 р. о 14 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.240.01 в Інституті біохімії ім. О.В. Палладіна НАН України за адресою: 01054, м. Київ, вул. Леонтовича, 9.

Прізвище, імʼя, по батькові здобувача – Меженська Ольга Олександрівна

 

Посада здобувача і повна назва установи, де він працює  молодший науковий співробітник відділу біохімії вітамінів і коензимів, Інститут біохімії ім. О.В. Палладіна НАН України

Назва дисертації: «Нові протеїнові мішені дії тіаміну і його похідних в  нервовій тканині»

Шифр та назва спеціальності – 03.00.04 – біохімія

Шифр спеціалізованої вченої ради – Д 26.240.01

Назва ВНЗ, наукової установи, її відомче підпорядкування, адреса і телефон  Інститут біохімії ім. О.В. Палладіна НАН України (01054, м. Київ, вул. Леонтовича, 9; тел. (044) 234-59-74

Науковий керівник – Пархоменко Юлія Михайлівна, доктор біологічних наук, провідний науковий співробітник відділу біохімії вітамінів і коензимів Інституту біохімії ім. О.В. Палладіна НАН України

Офіційний опонент – Корнелюк Олександр Іванович, доктор біологічних наук, чл.-кор. НАН України, професор, завідувач відділу білкової інженерії та біоінформатики Інституту молекулярної біології і генетики НАН України

Офіційний опонент – Петров Сергій Анатолійович, доктор біологічних наук, професор, завідувач кафедри біохімії Одеського національного університету  ім. І.І. Мечникова   

Голова спеціалізованої

вченої ради Д 26.240.01,

д.б.н., проф., акад. НАН України                                                                 Костерін С.О.

АВТОРЕФЕРАТ
дисертації на здобуття наукового ступеня
кандидата біологічних наук

Дисертація– «Нові протеїнові мішені дії тіаміну і його похідних в  нервовій тканині»- посилання на дисертацію (pdf)

Відгук

на дисертаційну роботу Меженської О.О. «Нові протеїнові мішені дії тіаміну і його похідних в  нервовій тканині» представлену на здобуття наукового ступеня кандидата біологічних наук за спеціальністю 03.00.04 – біохімія(ВІДГУК1- pdf, ВІДГУК2- pdf )