Оберіть свою мову

Телефонний довідник

 
 

GoogleTranslate

Ukrainian English Estonian French German Italian Latvian Lithuanian Polish Spanish
 

1. Сопін, Е. Ф. Основи біохімічних методів дослідження / Е. Ф. Сопін, Р. П. Виноградова. – К.: Вища шк., 1975. – 244 с.

2. Виноградова, Р. П. Молекулярные основы действия ферментов: учеб. пособие / Р.П. Виноградова. – К.: Вища школа, 1978. –280 с.

3. Виноградова, Р. П. Физико-химические методы в биохимии: учеб. пособие / Р.П. Виноградова, Б.А. Цудзевич, С.Н. Храпунов. – К.: Вища школа, 1983. – 287 с.

4. Биохимия: учебник / Н.Е. Кучеренко, Ю.Д. Бабенюк, А.Н. Васильев, Р. П. Виноградова, В.М. Войцицкий, М.Д. Курский, А.Р. Литвиненко, Б.А. Цудзевич; АН УССР, Ин-т биохимии. - К.: Выща шк., 1988. - 432 с.

5. Стеценко, О. В. Біоорганічна хімія : навч. посіб. / О. В. Стеценко, Р. П. Виноградова. - К.: Вища школа, 1992. - 328 с.

6. Біохімія: підруч. для студ.біолог. спец. вузів / М. Є. Кучеренко, Р. П. Виноградова, Ю. Д. Бабенюк [та ін.]. - К. : Либідь, 1995. - 464 с.

7. Виноградова, Р. П. Біохімія та генетика білків пріонів, збудників губкоподібних енцефалопатій / Р.П. Виноградова, Г.Д. Бердишев, С.В. Верьовка. - К.: Фітосоціоцентр, 2000. - 56 с.

8. Біохімія: підручник для студ. вищ. навч. закладів / М. Є. Кучеренко, Ю.Д. Бабенюк, О.М. Васильєв, Р. П. Виноградова [та ін.] ; Київський національний ун-т ім. Тараса Шевченка. - К. : Видавничо-поліграфічний центр "Київський університет", 2002. – 480 с. – Бібліогр.: с. 468

9. Бабенюк, Ю.Д. Словник біохімічних термінів (На допомогу заочному навчанню) / Ю.Д. Бабенюк, Л.К. Баньковська; рец. Р. П. Виноградова. - К.: Фітосоціоцентр, 2003. - 30 с.

10. Сергій Васильович Комісаренко / НАН України, Ін-т біохімії ім. О.В. Палладіна; укл. В. М. Данилова, Р. П. Виноградова, О. І. Войцехівська. - К. : Академперіодика, 2013. - 144 с. : 45 с. іл. - (Біобібліографія вчених України)