Оберіть свою мову

Телефонний довідник

 
 

GoogleTranslate

Ukrainian English Estonian French German Italian Latvian Lithuanian Polish Spanish
 

Повідомлення
про захист дисертації,

на здобуття наукового ступеня
кандидата біологічних наук

Захист дисертації відбудеться “ 21 ” вересня 2020 р. о 14 годині на засіданні

спеціалізованої вченої ради Д 26.240.01 в Інституті біохімії ім. О.В. Палладіна НАН України за адресою: 01054, м. Київ, вул. Леонтовича, 9.

 

Прізвище, імʼя, по батькові здобувача– Крисюк Ірина Павлівна

Посада здобувача і повна назва установи, де він працює - молодший науковий співробітник відділу сигнальних механізмів клітини, Інститут біохімії ім. О.В. Палладіна НАН України

Назва дисертації: - «Порушення та засоби корекції метаболізму альдегідів за умов розвитку патологій різного генезу»

Шифр та назва спеціальності – 03.00.04 – біохімія

Шифр спеціалізованої вченої ради- Д 26.240.01

Назва ВНЗ, наукової установи, її відомче підпорядкування, адреса і телефон - Інститут біохімії ім. О.В. Палладіна НАН України (01054, м. Київ, вул. Леонтовича, 9; тел. (044)234-59-74)

Науковий керівник – Дробот Людмила Борисівна, професор, доктор біологічних наук, завідувач відділу сигнальних механізмів клітини Інституту біохімії ім. О.В. Палладіна НАН України

Офіційний опонент - Столяр Оксана Борисівна, професор, доктор біологічних наук, професор кафедри хімії та методики її навчання, керівник науково-дослідної лабораторії порівняльної біохімії і молекулярної біології Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка МОН України

Офіційний опонент - Дворщенко Катерина Олександрівна, старший науковий співробітник, доктор біологічних наук, завідувач НДЛ «Біохімії» відділення біологічних і біомедичних технологій ННЦ «Інститут біології та медицини» Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

Голова спеціалізованої

вченої ради Д 26.240.01,

д.б.н., проф., акад. НАН України                                                              Костерін С.О.

 

АВТОРЕФЕРАТ
дисертації на здобуття наукового ступеня
кандидата біологічних наук

 {aridoc engine="google" width="600" height="300"}/images/autoref_pdf/krysiuk/krysiuk.pdf{/aridoc}

Дисертація– «Порушення та засоби корекції метаболізму альдегідів за умов розвитку патологій різного генезу»- посилання на дисертацію (pdf)

Відгук

на дисертаційну роботу Крисюк І.П. «Порушення та засоби корекції метаболізму альдегідів за умов розвитку патологій різного генезу» представлену на здобуття наукового ступеня кандидата біологічних наук за спеціальністю 03.00.04 – біохімія(ВІДГУК1- pdf,ВІДГУК2- pdf )