Оберіть свою мову

Телефонний довідник

 
 

GoogleTranslate

Ukrainian English Estonian French German Italian Latvian Lithuanian Polish Spanish
 

Шановні колеги! Науковий семінар Інституту біохімії ім. О.В.Палладіна НАН України «Актуальні проблеми сучасної біохімії» продовжує свою діяльність. 4-го червня (вівторок) 2019 р. о 10-30 в Актовій залі Інституту будемо слухати доповідь провідного інженера відділу молекулярної біології ІБХ НАН України ВІЛЕЦЬКОЇ Юлії Миколаївни «Експресія генів, контролюючих процеси проліферації у підшкірній жировій тканині за ожиріння». Як завжди, до інформаційного листа додаємо авторські тези доповіді. Запрошуємо Вас та Ваших колег до участі у роботі семінару.

 З повагою – С.О.Костерін

 

Експресія генів, контролюючих процеси проліферації у підшкірній жировій тканині за ожиріння

Вілецька Юлія Миколаївна,

 провідний інженер відділу молекулярної біології

Інституту біохімії ім. О.В. Палладіна НАН України

 

Актуальність. Однією з найважливіших світових проблем сьогодення є ожиріння, що може призвести до зниження тривалості життя і вимагає тривалого лікування, тому що супроводжується метаболічними ускладненнями, зокрема резистентністю до інсуліну та діабетом 2 типу. Проліферація жирової тканини супроводжується ангіогенезом, що є важливим фактором її росту й ініціюється гіпоксією на початковому етапі. Саме дослідження особливостей експресії основних генів, які контролюють процеси проліферації та ангіогенезу, є актуальним напрямком біохімічних досліджень для з'ясування їх можливої участі в ініціації розвитку метаболічних ускладнень ожиріння, в тому числі резистентності до інсуліну та порушення метаболізму глюкози.

Тому метою роботи було дослідити рівень експресії генів, що кодують ключові фактори проліферації та ангіогенезу, а також протеїнфосфатази родини DUSP, у підшкірній жировій тканині чоловіків за умов ожиріння і резистентності до інсуліну для розуміння їх ролі в розвитку ожиріння та метаболічних ускладнень.

Вперше було показано, що за умов ожиріння у підшкірній жировій тканині чоловіків пригнічується експресія генів основних факторів ангіогенезу: VEGF-A, VEGF-A-189, PDGFC, FGF-2, FGFRL1 та генів протеїнфосфатаз родини DUSP,  але збільшується рівень експресії генів фібринолітичної системи та ростові фактори. Отже, виявлено дисрегуляцію експресії ключових генів ангіогенезу та адипогенезу у підшкірній жировій тканині у чоловіків як за ожиріння, так і за порушеної толерантності до глюкози, що вказує на зниження інтенсивності процесів ангіогенезу та підвищену життєздатність адипоцитів у жировій тканині за ожиріння, а також їх залежність від інсуліну, оскільки порушення толерантності до інсуліну впливає на рівень експресії більшості досліджених генів.

Підвищення рівня експресії HSPA5/BiP вказує на наявність стресу ендоплазматичного ретикулума, оскільки він є стрес-залежним шапероном і задіяний не лише в розвитку ожиріння, а й у рості злоякісних пухлин і це може пояснити підвищену схильність організмів з ожирінням до канцерогенезу. Збільшення рівня експресії гена TNF вказує на розвиток прозапальних процесів. Також виявлено зниження рівня експресії низки мікроРНК у жировій тканині чоловіків з ожирінням і нормальною толерантністю до глюкози, які мають сайти зв'язування з 3’-послідовностями мРНК SERPINE1, EGFL6, ITGAM, PLAU, PLAUR, TLR2 та CTHRC1, причому зниження рівня експресії цих мікроРНК негативно корелює з підвищенням рівня експресії відповідних мРНК.

Таким чином, у підшкірній жировій тканині чоловіків за умов ожиріння відбувається специфічне репрограмування геному, в тому числі і в результаті  розвитку постійного стресу ендоплазматичного ретикулума, що є важливою передумовою виникнення метаболічних ускладнень і резистентності до інсуліну, зокрема.