Оберіть свою мову

Телефонний довідник

 
 

GoogleTranslate

Ukrainian English Estonian French German Italian Latvian Lithuanian Polish Spanish
 

Міністерство освіти і науки України

Департамент атестації кадрів вищої кваліфікації та ліцензування

   Спецвипуск газети «Освіта України»

Повідомлення

про захист дисертації на здобуття наукового ступеня

кандидата біологічних наук

Прізвище, імʼя, по батькові здобувача – Пастухов А.О.

 

Посада здобувача і повна назва установи, де він працює – молодший науковий співробітник відділу нейрохімії Інституту біохімії імені О.В. Палладіна НАН України

Назва дисертації – «Nа+-залежний транспорт глутамату та екзоцитоз в нервових терміналях головного мозку за умов гіпотермії»

Шифр та назва спеціальності – 03.00.04 – біохімія

Шифр спеціалізованої вченої ради – Д 26.240.01

Назва ВНЗ, наукової установи, її відомче підпорядкування, адреса і телефон – Інститут біохімії імені О.В. Палладіна НАН України (01030, м. Київ, вул. Леонтовича, 9; тел. (044) 234-59-74)

Науковий керівник – Борисова Тетяна Олександрівна, доктор біологічних наук, професор, завідувач відділу нейрохімії (Інститут біохімії імені О.В. Палладіна НАН України)

Офіційний опонент – Калачнюк Лілія Григорівна, доктор біологічних наук, доцент, професор кафедри біохімії і фізіології тварин ім. акад. М.Ф. Гулого (Національного університету біоресурсів і природокористування України)

Офіційний опонент – Толстанова Ганна Миколаївна, доктор біологічних наук, доцент, начальник науково-дослідної частини (Київський національний університет імені Тараса Шевченка)

Голова спеціалізованої вченої ради Д 26.240.01

академік НАН України, д.б.н., професор                                                                   С.О. Костерін

АВТОРЕФЕРАТ
дисертації на здобуття наукового ступеня
кандидата біологічних наук

 {aridoc engine="google" width="600" height="300"}/images/autoref_pdf/pastuhov/autoreferat.pdf{/aridoc}

Дисертація– «+-залежний транспорт глутамату та екзоцитоз в нервових терміналях головного мозку за умов гіпотермії» - посилання на дисертацію (pdf)

Відгук

на дисертаційну роботу Пастухова А.О.«+-залежний транспорт глутамату та екзоцитоз в нервових терміналях головного мозку за умов гіпотермії» представлену на здобуття наукового ступеня кандидата біологічних наук за спеціальністю 03.00.04 – біохімія(ВІДГУК1- pdf,ВІДГУК2- pdf )