Оберіть свою мову

Телефонний довідник

 
 

GoogleTranslate

Ukrainian English Estonian French German Italian Latvian Lithuanian Polish Spanish
 

Повідомлення

Про захист дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата біологічних наук

Прізвище, ім’я, по-батькові здобувача – Пиршев Кирило Олександрович

 

Посада здобувача і повна назва установи, де він працює – молодший науковий співробітник відділу нейрохімії Інституту біохімії ім. О.В. Палладіна НАН України.

Назва дисертації – «Особливості структурної організації ліпідів плазматичної мембрани за апоптозу та ериптозу»

Шифр та назва спеціальності – 03.00.04 – біохімія

Назва ВНЗ, наукової установи, її відомче підпорядкування, адреса і телефон - Інститут біохімії ім. О.В. Палладіна НАН України (01030, м. Київ, вул. Леонтовича, 9. тел. 044-234-59-74).

Науковий керівник – Демченко Олександр Петрович, доктор біологічних наук, старший науковий співробітник.

Офіційний опонент – Стойка Ростислав Стефанович, доктор біологічних наук, професор, член-кореспондент НАН України, завідувач відділу регуляції проліферації клітин та апоптозу (Інститут біології клітини НАН України).

Офіційний опонент – Білан Павло Володимирович, доктор біологічних наук, професор, завідувач відділу молекулярної біофізики (Інститут фізіології ім. Богомольця НАН України).

Голова спеціалізованої вченої ради Д 26.240.01,

д.б.н., проф., акад. НАН України                                                   Костерін С.О.

 

АВТОРЕФЕРАТ
дисертації на здобуття наукового ступеня
кандидата біологічних наук

 {aridoc engine="google" width="600" height="300"}/images/autoref_pdf/pyrshev/pyrshev.pdf{/aridoc}

Дисертація– «Особливості структурної організації ліпідів плазматичної мембрани за апоптозу та ериптозу» - посилання на дисертацію (pdf)

Відгук

на дисертаційну роботу Пиршева К.О.«Особливості структурної організації ліпідів плазматичної мембрани за апоптозу та ериптозу» представлену на здобуття наукового ступеня кандидата біологічних наук за спеціальністю 03.00.04 – біохімія(ВІДГУК1- pdf,ВІДГУК2- pdf )