Оберіть свою мову

Телефонний довідник

 
 

GoogleTranslate

Ukrainian English Estonian French German Italian Latvian Lithuanian Polish Spanish
 

Повідомлення

про захист дисертації на здобуття наукового ступеня

кандидата біологічних наук

Прізвище, ім’я, по-батькові здобувача – Лісаковська Ольга Олександрівна

Посада здобувача і повна назва установи, де він працює – молодший науковий співробітник відділу вітамінів і коензимів Інституту біохімії ім. О.В. Палладіна НАН України

Назва дисертації – «Роль вітаміну D3 у регулюванні NF-κB-асоційованих сигнальних шляхів за преднізолон-індукованого остеопорозу»

Шифр та назва спеціальності – 03.00.04 – біохімія

Назва ВНЗ, наукової установи, її відомче підпорядкування, адреса і телефон – Інститут біохімії ім. О.В. Палладіна НАН України (01030, м. Київ, вул. Леонтовича, 9. тел. 044-234-59-74

Науковий керівник – Великий Микола Миколайович, доктор біологічних наук, професор, завідувач відділу вітамінів і коензимів Інституту біохімії ім. О.В. Палладіна НАН України

Офіційний опонент – Бондаренко Лариса Борисівна, доктор біологічних наук, головний науковий співробітник відділу токсикології ДУ «Інститут фармакології та токсикології НАМН України»

Офіційний опонент – Натрус Лариса Валентинівна, доктор медичних наук, професор, директор Науково-дослідного інституту експериментальної та клінічної медицини Національного медичного університету ім. О.О. Богомольця

АВТОРЕФЕРАТ
дисертації на здобуття наукового ступеня
кандидата біологічних наук

 {aridoc engine="google" width="600" height="300"}/images/autoref_pdf/lisakovska/lisakovska.pdf{/aridoc}

 

Дисертація – «Роль вітаміну D3 у регулюванні NF-κB-асоційованих сигнальних шляхів за преднізолон-індукованого остеопорозу»- посилання на дисертацію (pdf)

Відгук

на дисертаційну роботу Лісаковської О.О.«Роль вітаміну D3 у регулюванні NF-κB-асоційованих сигнальних шляхів за преднізолон-індукованого остеопорозу» представлену на здобуття наукового ступеня кандидата біологічних наук за спеціальністю 03.00.04 – біохімія(ВІДГУК1- pdf,ВІДГУК2- pdf )