Оберіть свою мову

Телефонний довідник

 
 

GoogleTranslate

Ukrainian English Estonian French German Italian Latvian Lithuanian Polish Spanish
 

Міністерство освіти і науки України
Департамент атестації кадрів Вищої кваліфікації та ліцензування
Спецвипуск газети «Освіта України»

Повідомлення
про захист дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата біологічних наук

Прізвище, ім'я, по-батькові здобувача – Успенська Катерина Романівна

Посада здобувача і повна назва установи, де він працює – молодший науковий співробітник відділу молекулярної імунології Інституту біохімії ім. О.В. Палладіна НАН України.

Назва дисертації – «Механізми сигналювання та біологічна роль нікотинових ацетилхолінових рецепторів у мітохондріях»

Шифр та назва спеціальності – 03.00.04 – біохімія

Шифр спеціалізованої вченої ради – Д 26.240.01

Назва ВНЗ, наукової установи, її відомче підпорядкування, адреса і телефон – Інститут біохімії ім. О.В. Палладіна НАН України (01030, м. Київ, вул. Леонтовича, 9. тел. 044-234-59-74).

Науковий керівник – Скок Марина Володимирівна, академік НАН України, доктор біологічних наук, професор, завідувачка лабораторії імунології клітинних рецепторів відділу молекулярної імунології (Інститут біохімії ім. О.В. Палладіна НАН України).

Офіційний опонент – Стойка Ростислав Стефанович, член-кореспондент НАН України, доктор біологічних наук, професор, завідувач відділу регуляції проліферації клітин та апоптозу (Інститут біології клітини НАН України).

Офіційний опонент –Лушнікова Ірина Василівна, кандидат біологічних наук,  провідний науковий співробітник відділу цитології (Інститут фізіології ім. О. О. Богомольця НАН України).

Голова спеціалізованої вченої ради Д 26.240.01,

д.б.н., проф., акад. НАН України                                          Костерін С.О.

 

АВТОРЕФЕРАТ
дисертації на здобуття наукового ступеня
кандидата біологічних наук

{aridoc engine="google" width="600" height="300"}/images/autoref_pdf/uspenska/aref-Uspenska.pdf{/aridoc}

Дисертація – «Механізми сигналювання та біологічна роль нікотинових ацетилхолінових рецепторів у мітохондріях» - посилання на дисертацію (pdf)

Відгук

на дисертаційну роботу Успенської К. Р.«Механізми сигналювання та біологічна роль нікотинових ацетилхолінових рецепторів у мітохондріях» представлену на здобуття наукового ступеня кандидата біологічних наук за спеціальністю 03.00.04 – біохімія(ВІДГУК1- pdf,ВІДГУК2- pdf )