Оберіть свою мову

Телефонний довідник

 
 

GoogleTranslate

Ukrainian English Estonian French German Italian Latvian Lithuanian Polish Spanish
 

Міністерство освіти і науки України

Департамент атестації кадрів

Вищої кваліфікації

Спецвипуск газети «Освіта України»

Повідомлення про захист дисертації на здобуття наукового ступеня доктора біологічних наук

mfrNe5Dkz9A

Прізвище, ім'я, по батькові здобувача – Жерносєков Дмитро Данилович

Посада здобувача і повна назва установи, де він працює – науковий співробітник відділу хімії та біохімії ферментів Інституту біохімії імені О. В. Палладіна НАН України

Назва дисертації – «Поліфункціональна роль адгезивних протеїнів у міжклітинних контактах ссавців в онтогенезі та за патологічних станів»

Шифр та назва спеціальності – 03.00.04 – біохімія

Шифр спеціалізованої ради – Д 26.240.01

Назва ВНЗ, наукової установи, її відомче підпорядкування, адреса і телефон – Інститут біохімії ім. О.В. Палладіна НАН України (01630, м. Київ, вул. Леонтовича, 9; тел. (044)234-59-74

Науковий консультант – Гриненко Т. В., доктор біол. наук, старший науковий співробітник, завідувач відділу хімії та біохімії ферментів
(Інститут біохімії імені О. В. Палладіна НАН України)

Офіційний опонент – Калачнюк Л. Г., доктор біол. наук, доцент, професор кафедри біохімії і фізіології тварин імені академіка М. Ф. Гулого (Національний університет біоресурсів і природокористування України)

Офіційний опонент – Варбанець Л. Д., доктор біол. наук, професор, завідувач відділу біохімії мікроорганізмів (Інститут мікробіології і вірусології імені Д. К. Заболотного НАН України)

Офіційний опонент – Верьовка С. В., доктор біол. наук, старший науковий співробітник, завідувач лабораторії біохімії (Інститут отоларингології імені професора О С. Коломійченка НАМН України)

Голова спеціалізованої вченої ради Д 26.240.01

д.б.н., акад. НАН України                                                                               Костерін С.О.

ПОЛІФУНКЦІОНАЛЬНА РОЛЬ АДГЕЗИВНИХ ПРОТЕЇНІВ У МІЖКЛІТИННИХ КОНТАКТАХ ТКАНИН ССАВЦІВ В ОНТОГЕНЕЗІ ТА ЗА ПАТОЛОГІЧНИХ СТАНІВ

 03.00.04 – біохімія

АВТОРЕФЕРАТ

дисертації на здобуття наукового ступеня

доктора біологічних наук

Київ – 2019

 {aridoc engine="google" width="600" height="300"}/images/autoref_pdf/Zhernossiekov/aref_Zhernossiekov.pdf{/aridoc}

  

Дисертацією є рукопис

Робота виконана в Інституті біохімії ім. О.В. Палладіна НАН України та на кафедрі біохімії Дніпровського національного університету.

Дисертація – «Поліфункціональна роль адгезивних протеїнів у міжклітинних контактах ссавців в онтогенезі та за патологічних станів» - посилання на дисертацію (pdf)

Науковий консультант:

доктор біологічних наук,

старший науковий співробітник

Гриненко Тетяна Вікторівна,

Інститут біохімії ім. О.В. Палладіна НАН України, завідувач відділу хімії та біохімії ферментів

 

 

Офіційні опоненти:

доктор біологічних наук,

Калачнюк Лілія Григорівна,

ДУ «Національний університет біоресурсів і природокористування України»,

професор кафедри біохімії та фізіології ім. акад. М.Ф. Гулого.

доктор біологічних наук, професор

завантажити відгук: http://biochemistry.org.ua/images/autoref_pdf/Zhernossiekov/Kalachniuk.pdf

Варбанець Людмила Дмитрівна,

Завідувач відділу біохімії мікроорганізмів Інституту мікробіології і вірусології ім. Д.К. Заболотного НАН України.

доктор біологічних наук,

старший науковий співробітник

завантажити відгук: http://biochemistry.org.ua/images/autoref_pdf/Zhernossiekov/Varbanets.pdfVarbanets.pdf

Верьовка Сергій Вікторович,

ДУ «Інститут отоларингології
ім. проф. О.С. Коломійченка НАМН України»,

завідувач лабораторії біохімії.

завантажити відгук: http://biochemistry.org.ua/images/autoref_pdf/Zhernossiekov/Verevka.pdf

Захист відбудеться “ 28 січня 2019 р. о 14 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.240.01 в Інституті біохімії ім. О.В. Палладіна НАН України за адресою: 01030, м. Київ, вул. Леонтовича, 9

З дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці Інституту біохімії ім. О.В. Палладіна НАН України за адресою: 01030, м. Київ, вул. Леонтовича, 9

Автореферат розісланий “_____”   грудня  2018 р.

Вчений секретар спеціалізованої вченої ради,

кандидат біологічних наук                                                           Н.П. Карлова