Виберіть свою мову

Телефонний довідник

 
 

GoogleTranslate

Ukrainian English Estonian French German Italian Latvian Lithuanian Polish Spanish
 

                                                                                                                                                                               Міністерство освіти і науки України
                                                                                                                                                                                   Департамент атестації кадрів
                                                                                                                                                                                          Вищої кваліфікації
                                                                                                                                                                                Спецвипуск газети “Освіта України”


Повідомлення
Про захист дисертації на здобуття наукового ступеня
кандидата біологічних наук


Прізвище, ім’я, по батькові здобувача – Манойлов Кирило Юрійович
Посада здобувача і повна назва установи, де він працює – молодший науковий співробітник відділу молекулярної імунології Інституту біохімії ім. О.В. Палладіна НАН України
Назва дисертації – “Біологічні властивості рекомбінантних фрагментів молекули дифтерійного токсину”
Шифр та назва спеціальності – 03.00.04 – біохімія
Шифр спеціалізованої ради – Д 26.240.01
Назва ВНЗ, наукової установи, її відомче підпорядкування, адреса і телефон – Інститут біохімії ім. О.В. Палладіна НАН України (01030, м. Київ, вул. Леонтовича, 9, тел. (044)234-59-74)
Науковий керівник – Колибо Д. В., доктор біол. наук, професор, завідувач лабораторії імунобіології відділу молекулярної імунології (Інститут біохімії імені О. В. Палладіна НАН України).
Офіційний опонент – Верьовка С.В., доктор біологічних наук, завідувач лабораторії біохімії (Інститут отоларингології ім. О.С. Коломійченка НАМН України)
Офіційний опонент – Кропивко С.В., кандидат біологічних наук, старший науковий співробітник відділу функціональної геноміки, (Інститут молекулярної біології і генетики НАН України)

Голова спеціалізованої вченої ради Д 260.240.01,
д.б.н., професор, академік НАН України Костерін С.О.

АВТОРЕФЕРАТ
дисертації на здобуття наукового ступеня
кандидата біологічних наук

{aridoc engine="google" width="600" height="300"}/images/autoref_pdf/manoylov/aref_man.pdf{/aridoc}

Відгук

на дисертаційну роботу Манойлова К. Ю.«Біологічні властивості рекомбінантних фрагментів молекули дифтерійного токсину» представлену на здобуття наукового ступеня кандидата біологічних наук за спеціальністю 03.00.04 – біохімія(ВІДГУК1- pdf,ВІДГУК2- pdf )