Виберіть свою мову

Телефонний довідник

 
 

GoogleTranslate

Ukrainian English Estonian French German Italian Latvian Lithuanian Polish Spanish
 

Міністерство освіти і науки України

Департамент атестації кадрів

Вищої кваліфікації

Спецвипуск газети «Освіта України»

Повідомлення

про захист дисертації на здобуття наукового ступеня

кандидата біологічних наук

Прізвище, ім’я, по батькові здобувача – Гармаш Яна Анатоліївна

Посада здобувача і повна назва установи, де він працює – молодший науковий співробітник відділу молекулярної біології Інституту біохімії ім. О. В. Палладіна НАН України

Назва дисертації – «Роль сигнального шляху ERN1 в регуляції експресії генів, що кодують синтез ензимів гліколізу та пентозофосфатного шунта»

Шифр та назва спеціальності – 03.00.04 – біохімія

Шифр спеціалізованої ради – Д 26.240.01

Назва ВНЗ, наукової установи, її відомче підпорядкування, адреса і телефон – Інститут біохімії ім. О. В. Палладіна НАН України (01030, м. Київ, вул. Леонтовича, 9; тел. (044)234-59-74)

Науковий керівник – Мінченко Олександр Григорович, доктор біологічних наук, професор, член-кореспондент НАН України, завідувач відділу молекулярної біології (Інститут біохімії ім. О. В. Палладіна НАН України)

Офіційний опонент – Шевцова Алла Іванівна, доктор біологічних наук, професор, професор кафедри біохімії та медичної хімії (ДЗ «Дніпропетровська медична академія МОЗ України»)

Офіційний опонент – Калачнюк Лілія Григорівна, доктор біологічних наук, доцент, професор кафедри біохімії та фізіології тварин ім. акад. М. Ф. Гулого (Національний університет біоресурсів і природокористування України)

Голова спеціалізованої вченої ради Д 26.240.01,

д.б.н., проф., акад. НАН України                                                                  Костерін С.О.

АВТОРЕФЕРАТ
дисертації на здобуття наукового ступеня
кандидата біологічних наук

{aridoc engine="google" width="600" height="300"}/images/autoref_pdf/garmash/aref_garmash.pdf{/aridoc}

Відгук

на дисертаційну роботу Гармаш Я.А.«Роль сигнального шляху ERN1 в регуляції експресії генів, що кодують синтез ензимів гліколізу та пентозофосфатного шунта» представлену на здобуття наукового ступеня кандидата біологічних наук за спеціальністю 03.00.04 – біохімія(ВІДГУК1- pdf,ВІДГУК2- pdf )