Оберіть свою мову

Телефонний довідник

 
 

GoogleTranslate

Ukrainian English Estonian French German Italian Latvian Lithuanian Polish Spanish
 

Вельмишановні колеги! Науковий семінар Інституту біохімії ім. О.В.Палладіна НАН України «Актуальні проблеми сучасної біохімії» продовжує свою діяльність.

6-го листопада (вівторок) о 10-30 в Актовій залі Інституту будемо слухати доповідь пров. наук. співробітника відділу нейрохімії Інституту д.б.н. Шатурського О.Я. «Застосування сполуки 3-децилоксикарбонілметил-4-метил-5-(2-гідроксиетил)тіазолій хлорид (ДМГТ) як блокатора іонної провідності каналів, утворених дифтерійним токсоїдом CRM197». Як завжди, до інформаційного листа додаємо авторські тези доповіді. Запрошуємо Вас та Ваших колег до участі у роботі семінару.

З повагою – С.О.Костерін

 

Застосування сполуки 3-децилоксикарбонілметил-4-метил-5-

(2-гідроксиетил)тіазолій хлорид (ДМГТ) як блокатора іонної провідності каналів, утворених дифтерійним токсоїдом CRM197

Доповідач: пров.наук.співробітник відділу нейрохімії Інституту біохімії ім. О.В. Палладіна НАНУ,  д.б.н., Шатурський О.Я

Показано, що іон-провідні властивості рекомбінантного похідного дифтерійного токсину (ДТ) CRM197 схожі на такі, що були визначені для  ДТ. Тому, для визначення дії  сполуки 3-децилоксикарбонілметил-4-метил-5-

(2-гідроксиетил)тіазолій хлорид (ДМГТ) на іонну провідність каналів, утворених ДТ проведено визначення  внутрішніх діаметрів вхідного та вихідного отворів каналу, утвореного CRM197 в бішаровій ліпідній мембрані (БЛМ), яку було сформовано із фосфатидилетаноламіну  та фосфатидилхоліну. За допомогою молекул неелектролітів різної молекулярної маси показано, що найбільший отвір каналу СRM197 з внутрішнім діаметром 7,88 А0 знаходиться з боку вбудовування токсоїда у мембрану, а менший отвір з внутрішнім діаметром 6,96 А0 - на протилежному боці мембрани.

Після уведення 0,1 мМ ДМГТ в комірку з БЛМ з боку вбудовування CRM 197 або з протилежного в розчині 1М KCl іонний струм каналами CRM 197   знижувався на 50% та 56 %, відповідно за 30-32 сек при рН 6,0 з боку додавання блокатора. Після уведення 0,1 мМ ДМГТ в комірку з БЛМ з боку вбудовування CRM 197 в розчині 1М KCl трансмембранний струм  каналами CRM 197   знижувався на 70% за 30-32 сек при рН 4,8 з боку додавання блокатора. Таким чином, застосування сполуки ДМГТ як блокатора провідності іонних каналів може бути перспективним для регуляції фізіологічних процесів, опосередкованих ДТ, оскільки  утворення іон-провідних каналів є невід’ємною складовою механізму його токсичної дії.