Оберіть свою мову

Телефонний довідник

 
 

GoogleTranslate

Ukrainian English Estonian French German Italian Latvian Lithuanian Polish Spanish
 

Шановні колеги, вітаю Вас! Науковий семінар «Актуальні проблеми сучасної біохімії» Інституту біохімії ім. О.В.Палладіна НАН України продовжує свою діяльність. 19-го червня (вівторок) о 10-30 в Актовій залі Інституту будемо слухати доповідь мол. наук. співр. відділу молекулярної імунології ІБХ К. Ю. Манойлова «Біологічні властивості рекомбінантних фрагментів молекули дифтерійного токсину». Мова йде за апробацію кандидатської дисертації. До цього листа традиційно додаємо файл із авторськими тезами доповіді. Запрошую Вас та Ваших колег до участі у роботі нашого семінару.

З повагою – С.О.Костерін.

 

Біологічні властивості рекомбінантних фрагментів молекули дифтерійного токсину

 

К. Ю. Манойлов, молодший науковий співробітник відділу молекулярної імунології

Актуальність. Нетоксичні похідні дифтерійного токсину (ДТ) використовуються в біохімії для дослідження функцій токсину, а в медицині ‒ як засоби, що пригнічують пухлинний ріст. Дослідження молекулярних механізмів цитотоксичної та протипухлинної дії ДТ і його похідних можуть виявитися корисними для розробки новітніх протиракових засобів. Метою роботи було порівняння взаємодії ДТ та ряду його похідних з клітинами ссавців, для пошуку нових можливостей їх біомедичного застосування.

Завдання включали дослідження зв’язування з рецепторами, інтерналізації, внутрішньоклітинного везикулярного транспорту та іонної провідності у ліпідних бішарах рекомбінантних фрагментів молекули ДТ, синтезованих в Escherichia coli.

Встановлено, що на відміну від нативного ДТ, його рекомбінантні аналоги ефективніше взаємодіють з рецептором резистентних до токсину видів, причому константи зв’язування досліджуваних сполук з рецепторами резистентних та чутливих до ДТ клітин, виявилися величинами одного порядку. Показано, що транслокаційний домен у складі рекомбінантних похідних, може впливати на інтерналізацію та ендосомальний транспорт у клітинах, зберігає притаманну нативному токсину іон-провідну функцію, і є залученим у реалізацію протипухлинної дії.

Загальний висновок. Протипухлинні ефекти нетоксичних рекомбінантних похідних ДТ можуть бути вивчені на лабораторних тваринах, резистентних до токсину, а такі похідні, що містять транслокаційний домен, можуть мати найбільш виражену протипухлинну дію.