GoogleTranslate

Ukrainian English Estonian French German Italian Latvian Lithuanian Polish Spanish
 

23-25 травня 2018 р.

Програма конференції

940x120

 

 

23 травня (середа)

9.00-10.00 – Реєстрація учасників конференції

9.30 – Кава-старт

10.00 – Відкриття Конференції

10.30 – І пленарна доповідь. (20 хв доповідь, 10 хв – обговорення)

10.30-11.00 Ірина Горак «Клітинна пластичність як рушійна сила у розвитку раку: регуляторна роль адаптерного протеїну Ruk/CIN85» Інститут біохімії ім. О.В. Палладіна НАН України

11.00 – Перше пленарне засідання. (10 хв доповідь, 5 хв – обговорення)

11.00-11.15 Яна Гармаш «Регуляція експресії генів гліколізу у клітинах гліоми лініїU87 з пригніченим ERN1» Інститут біохімії ім. О.В. Палладіна НАН України, Київ

11.15-11.30 Олександра Вашенюк «Адаптерний протеїнRuk/CIN85 спричиняє епітеліально-мезенхімний перехід у клітинах аденокарциноми легень А549» Інститут біохімії ім. О.В. Палладіна НАН України, Київ

11.30-11.45 Артем Живоложний «Адаптерний протеїн Ruk/CIN85 як новий молекулярний компонент позаклітинних везикул, продукований пухлинними клітинами» Інститут біохімії імені О.В. Палладіна НАН України, Київ

11.45-12.00 Олена Рябовол «Експресія генівCOXтаNDUFу клітинах гліоми лініїU87 з пригніченою функцієюIRE1» Інститут біохімії ім. О.В. Палладіна НАН України, Київ

12.00-12.15 Марія Рибак «Роль 2’- та 3’-гідроксильних груп A76 тРНКТир на перших етапах контролю якості трансляції» Інститут молекулярної біології та генетики НАНУ, Київ

12.15-12.30 Ольга Лузіна «Eфект дефіциту глютаміну на експресію генів DEK, TPD52, BRCA1, ADGRE5, LIF, GNPDA1, COL6A1 при пригніченні функціїIRE1 в клітинах гліоми U87» Інститут  біохімії ім. О.В. Палладіна НАН України, Київ

12.30 – Кава-брейк

12.45-13.00 Марія Гриценко   «Аналіз експресії та накопичення продуктів генів CD-маркерів у культурах фібробластів легенів і шкіри щурів у онтогенезі» Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна, Харків

13.00-13.15 Владислав Голяр «Профіль експресії мРНК транскрипту p60-S6K1 у панелі клітинних ліній і зразків тканин раку молочної залози» ННЦ «Інститут біології та медицини» , Київ

13.15-13.30 Олег Галкін «Експресія генів протеаз у клітинах гліоми лініїU87 з пригніченимIRE1 за умов дефіциту глютаміну» Інститут біохімії ім. О.В. Палладіна НАН України, Київ

13.30-13.45 Денис Геращенко «Дефіцит адаптерного протеїну Ruk/CIN85 в клітинах карциноми легені Льюїс призводить до інгібування основних показників малігнізованого фенотипу in vitro та росту пухлин і метастазування in vivo» Інститут біохімії ім. О.В. Палладіна НАН України, Київ

13.45-14.00 Анастасія Чукова            «Зв'язування феофорбідів з G-квадруплексами та інгібування ними теломерази» Інститут молекулярної біології і генетики НАН України, Київ

14.00 – Завершення роботи першого дня конференції

24 травня (четвер)

13.00 – Реєстрація учасників конференції

13.00-13.30Спонсорська лекція «Наукова та методологічна інформація акумульована   Thermo Fisher Scientific - вільний доступ»

13.30 – Кава-старт

14.00 – ІІ пленарна доповідь. (20 хв доповідь, 10 хв – обговорення)

14.00-14.30 Анна Мазанова    «Зв'язок між вітаміном D3 (холекальциферолом) та цукровим діабетом 1 типу» Інституту біохімії імені О.В. Палладіна НАН України, Київ

14.30 – Друге пленарне засідання. (10 хв доповідь, 5 хв – обговорення)

14.30-14.45 Марія Стравська «Окисно-відновна рівновага у тканині селезінки білих щурів в динаміці розвитку експериментального канцерогенезу» ДВНЗ «Тернопільський державний медичний університет імені І. Я. Горбачевського МОЗ України», Тернопіль

14.45-15.00 Анна Уманська «Зміни елементного складу серця щурів за штучного гіпобіозу» Національний університет біоресурсів і природокористування України, Київ

15.00-15.15 Оксана Дзюба «Вплив N-стаероїлетаноламіну на вікові та індуковані дієтою зміни жирнокислотного профілю адипоцитів щурів» Інститут біохімії ім. О.В. Палладіна НАН України, Київ

15.30-15.45 Олеся Калмикова «Рівень серотоніну та триптофану в мозку щурів з індукованим дієтою ожирінням при різних режимах введення мелатоніну» ННЦ „Інститут біології та медицини” КНУ імені Тараса Шевченка, Київ

16.00 - Кава-брейк

16.15-16.30 Тетяна Паньків «Вплив періодичного голодування на роботу мітохондрій кірки мозку мишей» Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника, Івано-Франківськ

16.30-16.45 Леся Сіщук «Активність гліколітичних та антиглікаційних ферментів у мозку мишей за умов переривчастого голодування» Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника, Івано-Франківськ

16.45-17.00 Роза Сулейманова «Показники жирнокислотного спектру ліпідів сироватки крові стерляді різного віку» Національний університет біоресурсів і природокористування України, Київ

17.00-17.15 Вікторія Корчевська «Спектр жирних кислот в печінці та карциномі Герена щурів за умов діїω-3 поліненасичених жирних кислот» ЧНУ імені Юрія Федьковча, Інститут біології, хімії та біоресурсів, Чернівці

17.15-17.30 Галина Климець «Вплив цитрату ванадію на біохімічні параметри плазми крові вагітних самок щурів» Інститут біології тварин НААН, Львів

17.30-17.45 Юлія Ковальчук «Рівень основного білка мієліну та S-100b у різних відділах головного мозку щурів за дії пітуїтрину та ізадрину» Дніпровський національний університет ім. О.Гончара, Дніпро

17.45 - Кава-фініш. Завершення роботи другого дня конференції

25 травня (п’ятниця)

9.00-10.00 – Реєстрація учасників конференції

9.30 – Кава-старт

10.00 – ІІІ пленарна доповідь. (20 хв доповідь, 10 хв – обговорення)

10.00-10.30 Катерина Успенська «Біологічна роль нікотинових ацетилхолінових рецепторів у мітохондріях» Інститут біохімії ім. О.В.Палладіна НАН України

10.30 Третє пленарне засідання. (10 хв доповідь, 5 хв – обговорення)

10.30-10.45 Владислав Жук «Сигнальна функція ендогенного перекису водню у відповіді рослин на дію ультрафіолетового випромінювання» Інститут клітинної біології та генетичної інженерії НАН України, Київ

10.45-11.00 Ірина Жук «Вплив донору NO та ферулової кислоти на стійкість пшениці до біотичного стресу» Інститут клітинної біології та генетичної інженерії НАН України, Київ

11.00-11.15 Ярослав     Колесников «Роль брасиностероїдів у регуляції сигналінгу фосфоліпідів у клітинах рослин» Інститут біоорганічної хімії та нафтохімії Національної академії наук України, Київ

11.15-11.30 Костянтин Палієнко «Дозозалежна дія полігексаметиленгуанідину гідрохлориду на вивільненняL-[14C]глутамату з нервових терміналей головного мозку щурів» Інститут біохімії ім. О.В. Палладіна НАН України, Київ

11.30-11.45 У Сі «Гемолітичний ефект окислювального стресу, спричиненого хронічною дією низьких концентрацій кадмію на організм» Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна, Харків

11.45-12.00 Валерія Спіріна «Біохімічні показники крові при збільшенні концентрації оксиду азоту» Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара, Дніпро

12.00-12.15 Дарина Деменко «Комп’ютерне моделювання прямих інгібіторів фактора Ха» Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Київ

12.15 – Кава-брейк

12.30-12.45 Ольга Ревка «Біохімічні механізми регуляції утворення та наступного лізису фібринового зсідку за участі тромбоцитів» Інститут біохімії ім. О.В. Палладіна НАН України, Київ

12.45-13.00 Євген Стогній «Розробка нового методу визначення активності бактеріальної трансглутамінази з використанням фібриногену як субстрату» Інститут біохімії ім. О.В. Палладіна НАН України, Київ

13.00-13.15 Павло Цап «Ідентифікація пептидної послідовності, відщеплюваної від αС-регіону фібриногену протеїназою з отрути Agkistrodon halys halys» Інститут біохімії ім. О.В. Палладіна НАН України, Київ

13.30-13.45 Микола Штеніков «Особливості жирнокислотного профілю штаму BrevibacilluscentrosporusФ14-деструктора фенольних сполук» Біотехнологічний науково-навчальний центр Одеського національного університету імені І.І. Мечникова, Одеса

13.45-14.00 Максим Харчук «Склад виділених волютинових гранул Saccharomyces cerevisiae УКМ Y-517» Інститут мікробіології і вірусології ім. Д.К. Заболотного НАН України, Київ

14.00-14.15 Тетяна Харченко «Цитотоксичність довготривалого впливу низьких концентрацій кадмію на клітини кісткового мозку in vitro» Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна, Харків

14.15-14.30 Дмитро Лабудзинський  «Вплив наночастинок оксиду церію (IV) на функціональну активність клітин RAW 264.7 та RANKL-стимульований остеокластогенез» Інститут біохімії ім. О.В. Палладіна НАН України, Київ

14.30 – Дружня зустріч. Обговорення доповідей.

16.00 – Підведення підсумків, нагородження переможців і закриття конференції