Оберіть свою мову

Телефонний довідник

 
 

GoogleTranslate

Ukrainian English Estonian French German Italian Latvian Lithuanian Polish Spanish
 

ПРЕЗИДІЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ НАУК УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

 

17.01.2018                                                                  м. Київ                                                                    № 8

Про оголошення конкурсу

на заміщення посад керівників

наукових установ Секції хімічних

і біологічних наук HAH України

Відповідно до Статуту HAH України і Основних принципів організації та діяльності наукової установи HAH України Президія HAН України постановляє:

 

  1. Оголосити конкурс на заміщення посад керівників наукових установ Секції хімічних і біологічних наук HAH України згідно з додатком.
  2. Відділенням HAH України: біохімії, фізіології і молекулярної біології; загальної біології разом з Відділом наукових і керівних кадрів HAH України здійснити необхідні організаційні заходи з проведення виборів керівників відповідних наукових установ HAH України, керуючись Методичними рекомендаціями щодо особливостей обрання керівника державної наукової установи, затвердженими постановою Кабінету Міністрів України від 14 грудня 2016 р. № 998 «Деякі питання обрання та призначення керівника державної наукової установи».
  3. Відділу наукових і керівних кадрів HAH України підготувати і розмістити в офіційному друкованому виданні оголошення про проведення конкурсу з одночасним розміщенням його па веб-сайті НАН України та проінформувати МОН України.
  4. Контроль за виконанням цієї постанови покласти на голову Секції хімічних і біологічних наук HAH України віце-президента НАН України академіка HAH України В. Г. Кошечка.

Президент

Національної академії наук України

академік HAH України

 

Б.Є.Патон

Головний учений секретар

Національної академії наук України

академік HAH України

 

B.Л. Богданов