Оберіть свою мову

Телефонний довідник

 
 

GoogleTranslate

Ukrainian English Estonian French German Italian Latvian Lithuanian Polish Spanish
 

 Міністерство освіти і науки України

Департамент атестації кадрів

Вищої кваліфікації

Спецвипуск газети «Освіта України»


 

Повідомлення

про захист дисертації на здобуття наукового ступеня

кандидата біологічних наук

Прізвище, ім’я, по-батькові здобувача – Яценко Тетяна Андріївна

Посада здобувача і повна назва установи, де він працює – молодший науковий співробітник відділу хімії та біохімії ферментів Інституту біохімії ім. О.В. Палладіна НАН України

Назва дисертації – «Молекулярні механізми регуляції фібринолізу за участі фрагментів фібриногену/фібрину»

Шифр та назва спеціальності – 03.00.04 – біохімія

Шифр спеціалізованої вченої ради – Д 26.240.01

Назва наукової установи, її відомче підпорядкування, адреса і телефон – Інститут біохімії ім. О.В. Палладіна НАН України, вул. Леонтовича, 9, Київ, 01030, тел. 044 234 59 74

Науковий керівник – Гриненко Тетяна Вікторівна, доктор біологічних наук, зав. відділу хімії та біохімії ферментів Інституту біохімії ім. О.В. Палладіна НАН України

Офіційний опонент – Варбанець Л.Д., доктор біологічних наук, професор, завідувач відділу біохімії мікроорганізмів Інституту мікробіології ім. Д.К. Заболотного НАН України

Офіційний опонент – Кучменко О.Б., доктор біологічних наук, професор, завідувач кафедри біології природничо-географічного факультету Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя.

Голова спеціалізованої вченої ради Д 26.240.01

д.б.н., професор, академік НАН України                                                   Костерін С.О.

 

АВТОРЕФЕРАТ
дисертації на здобуття наукового ступеня
кандидата біологічних наук

{aridoc engine="google" width="600" height="300"}/images/autoref_pdf/yatsenko/yatsenko.pdf{/aridoc}

Відгук

на дисертаційну роботу Яценко Тетяни Андріївни «Молекулярні механізми регуляції фібринолізу за участі фрагментів фібриногену/фібрину» представлену на здобуття наукового ступеня кандидата біологічних наук за спеціальністю 03.00.04 – біохімія (ВІДГУК1- pdf,ВІДГУК2- pdf )