Оберіть свою мову

Телефонний довідник

 
 

GoogleTranslate

Ukrainian English Estonian French German Italian Latvian Lithuanian Polish Spanish
 

tihomirovШановні колеги! Науковий семінар «Актуальні проблеми сучасної біохімії» Інституту біохімії ім. О.В.Палладіна НАН України продовжує свою роботу. 13 червня (вівторок) о 10-30 в Актовій залі Інституту будемо слухати доповідь с.н.с. відділу хімії та біохімії ферментів ІБХ НАНУ к.б.н. Тихомирова А.О. «АНГІОСТАТИНИ: УТВОРЕННЯ ТА РОЛЬ У НОРМІ ТА ПАТОЛОГІЇ». Як завжди, до цього листа додаємо файл із тезами доповіді у авторському виконанні. Запрошуємо Вас та Ваших колег до участі у роботі нашого семінару.
З повагою – С.О.Костерін.

ДОПОВІДЬ

«АНГІОСТАТИНИ: УТВОРЕННЯ ТА РОЛЬ У НОРМІ ТА ПАТОЛОГІЇ»

с.н.с. відділу хімії та біохімії ферментів, к.б.н. Тихомирова А.О.

 

Протеїни системи плазміноген/плазміну (Pg/Pm) відіграють ключову роль у фібринолізі, а також залучаються до регуляції функціонального стану низки клітин, впливаючи на різні клітинні компоненти та сигнальні шляхи. Ангіостатини (AS) – протеолітичні крингл-вмісні фрагменти важкого ланцюга (Pg/Pm), які утворюються у міжклітинному матриксі та на поверхні клітин за участі матриксних металопротеїназ, катепсинів, еластази нейтрофілів та внаслідок аутопротеолізу Pm. Реалізація біологічної активності AS відбувається завдяки їх здатності специфічно пригнічувати проліферацію та міграцію ендотеліоцитів, індукувати апоптоз цих клітин та інгібувати синтез ендотеліального фактора росту (VEGF). Потужні антиангіогенні властивості AS зумовлюють їх протипухлинні та антиметастатичні ефекти. Результати експериментальних досліджень останніх років значно розширюють уявлення про біологічну активність AS, розкриваючи їх участь у розвитку різних патологій, асоційованих з васкулярною дисфункцією та запаленням: серцево-судинних хвороб, ускладнень цукрового діабету, автоімунних розладів. Існують підстави припускати, що зміни рівня циркулюючих або тканинних AS, які мають місце при порушенні активаторно-інгібіторної рівноваги протеолітичних систем, відбивають перебіг патологічного процесу. Велика увага приділяється розробці підходів для детекції AS як потенційних маркерів захворювань та молекулярних показників ефективності їх лікування, а також отриманню та характеристиці нативних AS з метою використання в якості терапевтичних засобів та створення імунодіагностикумів. У доповіді буде представлено та обговорено результати власних експериментальних досліджень, що стосуються:

- проапоптотичних ефектів Pg/Pm у клітинах аденокарциноми легень (лінія A549) та утворення AS цими клітинами;

- утворення AS за розвитку доброякісних новоутворень жіночої репродуктивної системи;

- зв’язування Pg з тромбоцитами та утворення ними AS за участі поверхнево експонованого актину;

- утворення AS за ішемічної хвороби серця та перспектив використання циркулюючого AS як показника ефективності холестеролзнижуючої та протизапальної фармакотерапії із застосуванням статинових препаратів;

- залучення AS до патогенезу ускладнень цукрового діабету (AS як одні з факторів хронізації ран (трофічних виразок) у пацієнтів з цукровим діабетом; локальний дефіцит AS як чинник патологічної неоваскуляризації сітківки та розвитку діабетичної ретинопатії);

- локалізації Pg/AS у центральній нервовій системі та ролі астроцитів в утворенні AS у нервовій тканині.