Оберіть свою мову

Телефонний довідник

 
 

GoogleTranslate

Ukrainian English Estonian French German Italian Latvian Lithuanian Polish Spanish
 

Міністерство освіти і науки України

Департамент атестації кадрів

Вищої кваліфікації

Спецвипуск газети «Освіта України»

 

Повідомлення

про захист дисертації на здобуття наукового ступеня

кандидата біологічних наук

Прізвище, ім’я, по батькові здобувача – Кривдюк Ірина Володимирівна

Посада здобувача і повна назва установи, де він працює – молодший науковий співробітник відділу молекулярної біології Інституту біохімії ім. О.В. Палладіна НАН України

Назва дисертації – «ERN1-залежна регуляція експресії генів родин GADD та TNF рецепторів у клітинах гліоми»

Шифр та назва спеціальності – 03.00.04. – біохімія

Шифр спеціалізованої ради – Д 26.240.01

Назва ВНЗ, наукової установи, її відомче підпорядкування, адреса і телефон – Інститут біохімії ім. О.В Палладіна НАН України (01030, м. Київ, вул. Леонтовича, 9; тел. (044)234-59-74)

Науковий керівник – Мінченко О.Г., доктор біологічних наук, професор, завідувач відділу молекулярної біології (Інститут біохімії ім. О.В. Палладіна НАН України)

Офіційний опонент – Шевцова А.І., доктор біологічних наук, професор кафедри біохімії та медичної хімії (ДЗ "Дніпропетровська медична академія МОЗ України")

Офіційний опонент – Телегеєв Г.Д., доктор біологічних наук, старший науковий співробітник, завідувач відділу молекулярної генетики (Інститут молекулярної біології та генетики НАН України)

Голова спеціалізованої вченої ради Д 26.240.01,

д.б.н., професор, акад. НАН України                                                        Костерін С.О.

 

АВТОРЕФЕРАТ
дисертації на здобуття наукового ступеня
кандидата біологічних наук

{aridoc engine="google" width="600" height="300"}/images/autoref_pdf/kryvdiuk/Aref120317.pdf{/aridoc}

Відгук

на дисертаційну роботу Кривдюк Ірини Володимирівни «ERN1-залежна регуляція експресії генів родин GADD та TNF рецепторів у клітинах гліоми» представлену на здобуття наукового ступеня кандидата біологічних наук за спеціальністю 03.00.04 – біохімія (ВІДГУК1- pdf,ВІДГУК2- pdf )