Оберіть свою мову

Телефонний довідник

 
 

GoogleTranslate

Ukrainian English Estonian French German Italian Latvian Lithuanian Polish Spanish
 

Міністерство освіти і науки України

Департамент атестації кадрів

Вищої кваліфікації

Спецвипуск газети «Освіта України»

Повідомлення

про захист дисертації на здобуття наукового ступеня

кандидата біологічних наук

 

Прізвище, ім’я, по батькові здобувача – Цимбал Дарія Олександрівна

Посада здобувача і повна назва установи, де він працює – молодший науковий співробітник відділу молекулярної біології Інституту біохімії ім. О.В. Палладіна НАН України

Назва дисертації – «Роль сигнального ензиму IRE1 у регуляції експресії про- та анти-проліферативних генів у клітинах гліоми»

Шифр та назва спеціальності – 03.00.04 – біохімія

Шифр спеціалізованої ради – Д 26.240.01

Назва ВНЗ, наукової установи, її відомче підпорядкування, адреса і телефон – Інститут біохімії ім. О.В. Палладіна НАН України (01030, м. Київ, вул. Леонтовича, 9; тел. (044)234-59-74)

Науковий керівник – Мінченко Олександр Григорович, доктор біологічних наук, професор, завідувач відділу молекулярної біології (Інститут біохімії ім. О.В. Палладіна НАН України)

Офіційний опонент – Толстанова Ганна Миколаївна, доктор біологічних наук, старший науковий співробітник, начальник науково-дослідної частини Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

Офіційний опонент – Досенко Віктор Євгенович, доктор медичних наук, професор, завідувач відділу загальної та молекулярної патофізіології Інституту фізіології ім. О.О. Богомольця НАН України.

 

Голова спеціалізованої вченої ради Д 26.240.01,

д.б.н., проф., акад. НАН України                                                    Костерін С.О.

 

АВТОРЕФЕРАТ
дисертації на здобуття наукового ступеня
кандидата біологічних наук

{aridoc engine="google" width="600" height="300"}/images/autoref_pdf/tsymbal/aref_tsymbal.pdf{/aridoc}

Відгук

на дисертаційну роботу Цимбал Дарії Олександрівни «Роль сигнального ензиму IRE1 у регуляції експресії про- та анти-проліферативних генів у клітинах гліоми» представлену на здобуття наукового ступеня кандидата біологічних наук за спеціальністю 03.00.04 – біохімія (ВІДГУК1- pdf,ВІДГУК2- pdf )