Оберіть свою мову

Телефонний довідник

 
 

GoogleTranslate

Ukrainian English Estonian French German Italian Latvian Lithuanian Polish Spanish
 

Нові надходження 2016

 

   1. Forty Years of FEBS/ 1964 to 2003/ H. Feldmann. - Blackwell Publishing, 2004. - 252 p.

 1. Multi-Photon Microscopy and Optical Recording = Багатофотонні мікроскопія і оптичний запис/ V. V. Petrov [и др.]; National Academy of Sciences of Ukraine, Institute for Information Recording. – K.: Akademperiodyka, 2016. - 156 p. - (Проект "Українська наукова книга іноземною мовою")

Люмінесцентна мікроскопія надвисокої роздільної здатності має великі перспективи при вивченні біологічних структур, в особливості процесів, що відбуваються на клітинному та макромолекулярному рівні. Швидкий розвиток технологій у галузі розробки високороздільних оптичних систем дозволяє сподіватися на появу нових підходів люмінесцентної мікроскопії, що базуються на використанні явищ власної та наведеної фотолюмінесценції мікроскопічних об'єктів, а також розраховувати на широкий доступ до даних технологій широкого загалу дослідників. Очікується, що методи люмінесцентної мікроскопії надвисокої роздільної здатності дозволять суттєво збільшити роздільну здатність фотолітографії, що разом з застосуванням концепції багатошарового запису інформації, призведе до пріоритету оптичних носіїв як по надійності збереження даних, так і по інформаційній ємності.

 1. Shenderovsky V. May the light of science never die = Нехай не гасне світ науки: 50 essays about Ukrainian scintists/ V. Shenderovsky. - K.: Akademperiodyka, 2016. - 388 с. - (Project "Ukrainian scientific book in a foreign language")

This book contains 50 essays about Ukrainian scientists who have made a significant contribution to the world treasury of science and culture. The author narrates about prominent personalities whose names were silenced in the Soviet times, it was forbidden to write about them, and many of them were expunged from the scientific and cultural heritage of Ukraine. It is essential to publish biographies of famous Ukrainians because the history of world culture will not be complete without their accomplishments. Since only memory has a future, only a people knowing its history will never become a nation of the blind.This publication is aimed at pleasing a wide range of readers.

 1. Афонина Г.Б. Липиды, свободные радикалы и иммуный ответ/ Г. Б. Афонина, Л. А. Куюн. – К.: Нац. мед. ун-т, 2000. - 285 с.

 1. Б.Є. Патон: 50 років на чолі Академії/ НАН України. – К.: Академперіодика, 2012. - 776 с.: 136 с. іл.

27 лютого 2012 р. виповнилося 50 років від дати обрання академіка Бориса Євгеновича Патона президентом Національної академії наук України.  З цієї нагоди у ВД "Академперіодика" НАН УКраїни вийшла книга  "Б.Є. Патон: 50 років на чолі Академії = Б.Е. Патон: 50 лет во главе Академии". У книзі висвітлена 50-річна діяльність видатного українського вченого і організатора науки академіка Б.Є. Патона на посту Президента Національної академії наук України. Відомі вчені діляться враженнями про особисте спілкування з Б.Є. Патоном, його величезний внесок у розвиток науки і техніки. Книга багато ілюстрована фотографіями.

 1. Біозахист - Свобода і відповідальність у дослідженняї: коментар. 7 травня 2014 року/ ред. перекл. Г. Л.  Гергалова. - 2014. - 166 с. - (Біобезпека, біозахист, біоетика)

 1. Біохімія: підручник/ ред. Л. І Остапченко. - К.: ВПЦ "Київський університет", 2012. - 796 с.

Біохімія вивчає складну структуру різних біомолекул, які виконують функцію будівельних блоків при утворенні біологічних структур і являються складовою частиною живих організмів, та механізми їх синтезу й деградації. У ході вивчення дисципліни наводиться та демонструється практичне застосування й значення окремих методів і понять у галузі науки та в інших сферах суспільної діяльності (медицина, молекулярна біологія, біотехнологія, генна інженерія).

 1. Бредфорські серії. Вибрані матеріали. Ч. 1/ ред. перекл. Г. Л.  Гергалова. – К.: 2015. - 177 с. - (Біобезпека, біозахист, біоетика)

 1. Бредфорські серії. Вибрані матеріали. Ч. 2/ ред. перекл. Г. Л.  Гергалова. – К.: 2015. - 127 с. - (Біобезпека, біозахист, біоетика)

 1. Будзанівська І.Г. Філогенетичний аналіз РНК-вмісних вірусів рослин, що циркулюють на території України/ І. Г. Будзанівська, В. П. Поліщук. - Ічня: ПП "Формат", 2014. - 226 с

У книзі обговорюються принципи філогенетичного аналізу вірусів рослин. Автори ознайомлюють читачів з теоретичними основами та практичними підходами для дослідження РНК-вмісних вірусів рослин, які циркулюють в Україні. Для студентів, аспірантів та наукових співробітників біологічних та математичних спеціальностей.

 1. Буко В.У. Метаболические последствия алкогольной интоксикации/ В. У. Буко, О. Я. Лукивская, А. М. Хоха. – Мн.: Бел. наука, 2005. - 207 с

 1. Булавін Л.А. Нейтронна діагностика рідкого стану речовини: монографія/ Л. А. Булавін. - Чорнобиль: Ін-т проблем безпеки АЕС, 2012. - 532 с

 1. Булавін Л.А. Фізика базових переходів: навч. посібник/ Л. А. Булавін. - К.: ВПЦ "Київський університет", 2010. - 400 с.

 1. Булавин Л.А. Структура мономеров ДНК: монография/ Л. А. Булавин, Д. Н. Говорун, Т. Ю. Николаенко. - К.: Наукова думка, 2014. - 205 с. - (Проект "Наукова книга")

Монография посвящена выявлению квантово-механическими методами полных семейств конформеров мономерных звеньев ДНК – изолированных канонических 2 '-дезоксирибонуклеотидов (ДРН) и изучению их свойств. Впервые получены и проанализированы полные семейства конформеров 5'-дезоксицитидиловой, 5'-тимидиловой, 5'-дезоксиадениловой и 5'-дезоксигуаниловой кислот и структурных составляющих их сахарофосфатного скелета – молекул 2-дезоксирибозы в трех ее изомерных формах и молекул ортофосфорной кислоты, метилдигидрофосфата, 1,2-дидезоксирибофуранозы-5-фосфата. Исследованы их свойства: структурная нежесткость ДНК-подобных конформеров канонических ДРН и их сахаро-фосфатного скелета; колебательная изменчивость ДНК-подобных конформеров; Н-связи и другие специфические нековалентные внутримолекулярные взаимодействия, которые поддерживают пространственную структуру молекул; влияние окружения на структуру энергетически наивыгоднейших конформеров ДРН, эффективные атомные заряды и их конформационную изменчивость. Для научных работников и специалистов в области молекулярной биологии и биофизики, а также аспирантов и студентов.

 1. Бурлака А.П. Редоксзависимые сигнальные молекулы в механизмах опухолевого процесса: монография/ А. П. Бурлака, Е. П. Сидорик. - К.: Наукова думка, 2014. - 255 с. - (Проект "Наукова книга")

В монографии раскрыты общие звенья редоксзависимых механизмов канцерогенеза. Установлено, что первичными и последующими этапами метаболического перепрограммирования митохондрий является нерегулируемое нарастание скорости генерирования О2, формирование клеточной гипоксии, активация ферментов деструкции межклеточного матрикса и неоваскуляризации, накопление окислительно-индуцированных мутаций в митохондриальном и ядерном геноме, нарушение сигнализации и как следствие инициация опухолевого процесса. В этих условиях в опухоли формируется клон клеток, устойчивых к цитотоксическому действию О2 и NО, а энергия радикалов кислорода используется на обеспечение ее роста и прогрессирования. Впервые доказано, что О2 инициируют пролиферацию и метастазирование, формируют условия для миграции, экстравазации клеток опухоли и рост микрометастазов. Разработка на этой основе новых технологий восстановления редокс-состояния клеток может оптимизировать профилактику и регулирование опухолевого процесса. Для онкологов, биофизиков, биохимиков, патофизиологов

 1. Відповідальні медико-біологічні дослідження в глобальній безпеці системи охорони здоров"я: методичний документ/ ред. перекл. Г. Л.  Гергалова. – Женева: Всесвітня організація охорони здоров"я, 2010. - 62 с. - (Біобезпека, біозахист, біоетика)

 1. Використання ліпосом на основі фосфоліпідів молока у гепатології/ ред. Д. О.  Мельничук. – К.: НУБіПУ, 2010. - 400 с.

 1. Галузинская В.С. Феномен Патона. Портрет в интерьере двух столетий/ В. С. Галузинская. - К.: Наукова думка, 2010. - 264 с.: ил. - (Президенты Академии наук Украины)

Книга посвящена выдающемуся украинскому учёному, президенту НАН Украины, директору одного из крупнейших в мире научно-исследовательских институтов академику Борису Евгеньевичу Патону. Она – об истоках его жизненного и научного пути, «чуде» его работоспособности, о том, как развивался мощный украинский научный центр – Академия наук, как Борису Евгеньевичу удалось сохранить его в сложные времена общественных перемен.

 1. Губский Ю.И. Смерть клетки: свободные радикалы, некроз, апоптоз: монография/ Ю. И. Губский. - Винница: Нова Книга, 2015. - 360 с.

В монографии рассмотрены фактические данные и концепции современной биомедицины, касающиеся биохимических и биофизических механизмов гибели клетки, связанной с развитием оксидативного стресса. Особое внимание уделено роли апоптоза как альтернативного механизма клеточной ре акции на нерепарируемые повреждения структуры ядерной и митохондриальной ДНК. Рассмотрены механиз мы генерации свободных радикалов кислорода и азота и перекисной модификации биоструктур при антиоксидантной недостаточности, действии цитотоксических ксенобиотиков и гипоксии, роль свободнорадикальных реакций в повреждении структуры ДНК и нарушении молекулярной организации ядерного хроматина при оксидативном стрессе и действии антиоксидантов. Анализируется значение повреждения ядерного и митохондриального генома, нарушения компарт ментализации ионов кальция и обмена оксида азота в развитии гибели клетки по пути некроза или апоптоза. Представлено общебиологическое значение накопления химически активных свободных радикалов в механизмах старения, канцерогенеза и смерти целостного многоклеточного организма.

 1. Дёмина Э.А. Радиогенный рак эпидемиология и первичная профилактика/ Э. А. Дёмина; НАН Украины, Ин-т экспериментальной патологии, онкологии и радиобиологии им.Р.Е.Кавецкого. - Наукова думка, 2016. - 193 с. - (Проект "Наукова книга")

Монография посвящена проблеме первичной профилактики возникновения рака радиационного генеза. Данные эпидемиологических, радиобиологических и молекулярно-генетических исследований свидетельствуют о канцерогенной небезопасности малых доз ионизирующих излучений. Определяющую роль в инициации радиационного канцерогенеза играет нестабильность генома. Новая стратегия первичной профилактики радиогенного рака, аргументированная данными цитогенетических исследований, включает: оценку индивидуальной радиационной чувствительности здоровых лиц; учет потенцирующего воздействия комутагенов; использование нетоксичных эффективных радиопротекторов.

 1. Дідух Я.П. Основи біоіндикації/ Я. П. Дідух; Ін-т ботаніки ім. М.Г. Холодного НАН України. - К.: Наукова думка, 2012. - 343 с. - (Проект "Наукова книга")

 1. Данилович Ю.В. Основи наукових досліджень: конспект лекцій для студ. спец. 6.080700 "Екоогія і охорона навколишнього середовища"/ Ю. В. Данилович. – К.: НУХТ, 2009. - 39 с.

 1. Долинский А.А. Распылительная сушка. Т. 2: Теплотехнологии и оборудование для получения порошковых материалов/ А. А. Долинский, К. Д. Малецкая. - Академперіодика, 2015. - 390 с.

Представлены результаты многолетних экспериментальных исследований процессов тепломасопереноса при испарении и сушке различных жидкостных продуктов в диспергированном состоянии в высокотемпературном потоке воздуха. Предложены эффективные схемы и новые конструкции распылительных аппаратов, методы управления структурно-механическими характеристиками порошковых продуктов. Для научных и инженерно-технических специалистов, занимающихся проблемами производства порошковых продуктов сушкой распылением.

 1. Донбас і Крим: ціна повернення: монографія/ ред. В. П.  Горбулін. – К.: НІСД, 2015. - 474 с.

Читачу пропонується комплексне дослідження проблематики війни на Донбасі та анексії Криму. Дослідження здійснене з позицій національної безпеки України. Збройна агресія Росії розглядається як стрес-тест для глобальної та національної безпеки та каталізатор перезавантаження зовнішньої політики України. Аналізуються причини та наслідки тимчасової втрати контролю над окремими територіями України. Обґрунтовується позиція України та висвітлюються підходи ЄС та Росії до врегулювання ситуації на Донбасі в Мінському процесі. Визначені умови реінтеграції та пріоритети відновлення Донбасу. Окреслені шляхи подолання соціальних наслідків збройної агресії Росії проти України. Розроблені прогнози розвитку подій на Донбасі та довкола Криму, а також сценарії майбутнього України в глобалізованому світі.   Розраховано на політиків, політичних аналітиків, державних службовців вищої ланки, науковців у сфері безпекознавства. Результати дослідження будуть корисними для освітян, сфера діяльності яких стосується національної безпеки, а також зацікавлять національно свідомих громадян.

 1. Експериментальна ішемія головного мозку: Монографія/ Г. Г. Скибо [и др.] ; ред. Г. Г.  Скибо; НАН України, Ін-т фізіології ім. О.О. Богомольця. - К.: Наукова думка, 2016. - 197 с. - (Проект "Наукова книга")

Ішемія – найпоширеніша причина виникнення порушень основних функцій головного мозку та одна з основних причин смертності й інвалідизації населення України. Монографія присвячена аналізу фізіологічних і патологічних механізмів, що лежать в основі розвитку уражень головного мозку ішемічної природи. Наведено дані щодо розробки експериментальних моделей ішемічного ураження гіпокампа – структури, що відіграє критично важливу роль у феноменах навчання та пам’яті. Детально проаналізовано структурні характеристики ішемізованої нервової тканини сучасними методами дослідження. Із застосуванням системного підходу виявлено реакції різних типів клітин нервової тканини на коротко- та довготривалу ішемію головного мозку. Отримані дані можна використати для розробки методів ефективної терапевтичної корекції описаної патології.

 1. Ершов Ю.А. Общая химия. Биофизическая химия. Химия биогенных элементов: учеб. для вузов/ Ю. А. Ершов, В. А. Попков, А. С. Берлянд ; ред. Ю. А.  Ершов. - 10-е изд., испр. и доп. - М.: Юрайт, 2015. - 560 с.

 1. Зарубіжні періодичні видання у фондах Національної бібліотеки України ім. В.І. Вернадського та бібліотек науково-дослідних установ НАН України (надходження 2013-2014 рр.): науково-інформаційний систематичний покажчик/ НАН України, НБУВ ім. В.І. Вернадського; відповід. ред. О. П.  Бодак. - К., 2015. - 236 с.

 1. Золоті імена Одеського національного університету імені І.І. Мечникова (1865-2015): наук. довідник. - Одеса: Астропринт, 2015. - 108 с.

 1. Курдиш І.К. Інтродукція мікроорганізмів у агроекосистемі/ І. К. Курдиш. - К.: Наукова думка, 2010. - 254 с. - (Проект "Наукова книга")

Проаналізовано сучасні досягнення в галузі дослідження ролі мікроорганізмів у родючості ґрунту, їх взаємодії з рослинами та іншими компонентами агроекосистем. Узагальнено результати досліджень з розробки наукових основ створення мікробних препаратів нового покоління для рослинництва та їх застосування. Викладено основні фактори і механізми, що визначають ефективність інтродукції цих препаратів у агроекосистеми. Для мікробіологів, біотехнологів, фахівців сільського господарства, науковців, студентів вищих навчальних закладів.

 1. Кучеренко М.Є. Біохімія: підручник/ М. Є. Кучеренко, Ю. Д. Бабенюк [и др.]. - К.: Видавничо-поліграфічний центр "Київський університет", 2002. - 480 с.

 1. М.В. Келдиш та українська наука : до 100-річчя від дня народження вченого/ НБУВ НАН України; гол. ред. кол. Б. Є.  Патон, авт.-укл.. О. С. Онищенко. - К.: Академперіодика, 2011. - 272 с.

У книзі подані матеріали про зв’язки всесвітньо відомого вченого і організатора науки Мстислава Всеволодовича Келдиша з українською науковою спільнотою. Книга ілюстрована фотографіями, зробленими під час перебування М.В. Келдиша в Україні. Для всіх, хто цікавиться історією науки.

 1. Михеев А.Н. Гиперадаптация. Стимулированная онтогенетическая адаптация растений/ А. Н. Михеев. - К.: Фитосоциоцентр, 2015. - 423 с.

 1. Монастирський В.А. Відкриття, яке дозволило створити дієвий спосіб системного омолодження організму/ В. А. Монастирський. – Львів: Ліга-Прес, 2015. - 156 с.

В монографії викладені принципово нові погляди на процеси старіння та омолодження організму, погляди, які базується на дуже серйозному відкриття її автора. У результаті багаторічних досліджень на тваринах він відкрив тромбін-плазмінову систему (ТПС) та два, здійснювані її підсистемою, фундаментальні протилежні внутрішньо суперечливі фізіологічні процеси - біологічну коагуляцію та біологічну регенерацію і показав, що саме за допомогою цих двох процесів ТПС реалізує генетичну програму вікового розвитку, включно з прикінцевим його етапом - фізіологічним старінням організму. Це відкриття дало автору можливість створити три правдиві геронтологічні теорії: коагуляційно-регенераційну терію вікового розвитку та дві її складові - коагуляційно-гіпотрофічну теорію старіння організму і регенераційно-нормотрофічну теорію його омолодження. Правдивість цих теорій підтверджена практикою - на їх основі створений спосіб системного омолодження організму, який в дослідах на тваринах виявився дуже ефективним. Отже, наукові здобутки автора відкривають реальну можливість для створення способу справжнього системного омолодження організму людини.

 1. Наука України у світовому інформаційному просторі. Вип. 12/ НАН України; ред. Я. С.  Яцків. - К.: Академперіодика, 2015. - 151 с.

 1. Наука України у світовому інформаційному просторі. Вип. 11/ НАН України; ред. Я. С.  Яцків. - К.: Академперіодика, 2015. - 157 с.

 1. Освіта і етика в галузі медико-біологічних наук. Зміцнення режиму заборони біологічної зброї: учебное пособие. Монографія 1: Практична етика та громадська політика/ ред. Б.  Рапперт, ред. перекл. Г. Л. Гергалова. – Канберра: 2010. - 160 с. - (Біобезпека, біозахист, біоетика)

 1. Основи глікобіології: монографія/ ред. Н. О.  Сибірна. - Львів: ЛНУ ім. Івана Франка, 2015. - 492 с. - (Біологічні студії).

 1. Спивак Н.Я. Сепсис: иммунология и иммунокоррекция/ Н. Я. Спивак, С. М. Белоцкий, В. А. Карлов. - К.: Фитосоциоцентр, 2007. - 304 с.

Рассмотрены вопросы иммунологии травмы и сепсиса, проанализированы влияние данных состояний на воспаление и иммунный ответ, связи травмы с развитием осложнений и симптомов сепсиса с медиаторами воспаления. Описаны клетки и медиаторы воспаления, определен первичный очаг инфекции, в частности, динамика миграции лейкоцитов в гнойный очаг и ожоговую рану, приведена характеристика первичного очага как основного источника медиаторов воспаления и генерализации процесса. Освещен генерализованный воспалительный процесс в период сепсиса и инфекции, раскрыты цитокин-опосредованные феномены сепсиса. Определена диагностическая ценность разных факторов воспаления, приведены биомаркеры сепсиса, а также методы его иммунокоррекции и гнойной инфекции, охарактеризовано их влияние на иммунологические показатели.

 1. Україна. Наука і культура. Вип. 36/ НАН України. – К.: Тов-во "Знання", 2015. - 512 с .
 2. Уолперт Л. Чудесная жизнь клеток. Как мы живем и почему мы умираем. О генах, стволовых клетках, раковых опухолях, старении - и о многом другом...: пер. с англ./ Л. Уолперт. – М.: ЛомоносовЪ, 2015. - 224 с.

Что мы знаем о жизни клеток, из которых состоим? Скорее мало, чем много. Льюис Уолперт восполнил этот пробел, рассказав о клетках доступным языком, - и получилась не просто книга, а руководство для понимания жизни человеческого тела. Как клетки зарождаются, размножаются, растут и приходят в упадок? Как они обороняются от бактерий и вирусов и как умирают? Как злокачественные клетки образуют опухоли? Какую роль во всем этом играют белки и как структуру белков кодируют ДНК? Как воспроизводятся стволовые клетки? Как, наконец, из одной-единственной клетки развивается человек? И главный вопрос, на который пока нет однозначного ответа, но зато есть гипотезы: как появилась первая клетка - и значит, как возникла жизнь? Мир клеток, о котором рассказывается в этой книге, невероятен. Льюис Уолперт - известный британский биолог, популяризатор науки, телеведущий, почетный профессор Лондонского университета.

41. Управління біологічними ризиками: посібник з лабораторної біобезпеки. Вересень 2006 року/ ред. перекл. Г. Л.  Гергалова. – К.: 2015. - 37 с. - (Біобезпека, біозахист, біоетика)

 1. Черепенко Е.И. Молекулярные защитные механизмы клетки и фармакотерапия: монография/ Е. И. Черепенко. - К.: Наукова думка, 2012. - 261 с. - (Проект "Наукова книга")

В монографии суммированы данные изучения механизмов защиты клетки от действия лекарства. Эти механизмы, использующие как отдельные молекулы клетки, так и внутриклеточные системы молекул, обеспечивают изменение, разрушение структуры лекарства, обособление его в клетке, выведение из клетки и другие процессы. Для бактерий описаны регулоны защитного действия. Показана роль в фармакотерапии мобильных генетических элементов, анеуплоидии, регуляторных сигналов, регуляторов клеточного цикла, программы смерти клетки. Раскрыта защитная роль малых молекул РНК  - miR и эпигенетического состояния генов. Рассмотрены перспективы в фармакотерапии нанотехнологий и системной биологии. Приведены исследования автора о роли плотности упаковки структур клетки и возникновения ее хемоустойчивости.