Оберіть свою мову

Телефонний довідник

 
 

GoogleTranslate

Ukrainian English Estonian French German Italian Latvian Lithuanian Polish Spanish
 

До вашої уваги програма конференції "Актуальні проблеми біохімії та біотехнології - 2016", яка відбудеться у Інституті біохімії ім О.В. Палладіна НАН України (м. Київ, вул. Леонтовича, 9) 26 та 27 травня.

26 травня (четвер)

9.30-10.10 – Реєстрація учасників конференції

9.45 – Кава-старт

10.15 – Вступне слово академіка НАН України С.В. Комісаренка

10.30 – І пленарне засідання. Секція Біохімії

(головуючий: проф., д.б.н., Великий М.М.)

12.30 – Обідня перерва

13.30 – Спонсорська лекція

14.00 – ІІ пленарне засідання. Секція Біохімії

(головуючий: проф., д.б.н. Нікандров В.М.)

16.00 – Кава-фініш. Обговорення доповідей.

16.30 – Завершення роботи першого дня конференції

27 травня (п’ятниця)

9.30 – Реєстрація учасників конференції

9.45 – Кава-старт

10.15 – ІІІ пленарне засідання. Секція Молекулярної біології

(головуюча: проф., д.б.н. Матишевська О.П.)

12.00 – Обідня перерва

13.00 – ІV пленарне засідання. Секція Медичної біохімії та біотехнології

(головуюча: проф., д.б.н. Сибірна Н.О.)

15.00 - Кава-фініш. Обговорення доповідей. Робота Конкурсної комісії.

16.00 – Підведення підсумків, нагородження переможців і закриття конференції

  940x120

ДО УВАГИ УЧАСНИКІВ З ІНШИХ МІСТ

Всі учасники отримують 20% знижку на проживання у Готелі «Голосіївський» (www.hotelgolos.kiev.ua)

З питань бронювання звертатися:

За тел:  +380 67 234-71-94 або Е-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Андрій Устенко

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ

 

26 травня (четвер)

 

Біохімія

10.30 – 12.30

Шатинська Олена Андріївна   «Вплив магній цитрату на вуглеводний обмін та антиоксидантну систему захисту у підшлунковій залозі щурів з алоксан-індукованим цукровим діабетом»

Меженська Ольга Олександрівна       «Відмінності в спектрах протеїнів взаємодіючих з сорбентами що містить тіамін як ліганд і без нього»

Сабадашка Марія Володимирівна       «Дослідження рівня та ідентифікація 3’-нітрозин-модифікованих протеїнів у лейкоцитах периферійної крові щурів з експериментальним цукровим діабетом»

Стогній Євгеній Миколайович«Отримання і характеристика фібриногену desAα505-610»

Петрук Наталія Анатоліївна  «Дія дезінтегрину з отрути ефи багатолускової на функціональні зміни клітин епітеліального походження»

Гудзь Єгор Анатолійович                     «Інгібторна дія N-ацетилетаноламіну на агрегацію тромбоцитів»

СамофаловМихайло Олександрович «Ідентифікація та визначення складу жирних кислот ліпідів асоціації штамів мікроорганізмів-деструкторів органічних сполук»

Роль Наталія Валеріївна                     «Вплив вітамінно-мінеральної добавки на вміст загальних ліпідів та продуктів перекисного окиснення ліпідів в органах кролів»

Яковійчук Олександр Володимирович «Зв’язок метаболізму жирних кислот з процесами енергетичного обміну і пероксидного окиснення у м’язовій тканині гусей в умовах гіпо- та гіпероксії»

Лилик Марія Петрівна              «Механізми захисної дії альфа-кетоглутарату за впливу холодового стресу на дводенних особин Drosophila melanogaster»

Лісаковська Ольга Олександрівна       «Індуковані преднізолоном порушення у RANK- та GC-опосередкованих сигнальних шляхах в залежності від стану ендокринної системи вітаміну D3 у кістковому мозку щурів

13.30 Спонсорська лекція «Наукова та методологічна інформація акумульована   Thermo Fisher Scientific - вільний доступ»

 

Біохімія

14.00-16.00

Федина Віра Дмитрівна                      «Функціональна роль ацетилювання α-тубуліну у реалізації аутофагії, індукованої абіотичними стресовими чинниками»

Петрєєва Анастасія Сергіївна            «Вплив пептидоміметиків на вміст продуктів перекисного окиснення ліпідів в культурі клітин L1210»

Дударенко Марина Володимирівна      «Вплив нових фторвмісних аналогів ГАМК на накопичення [3H]ГАМК нервовими терміналями головного мозку щурів»

Cамофалов Михайло Олександрович  «Ідентифікація та визначення складу жирних кислот ліпідів асоціації штамів мікроорганізмів-деструкторів органічних сполук»

Цап Павло Юрійович                «Роль комплексу BβN-домену і αC-регіону фібрину desA у латеральній асоціації протофібрил»

Шидловська Ольга Андріївна   «Наночастинки діоксиду церію зменшують продукцію активних форм нітрогену»

Луговська Ольга Едуардівна    «Ефекти калікс[4]арену С-145 та фрагменту його молекули на полімеризацію фібрину, активацію тромбоцитів та проліферацію ендотеліоцитів»

Буряченко Семен Васильович   «Активація процесів полімеризації ДНК нанокристалами монтморилоніту»

Рока-Мойя Яна Маріовна         «Плазміноген модулює зв’язування екзогенного анексину V тромбоцитами людини»

Пиршев Кирило Олександрович «Динаміка розподілу ліпідів в мембранах ядерних клітин та еритроцитів»

Островська Юлія Казимирівна           «Особливості десульфуразного шляху метаболізму сульфуровмісних амінокислот в гепатоцитах щурів за умов білкової недостатності та токсичного ураження»

Колотій Ольга Вікторівна                   «Вміст глюкози в середовищі культивування клітин як маркер проліферативної активності»

Мазанова Анна Олександрівна «Конструювання та валідація імуноензимної тест­системи для визначення 25OHD у серологічних зразках»

 

27 травня (п’ятниця)

 

Молекулярна біологія

10.15-12.00

Харькова Анастасія Павлівна  «Роль IGF та IGFBP у залежній від сигнального ензиму ERN1 регуляції процесів проліферації клітин гліоми»

Рябовол Олена Олександрівна  «Експресія ядерних генів мітохондріальних протеїнів у клітинах гліоми за умов пригнічення сигнального ензиму IRE1»

Цимбал Дарія Олександрівна   «IRE1-залежний шлях стресу ендоплазматичного ретикулуму як важливий фактор пухлинного росту»

Демків Ірина Ярославівна                     «Про-антиоксидантний баланс у корі головного мозку, печінці, нирці і селезінці білих щурів в умовах канцерогенезу»

Галкін Олег Валерійович                       «Експресія генів специфічних до убіквітину протеаз у клітинах гліоми за умов пригнічення сигнального ензиму IRE1»

Калмикова Олеся Олександрівна         «Прояв пухлинних рис трансформованих клітин при впливах на сигнальні клітинні системи in vitro»

Даніловський Сергій Вікторович         «Експресія гену TP53 та його інгібіторів за умов пригнічення ERN1 та гіпоксії у клітиних гліоми лінії U87»

Горак Ірина Романівна              «Адаптерний протеїн Ruk/CIN85 індукує епітеліально-мезенхімний перехід у клітинах аденокарциноми грудної залози миші лінії 4Т1»

Чопей Мар’яна Ігорівна             «Організація інтерфазного хроматину в різних типах клітин»

Марінін Єгор Дмитрович                     «Динаміка відновленого глутатіону (GSH) в крові щурів при злоякісному рості карциноми Герена за дії препарату меланін»

Успенська Катерина Романівна          «Субодиничний склад та функціонування нікотинових ацетилхолінових рецепторів у мітохондріях мишей нокаутних за генами α3, α7, β2 або β4 субодиниць»

Гриценко Марія Андріївна                    «Експресія генів р53 і убіквітину в культурах фібробластів легень і шкіри щурів різного віку»

Шабас Надія Дмитрівна                      «Залучення адаптерного протеїну Ruk/CIN85 до онкогенезу на моделі карциноми легені Льюїс (LLC) in vitro»

Біотехнологія

13.00-14.00

Галкін Максим Олексійович     «Порівняльний аналіз нейроактивних властивостей нанодіамантів різного способу синтезу»

Ревка Ольга Володимирівна     «Модифікуючий вплив клітин крові на згортання/лізис фібринового згустка. Роль протеїну С в цих процесах»

Воробйова Наталія Володимирівна    «Стабільність рекомбінантного білка AIMP1/Р43 людини з бета-циклодекстрином та гідроксипропіл-бета-циклодекстрином у нанокомпозитних комплексах»

Ільченко Олександр Миколайович       «Аналіз загального жирнокислотного пулу асоціації штамів мікроорганізмів біотехнологічного призначення»

Маліщук Ірина Володимирівна «Індукція вторинного каротиногенезу у Desmodesmus armatus (Chod.) Hegew в умовах двохстадійного культивування»

Кушнірик Ольга Василівна                   «Модифікація нутрієнтного складу Moina macrocopa (Straus) при застосуванні каротинсинтезуючих дріжджів Rhodotorula»

Топольнікова Ярослава Віталіївна      «Оптимізація роботи амперометричного біосенсора для визначення лактату»

Медична біохімія

14.00-15.00

Аксьонова Анастасія Валеріївна         «Можливості прогнозування ризику розвитку прееклампсії при використанні показників інсулінорезистентності»

Гнатюк Оксана Сергіївна                    «Резистентність до інсуліну у підлітків з ожирінням корелює зі змінами експресії групи генів, що контролюють процеси проліферації»

Борщовецька Віра Леонідівна   «Забезпеченість ретиноїдами як фактор, що визначає активацію детоксикаційної системи»

Панчук Ірина Володимирівна               «Вплив препарату «Вітакорм - БСР-форте» на no-синтазну систему клітин слизової оболонки тонкого кишечника щурів за введення афлатоксину В1»

Присяжнюк Альона Ігорівна                «Роль центральної та периферичної дофамінергічної системи у патогенезі виразкового коліту»

16.00 – Підведення підсумків, нагородження переможців і закриття конференції

940х60