Оберіть свою мову

Телефонний довідник

 
 

GoogleTranslate

Ukrainian English Estonian French German Italian Latvian Lithuanian Polish Spanish
 

Шановні колеги, вітаю Вас! Науковий семінар Інституту біохімії ім. О.В.Палладіна НАН України «Актуальні проблеми сучасної біохімії» продовжує свою роботу. 19 квітня 2016 р. (вівторок) о 10-30 в Актовій залі Інституту будемо слухати доповідь м.н.с. відділу регуляції обміну речовин ІБХ НАНУ Зайцевої Ольги Володимирівни. Тема доповіді: «Розвиток оксидативно-нітрозативного стресу у щурів за аліментарного остеопорозу та дії вакцини БЦЖ». Мова йде за апробацію кандидатської дисертації. Авторські тези доповіді, як завжди, додаються. Запрошуємо Вас та Ваших колег до участі у роботі нашого семінару.

З повагою – С.О.Костерін.

Розвиток оксидативно-нітрозативного стресу у щурів за аліментарного остеопорозу та дії вакцини БЦЖ

 

Зайцева Ольга Володимирівна

м.н.с. відділу регуляції обміну речовин

Актуальність. Оксид азоту є одним з найбільш важливих біологічних медіаторів, що приймає участь у багатьох фізіологічних та патофізіологічних процесах. За останні роки значна увага приділяється дослідженню впливу різних джерел оксиду азоту на метаболізм кісткової тканини. Проте, не дивлячись на всі багаточисельні дослідження, значення оксиду азоту в системній регуляції функціонування кісткової тканини за норми та різних патологій, в тому числі і остеопорозу, не є детально вивченим. Саме тому, залишається ще багато питань, з’ясування яких може відкрити нові механізми дії оксиду азоту по відношенню до кісткової тканини та організму в цілому.

Мета і завдання дослідження. Метою дисертаційної роботи було оцінити розвиток оксидативно-нітрозативного стресу, стан мінерального обміну та кісткової тканини за умов аліментарного остеопорозу та посиленої продукції оксиду азоту при додатковій дії вакцини БЦЖ.

Для досягнення мети роботи було поставлено наступні завдання:

  1. Оцінити інтенсивність окисних процесів за умов аліментарного остеопорозу та активації ендогенного синтезу оксиду азоту у щурів при введенні вакцини БЦЖ.
  2. Визначити функціональну активність імунокомпетентних клітин крові за аліментарного остеопорозу та при введенні вакцини БЦЖ.
  3. Дослідити інтенсивність мінерального обміну в організмі щурів за вмістом кальцію, фосфатів, активності лужної фосфатази в сироватці крові та змінами вмісту мінеральних компонентів у кістковій тканини за аліментарного остеопорозу та введення вакцини БЦЖ.
  4. Охарактеризувати структурну організацію кісткової тканини за рентгенологічними дослідженнями та змінами у вмісті і властивостях колагену кістки при аліментарному остеопорозі та введенні вакцини БЦЖ.

Методи дослідження. У роботі було використано фізико-хімічні (спектрофотометрія, хроматографія, рентгенографія, ЕПР-спектроскопія та ін.), остеометричні, імунохімічні (ELISA), методи світлової мікроскопії та протокової цитофлуориметрії, статистичні.

Результати. Проведенідослідження дозволиливстановити, що за умов аліментарного вітамін D3 дефіцитного остеопорозу відбувається посилення процесів окисної модифікації протеїнів, пероксидного окислення ліпідів та послаблення антиоксидантного захисту організму щурів. При цьому знижується фагоцитарна активність та інтенсивність вільнорадикальних окисних процесів у клітинах периферичної крові, що є передумовою пригнічення ефекторної ланки імунітету. Також спостерігаються порушення у мінеральному обміні та структурній організації кісткової тканини разом з погіршенням стану позаклітинного матриксу кістки. На тлі аліментарного остеопорозу додаткове введення вакцини БЦЖ, як відомого індуктора активації гену індуцибельної синтази оксиду азоту, призвело до посилення ендогенного синтезу оксиду азоту, підвищення активності фагоцитуючих клітин крові, зниження активності лужної фосфатази та нормалізації мінерального обміну. Введення вакцини БЦЖ також призвело до стабілізації колагену кісткової тканини та утримання у ній мінеральних компонентів. Таким чином, дія вакцини БЦЖ та оксиду азоту, продукція якого значно посилюється у відповідь на її введення, проявляється у зниженні активності процесів резорбції кісткової тканини і стабілізації органічного та мінерального матриксу кістки.