Виберіть свою мову

Телефонний довідник

 
 

GoogleTranslate

Ukrainian English Estonian French German Italian Latvian Lithuanian Polish Spanish
 

Повідомлення

про захист дисертації на здобуття наукового ступеня

кандидата біологічних наук

Прізвище, ім’я, по батькові здобувача – Гузик Михайло Михайлович

Посада здобувача і повна назва установи, де він працює – молодший науковий співробітник відділу біохімії вітамінів і коензимів Інституту біохімії ім. О.В Палладіна НАН України

Назва дисертації – «Полі-АDР-рибозилювання ядерних протеїнів за цукрового діабету»

Шифр та назва спеціальності – 03.00.04 – біохімія

Шифр спеціалізованої ради - Д 26.240.01

Назва ВНЗ, наукової установи, її відомче підпорядкування, адреса і телефон – Інститут біохімії ім. О.В. Палладіна НАН України (01601, м. Київ, вул. Леонтовича, 9; тел. (044)234-59-74)

Науковий керівник – Кучмеровська Тамара Муратівна, доктор біологічних наук, старший науковий співробітник, провідний науковий співробітник відділу біохімії вітамінів і коензимів (Інститут біохімії ім. О.В. Палладіна НАН України)

Офіційний опонент – Калачнюк Лілія Григорівна, доктор біологічних наук, доцент, професор кафедри біохімії тварин, якості і безпеки сільськогосподарської продукції (Національний університет біоресурсів і природокористування України)

Офіційний опонент – Коваленко Валентина Миколаївна, доктор біологічних наук, професор, завідувач відділу загальної токсикології (ДУ “Інститут фармакології та токсикології НАМН України”)

Захист відбудеться « 28 » березня 2016 року о 16 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.240.01 Інституту біохімії ім. О. В. Палладіна НАН України за адресою: 01030, м. Київ, вул. Леонтовича, 9.

З дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці Інституту біохімії ім. О. В Палладіна НАН України (01030, м. Київ, вул. Леонтовича, 9).

АВТОРЕФЕРАТ
дисертації на здобуття наукового ступеня
кандидата біологічних наук

{aridoc engine="google" width="600" height="300"}/images/autoref_pdf/guzik/guzik_autotef.pdf{/aridoc}

Відгук

на дисертаційну роботу Гузика Михайла Михайловича «Полі-АDР-рибозилювання ядерних протеїнів за цукрового діабету» представлену на здобуття наукового ступеня кандидата біологічних наук за спеціальністю 03.00.04 – біохімія. (ВІДГУК1- pdf,ВІДГУК2- pdf )