Оберіть свою мову

Телефонний довідник

 
 

GoogleTranslate

Ukrainian English Estonian French German Italian Latvian Lithuanian Polish Spanish
 

Міністерство освіти і науки України

Департамент атестації кадрів

Вищої кваліфікації

Спецвипуск газети «Освіта України»

Повідомлення

про захист дисертації на здобуття наукового ступеня

доктора біологічних наук

akopova

Прізвище, ім'я, по батькові здобувача – Акопова Ольга Валеріївна

Посада здобувача і повна назва установи, де він працює – старший науковий співробітник відділу фізіології кровообігу Інституту фізіології ім. О.О. Богомольця НАН України

Назва дисертації – «Роль мітохондріальної пори в регуляції трансмембранного обміну Са2+, енергозалежних і вільнорадикальних процесів в мітохондріях»

Шифр та назва спеціальності – 03.00.04 – біохімія

Шифр спеціалізованої ради – Д 26.240.01

Назва ВНЗ, наукової установи, її відомче підпорядкування, адреса і телефон – Інститут біохімії ім. О.В. Палладіна НАН України (01630, м. Київ, вул. Леонтовича, 9; тел. (044)234-59-74

Науковий консультант – Сагач В.Ф., доктор медичних наук, професор, член-кореспондент НАН України, завідувач відділу фізіології кровообігу (Інститут фізіології     ім. О.О. Богомольця НАН України)

Офіційний опонент – Бабіч Л.Г., доктор біологічних наук, старший науковий співробітник, провідний науковий співробітник відділу біохімії м'язів (Інститут біохімії     ім. О.В. Палладіна НАН України)

Офіційний опонент – Рибальченко В.К., доктор біологічних наук, професор, завідувач науково-дослідного сектору мембранології і цитології (Навчально-науковий центр «Інститут біології», Київський національний університет імені Тараса Шевченка)

Офіційний опонент – Мхітарян Л.С., доктор медичних наук, професор, завідувач лабораторії молекулярної біохімії відділу фундаментальних досліджень (ДУ ННЦ «Інститут кардіології ім. М.Д. Стражеска»)

Голова спеціалізованої вченої ради Д 26.240.01

д.б.н., акад. НАН України                                                                               Костерін С.О.

РОЛЬ МІТОХОНДРІАЛЬНОЇ ПОРИ В РЕГУЛЯЦІЇ ТРАНСМЕМБРАННОГО ОБМІНУ Са2+, ЕНЕРГОЗАЛЕЖНИХ І ВІЛЬНОРАДИКАЛЬНИХ ПРОЦЕСІВ В МІТОХОНДРІЯХ

03.00.04 – біохімія

АВТОРЕФЕРАТ

дисертації на здобуття наукового ступеня

доктора біологічних наук

Київ-2016

Дисертацією є рукопис

Робота виконана в Інституті фізіологіїім. О.О. Богомольця НАН України

Науковий консультант –

                                          доктор медичних наук, професор,

                                         член-кореспондент НАН України,

                                         Сагач Вадим Федорович,

                               завідувачвідділу фізіології кровообігу

                               Інституту фізіологіїім. О.О. Богомольця НАН України

Офіційні опоненти:                 доктор біологічних наук,ст.н.с.

                                         Бабіч Лідія Григорівна,

                                        провідний науковий співробітник

                                         відділу біохімії м'язів

                                         Інституту біохімії ім. О.В. Палладіна НАН України

                                                  доктор біологічних наук, професор

                                                   Рибальченко Володимир Корнійович,

                                                   завідувач науково-дослідного сектору

                                                   мембранології і цитології ННЦ «Інститут біології»

                                                   Київського національного університету

                                                   імені Тараса Шевченка

                                                   доктор медичних наук, професор

                                                   Мхітарян Лаура Сократівна,

                                                   завідувач лабораторії молекулярної біохімії

                                                   відділу фундаментальних досліджень

                                                   ДУ ННЦ «Інститут кардіології ім. М.Д. Стражеска»

Захист відбудеться_15 лютого_2016 р. о 14 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.240.01 в Інституті біохімії ім. О.В. Палладіна НАН України

(01601, Київ-30, вул. Леонтовича, 9).

З дисертацією можна ознайомитись в бібліотеці Інституту біохімії

ім. О.В. Палладіна НАН України (Київ, вул. Леонтовича, 9).

Автореферат розісланий_____28 грудня 2015 р._______

Вчений секретар

спеціалізованоївченоїради

кандидат біологічних наук                                                                       Карлова Н.П.

 {aridoc engine="google" width="600" height="300"}/images/autoref_pdf/akopova/OVAkopovaautoref.pdf{/aridoc}

 

ВІДГУК

офіційного опонента

на дисертаційну роботу АКОПОВОЇ Ольги Валеріївни

«Роль мітохондріальної пори в регуляції трансмембранного обміну Са2+, енергозалежних і вільнорадикальних процесів в мітохондріях»,

представленої на здобуття наукового ступеня доктора біологічних наук

за спеціальністю 03.00.04 – біохімія.

(ВІДГУК1- pdf,ВІДГУК2- pdf, ВІДГУК3- pdf )