Оберіть свою мову

Телефонний довідник

 
 

GoogleTranslate

Ukrainian English Estonian French German Italian Latvian Lithuanian Polish Spanish
 

Наукова бібліотека

Бібліотеку Інституту біохімії ім. О.В. Палладіна НАН України було засновано в 1925 р. як бібліотеку Українського біохімічного інституту Народного комісаріату освіти УРСР у Харкові. У 1932 р. інститут разом з бібліотекою було переведено до Києва в систему АН УРСР. Перше Положення про наукову бібліотеку Інституту біохімії датовано 9 січня 1977 р., а друге - 28 жовтня 1998 р.

У 1993 р. бібліотеку включено до відділу науково-технічної інформації.

На 1 січня 2015 р. бібліотечний фонд нараховує близько 30 тис. примірників, з яких 22 тис. - іноземні видання, періодичних видань більш 57,5 тис., з яких близько 32 тис. - іноземні.  Загальна кількість читачів - 853.

  Фонд бібліотеки створювався з фондів окремих кафедр Харківського медичного інституту у 1931-1932 р.р. В цих роках були організовані кафедри біохімії з відповідними лабораторіями на біологічних факультетах університетів (Київського, Харківського, Одеського, Дніпропетровського, Ужгородського, Чернівецького). Йшов книгообмін між вищеназваними інститутами і кафедрами. Було придбано багато цінної біохімічної і профільної літератури, як вітчизняної, так і іноземної. „За цей час інститут зібрав досить добру біохемічну бібліотеку, яка має більшість біохемічних наукових журналів, потрібних для повсякденного користування ними під час наукової роботи, але щоб ця бібліотека мала й надалі певне значення її треба безперервно поповнювати” (О.В. Палладін „Наукові записки [УБЖ]”,1930, т.5, ч.1). Бібліотека інституту завжди оперативно комплектувала фонд. О.В. Палладін, перший директор інституту біохімії, був не тільки чудовим вченим, педагогом, лектором, він був чудовим організатором науки. Книги, журнали бібліотека отримувала через усі можливі канали. У фонді бібліотеки є література з біохімії, фізіології людини і тварин, медицини, фармакології, молекулярної біології, біофізики, імунології, суміжних галузей сучасної біології. Бібліотека має багаторічні комплекти іноземних журналів, у т.ч. : Journal of Biological Chemistry (з 1905 р.), Biochemical Journal (з 1926 р.), European Journal Biochemistry (з 1967 р.);  видання, що продовжуються, - "Annual Review of Biochemistry" (з 1932 р.), "Advances Protein Chemistry" (з 1944 р.), "Methods of Enzymology" (з 1955 р.); повний комплект наших подовжених видань, таких, як: „Молекулярная биология”, „Витамины”, "Биохимия животных и человека", які видавав в різні роки інститут,  "Український біохімічний журнал" (з 1926 р.).

Комплектування в бібліотеці відповідає кожному науковому напрямку в інституті. Довідково-бібліографічний апарат бібліотеки (каталоги, картотеки) відповідає вимогам читачів. Він є джерелом наукових бібліографій, семінарів для студентів, молодих вчених, які організовує бібліотека. Інформація про нові надходження книг у бібліографічному записі на каталожних картках-дублетах подається до читального залу, також ця інформація по електронній пошті надходить до кожного відділу.

В різні роки завідуючими бібліотекою були:

1. Кіпарисова В.В. (1944-1963 рр.). Почала свою роботу з організації фонду, систематизації каталогів.

2. Волченкова І.В. (працювала в бібліотеці з 1957 р., очолювала її з 1963-1990 рр.). За її безпосередньою участю були створені: відділ науково-технічної інформації, картотека ГСБК, дні інформації.

3. Редіна В. В. (працювала в бібліотеці з 1959 р., як завідуюча – з 1990 р. по 2021 р.). Напрям її роботи, як і попередніх завідуючих – організація, комплектування, збереження фонду. Довідково-бібліографічний апарат бібліотеки, ювілейні, тематичні виставки, пропаганда бібліотечно-бібліографічних знань. 

Дирекція інституту в різні роки організаційно і фінансово підтримувала комплектування наукової бібліотеки. Так, завдяки директору інституту академіку Комісаренко С.В. ми отримали, як дар, велику партію літератури з Англії (від FEBO), починаючи з 2000 р. до нас йдуть цінні біохімічні журнали (FEBS), книжкові видання від авторів і організацій.

 

За останні роки в роботу бібліотеки активно впроваджуються інформаційні технології – створено електронний каталог, в базу якого введено вже багато праць корифеїв інституту біохімії академіків Палладіна О.В., Фердмана Д.Л., Чаговця Р.В., Беліцера В.О., Гулого М.Ф., докторів Циперовича О.С., Вендта В.П., видатних вчених сьогодення академіка Комісаренка С.В., член-кореспондентів Костеріна С.О., Донченка Г.В., інших знаних вчених-біохіміків. Також в базу даних ЕК введена історія інституту біохімії, дисертації, підручники з біохімії, останні надходження.

 З пошуку інформації в онлайн-журналах для співробітників та аспірантів інституту проводяться консультації. Також проводиться безпосередній пошук інформації для співробітників інституту з подальшим її роздрукуванням.

Гордістю нашої бібліотеки ПК завжди вважався  фонд художньої літератури ПК, підібраний, перш за все, за творами класиків вітчизняних російських і українських, зарубіжних. Різноманітність класичних творів Т. Шевченка,  Лесі України, Марка Вовчка, Нечуя-Левицького, Панаса Мирного доповнюється придбанням творів класиків Українського відродження: Грушевського, Вінниченко, Багряного, Осьмачку, Самчука, Симоненко. Крім того у фонд входять твори широко відомих російських письменників. Фонд художньої літератури налічує понад 3000 книг. Крім цього, до фонду ПК входять фонд передплати періодичних художніх журналів, які користуються читацьким попитом (10 найменувань).