Оберіть свою мову

Телефонний довідник

 
 

GoogleTranslate

Ukrainian English Estonian French German Italian Latvian Lithuanian Polish Spanish
 

Порядок денний: захист дисертації на здобуття наукового ступеня

кандидата біологічних наук

Онопченко Олександрою Вікторівною

на тему: «Нормалізація ліпідного профілю та відновлення чутливості до інсуліну у тканинах інсулінорезистентних щурів за дії

N-стеароїлетаноламіну»

Науковий керівник – член-кореспондент НАН та НАМН України, докторбіологічнихнаук, професор, завідувач відділу біохімії ліпідів                                     Інституту біохімії ім. О.В. Палладіна НАН України

Гула Надія Максимівна

Офіційні опоненти:

член-кореспондент НАМН України, доктор медичних наук, професор, завідувач відділу біохімічної фармакології ДУ «Інститут фармакології та токсикології НАМН України»

Губський Юрії Іванович

доктор біологічних наук, головний науковий співробітник лабораторії гормональної регуляції обміну речовин ДУ «Інститут ендокринології та обміну речовин ім. В.П. Комісаренка НАМН України»

Калинська Людмила Миколаївна

НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНИ

ІНСТИТУТ БІОХІМІЇ ІМ. О.В. ПАЛЛАДІНА

 {aridoc engine="google" width="600" height="300"}/images/autoref_pdf/onopchenko/autoref_onopchenko.pdf{/aridoc}

ВІДГУК

на дисертаційну роботу Онопченко Олександри Вікторівни «Нормалізація ліпідного профілю та відновлення чутливості до інсуліну у тканинах інсулінорезистентних щурів за дії  N-стеароїлетаноламіну», представлену на здобуття наукового ступеня кандидата біологічних наук за спеціальністю 03.00.04 – біохімія. (ВІДГУК1- pdf,ВІДГУК2- pdf )