Оберіть свою мову

Телефонний довідник

 
 

GoogleTranslate

Ukrainian English Estonian French German Italian Latvian Lithuanian Polish Spanish
 

НАШІ РОЗРОБКИ (перелік)
Медичні засоби і препарати

1.  “Медихронал” – антиалкогольний препарат

2.   Застосування 3-децилоксикарбонілметил-4-метил-5-(2-гідроксиетил)тіазолій хлориду як засобу для блокування іонної провідності каналів, утворених дифтерійним токсоїдом CRM197

3.  Водорозчинний препарат вітаміну D3

4. “КАЛЬМІВІД-М” – вітамінно-мінеральний препарат для лікування остеопорозу

5. “МЕБІВІД” - фармацевтична композиція для лікування захворювань кістковоїтканини
6. “МЕТОВІТАН” – препарат для підвищення життєстійкості організму

7. «САНОФЛЮ» - засіб для профілактики та лікування грипу

8. “ЕНЕРГОВІТАМ” – комплексний препарат для підвищення внутрішньоклітинного енергетичного обміну в організмі

9. «КАРБОГЕМОСТАТ» – кровоспинний комбінований засіб

10.“КОРЕКТИН” – лікувально профілактичний засіб комплексної дії

11. Застосування стабільних субліній пухлинних клітин як моделі для тестування протипухлинних препаратів, скерованих на знищення ракових стовбурових клітин   
12.“ФІЛОМЕК” – лікарський засіб для відновлення функції репродуктивної системи людини при її розладах і при лікуванні безпліддя

13.“КАЛЬМОФІЛ” - лікувальний засіб для заміщувальної терапії сурфактантової системи легенів при її розладах

14.“МОЛЮФІЛ”– поверхнево-активна композиція для відновлення дефіциту сурфактанту

15.Антитромботичні калікс[4]арени
16.Застосування N-стеароїлетаноламіну як лікарського засобу з комплексною дією для лікування термічних опіків шкіри III ступеня та профілактики й лікування опікової хвороби  
17.Препарат для лікування атеросклерозу, ішемічної хвороби серця, стенокардії спокою та напруги, гострого коронарного синдрому

18.Препарат для комплексного лікування опійної наркоманії та інтоксикацій центральної нервової системи.
19.Засіб з комплексною дією для лікування хронічного стресу   
20.Препарат для пригнічення алергічних реакцій та неспецифічного запалення

21.Застосування N-стеароїлетаноламіну як лікарського засобу для терапії цукрового діабету І та ІІ типів

22.N-стеароїлетаноламін як лікарський засіб в супроводжуючій протипухлинній терапії.

23.Засіб з комплексною дією для лікування захворювань, що супроводжуються нейрозапаленням та порушенням когнітивних функцій

24.Засіб з антинейрамінадазною та інтерфероніндукуючою дією для профілактики та лікування грипозної інфекції.

25.Застосування N-стеароїлетаноламіну як засобу в комплексній терапії та профілактиці розладів чоловічої статевої системи

26.Засіб для профілактики та лікування інфекцій, спричинених вірусами простого герпесу 1 та 2 типів

27.Засіб для лікування гепатиту С людини

28.«ВІДЕЇН D3-Е» – унікальний лікувально-профілактичний препарат вітаміну D3

29.«АЛЬФАКОГНІТИН» – засіб для покращення когнітивних функцій у людини

30.5,11,17,23-тетра(трифтор)метил(фенілсульфоніліміно)-метиламіно-25,27-діоктилокси-26,28-дипропоксикалікс[4]арен як ефективний селективний інгібітор Са2+,Mg2+-АТРази плазматичної мембрани клітин міометрія


Діагностикуми системи зсідання крові

26.    Імунодіагностична тест-система для кількісного визначення розчинного фібрину в плазмі крові людини.
27.    Імунодіагностична тест-система для кількісного визначенняD-димеру в плазмі крові людини .
28.    Імунодіагностична тест-система для кількісного визначення фібриногену в плазмі крові людини .
29.    Імунодіагностична тест-система для одночасного кількісного визначення фібриногену, розчинного фібрину та D-димеру в плазмі крові людини.
30.    Спосіб прогнозування тромботичних ускладнень при регматогенному відшаруванні сітківки ока.
31.   Тест – система та спосіб контролю ефективності лікування та профілактики тромбозів антикоагулянтами непрямої дії.

Аналітичні біологічні методи, тест-системи і набори

32.    ІМУНОХРОМАТОГРАФІЧНА ТЕСТ-СИСТЕМАДЛЯ КОНТРОЛЮ ПРОТИДИФТЕРІЙНОГО ІМУНІТЕТУ В ПОПУЛЯЦІЇ
33.    Штами Escherichia coli K12 “inv” sbA та sbB– продуценти рекомбінантних неактивних субодиниць А та В дифтерійного токсину Corynebacterium diphtheriae .
34.    Імунохроматографічні тести для діагностики туберкульюзу з використанням рекомбінантних білківMусobacterium, експресованих в Escherichia coli .
35.    Спосіб визначення активності нефракціонованих гепаринів та анти-Ха-факторної активності низькомолекулярних гепаринів .
36.    Спосіб визначення анти-ІІа-факторної активності низькомолекулярних гепаринів
37.    Спосіб визначення плазміногену в плазмі крові .
38.    Спосіб кількісного визначення формальдегіду в організмі тварин при умовах, наближених до in vivo .
39.   Тест-система для кількісного визначення лабільного та загального заліза в плазмі крові .

40.

41. Спосіб визначення стану імунного захисту організму підлітків із ожирінням без ознак резистентності до інсуліну за рівнем експресії молекулярно-генетичних маркерів

42 .Спосіб інгібування полімеризації фібрину синтетичними пептидами, які імітують фрагменти суперспіральної області фібрин(оген)у

43. Спосіб визначення активності гепаринів для субстанцій і готових лікарських форм гепаринів

44. Спосіб визначення активності тканинного активатора плазміногену

45. Спосіб визначення концентрації глутамату в плазмі крові з використанням оптимізованого глутамат-чутливого біосенсора

46. Спосіб визначення токсичної дії на організм наночастинок фулеренів С60 за експресією гена HLA-DRA

47. Спосіб кількісного визначення ензиматичної активності бактеріальної Са2+-незалежної трансглутамінази

48. Спосіб прогнозування післяопераційних тромботичних ускладнень

49. Тест-система для визначення плазміногену в плазмі крові

50. Тест-система імуноферментна для виявлення антитіл до Mycobacterium tuberculosis

51. Тест-система імуноферментна для виявлення антитіл до Мycobacterium bovis

52. Застосування стабільних субліній пухлинних клітин як моделі для тестування протипухлинних препаратів, скерованих на знищення ракових стовбурових клітин

53. Спосіб визначення токсичної дії на організм одностінних карбонових нанотрубок за рівнем експресії гена HLA-G

54. Спосіб визначення токсичної дії наночастинок дисиліциду хрому на організм за експресією гена HLA-DRA

55. Спосіб визначення токсичної дії наночасток нітриду титану на організм за експресією гена HLA-DRA

 

 Способи одержання біологічно активних субстанцій

56.   Спосіб одержання 2,5,7,8-тетраметил-2-(4’-метил-3’-пентенил)-6-ацетоксихроману .
57.   Спосіб одержання білково-вітамінного продукту на основі грибів Fusarium sambucinum ІМВ F-100011 і Mycelia sterilia (white) ІМВ F 100014
58.   Штами Escherichia coli K12 “inv” sbAта sbB– продуценти рекомбінантних неактивних субодиниць А та В дифтерійного токсину Corynebacteriumdiphtheriae
59.   Спосіб отримання тромбіну.
60.   Спосіб виділення високоочищеного стандарту тромбіну людини.
61.   Cпociб oдepжaннявітамін D3-Е білкового комплексу та отриманий цим способом лікувально-профілактичний вітамінний препарат.

62.   Спосіб одержання аутологічної збагаченої тромбоцитами плазми крові людини з вмістом тромбоцитів понад 1 млн/мкл для медичного застосування

63.  Спосіб ензиматичного одержання кисню

64.  Спосіб одержання аутологічного фібринового гелю та набір реагентів для його здійснення

Дієтичні добавки

65.  Комплексна дієтична добавка при гелікобактеріозі.
66.  Комплексна дієтична добавка при гіперкарбонільному стані

67.  Добавка дієтична «Гліцивіт С»

68. Добавка дієтична «КОРЕКТИН»