GoogleTranslate

Ukrainian English Estonian French German Italian Latvian Lithuanian Polish Spanish
 

Протоковий цитофлуориметр COULTER® EPICSTM XLTM

Призначення прибору

Протоковий цитофлуориметр COULTER® EPICSTM XLTM Flow Cytometer являє собою систему для якісного і кількісного визначення біологічних і фізичних властивостей клітин та інших часток. Ці властивості вимірюються під час проходження клітин крізь промінь лазера. За допомогою цього приладу можна одночасно вимірювати 6 параметрів: пряме розсіювання (FS), бокове розсіювання (SS) та інтенсивність флуоресценції часток на 4 довжинах хвиль (FL1, FL2, FL3, FL4), використовуючи 1 лазер, що випромінює на довжині хвилі 488 нм. Тому прилад може проводити кореляційний багатопараметричний аналіз окремих клітин. За допомогою приладу можна досліджувати такі біологічні об'єкти, як клітини людини, тварин, рослин, морський планктон, бактерії та інш.

Вимоги до зразків: об'єм не менше 0,5 мл; однорідна суспензія клітин; оптимальна щільність 5x106 клітин/мл; розмір клітин від 0,5 до 40 мкм. Для дослідження зразків слід використовувати спеціальні пластикові пробірки розміром 12 x 75 мм

Таблиця №1

Галузі застосування приладу і параметри, що можна визначати для різних типів клітин

 №  Галузь застосування Типи клітин, що досліджуються Реактиви і обладнання, необхідне для приготування зразків Результати вимірювань Параметри, що визначає прилад
 1  Дослідження поверхневих антигенів клітин Цільна кров, клітини світлого краю кров'яного згустку, мононуклеарні клітини, гомогенати тканин, тромбоцити, клітини кісткового мозку Реагенти ImmunoPrepTM, Q-PREPTM Workstation, реагенти для лізису цільної крові, фікол, антитіла з флуоресцентними мітками Розмір і гранулярність клітин. Кількість зв'язаних з клітинами флуоресцентних барвників (FITC, RD1, ECD, PC5) В логаріфмічному і лінійному масштабі пряме і бокове розсіювання, флуоресценція на 4 довжинах хвиль. Відсоток клітин позитивних чи негативних по 4 сигналам (Prism) Співвідношення двох сигналів (Ratio) Час визначення пікового сигналу (AUX)
 2  Дослідження нуклеїнових кислот Цільна кров, гомогенати тканин, заморожені зрізи, парафінові зрізи, біологічні рідини Етидіум бромід, пропідіум йодид, інші реагенти для забарвлення ДНК (DNA Prep) Розмір і гранулярність клітин, інтенсивність зеленої, червоної та оранжевої флуоресценції барвників Пряме і бокове розсіювання. В логаріфмічному і лінійному масштабі флуоресценція на 4 довжинах хвиль. Співвідношення двох сигналів AUX
 3  Кінетичні дослідження Цільна кров, клітини світлого краю кров'яного згустку, мононуклеарні клітини, клітини культури тканин Флуоресцентні зонди (наприклад, Fluo 3) Розмір і гранулярність клітин. Інтенсивність зеленої флуоресценції зонда в часі Пряме і бокове розсіювання
Флуоресценція на 1 довжині хвилі (FL1)
Співвідношення двох сигналів
Час
 4  Вивчення функцій клітин Цільна кров, клітини світлого краю кров'яного згустку, мононуклеарні клітини, клітини культури тканин Різноманітні барвники
DCFH-DA
DiOC5(3)
FDA
Розмір і гранулярність клітин. Інтенсивність зеленої флуоресценції Пряме і бокове розсіювання
Флуоресценція на 1 довжині хвилі (FL1)
 5  Дослідження ретикулоцитів Цільна кров Тіазол-оранж коріфосфін О (CPO) Розмір і гранулярність клітин
Інтенсивність зеленої та червоної флуоресценції

В логаріфмічному

і лінійному масштабі прямее

і бокове розсіювання. В логаріфмічному масштабі флуоресценція на 2 довжинах хвиль (FL1 та FL4)

Комплект обладнання для цитофлуориметричного аналізу:

  1. Цитофлуориметр COULTER® EPICS® XLTM Flow Cytometer - аналізує біологічні зразки, для роботи потребує заправки 2 розчинами:
    1. ISOFLOWTM - прозорий буферний розчин, який не містить часток більших за 0.2 мкм, не флуорисцеює на довжині хвилі лазера 488-нм, характеризується низьким фоном, бактеріостатичними і фунгістатичними властивостями, оптимально підходить за рН, осмолярністю, провідністю до характеристик біологічних зразків, що аналізуються.
    2. COULTER CLENZ® - миючий розчин, що дозволяє очищати деталі приладу, які контактують з біологічними зразками, від білків і клітин, що налипли.

2. Станція пробопідготовки Q-PREPTM WORKSTATION - дозволяє в автоматичному режимі готувати зразки крові для дослідження на цитофлуориметрі, а саме, проводити лізис еритроцитів, фіксацію клітин та їх забарвлення флуоресцентно міченими антитілами.

3. Джерело електроживлення - забезпечує електричне живлення, тиск і вакуум для цитофлуориметра, а також містить ємність об'ємом 4 л для збирання відходів.

  1. Комп'ютер - здійснює контроль за роботою цитофлуориметра, зберігає отримані дані, складається з системного блоку, монітору, "миші", клавіатури
  2. Принтер HP 1600C color printer - дозволяє роздруковувати результати вимірювань у вигляді чорно-білих і кольорових гістограм.

Технічні характеристики цитофлуориметра

Лінійні розміри та вага

Обладнання Висота, см Ширина, см Довжина, см Вага, кг
Цитофлуориметр 50,8 61 57,2 63,5
Джерело живлення 48,3 40,64 50,8 54,4

Категорія установки - ІІ (за стандартом IEC 1010-1)

Вимоги до електроживлення і умов роботи:
Необхідні дві окремі лінії на 115-В, 20-A із заземленням
Кімнатна температура повинна бути в межах від 16oC до 32oC, а її зміни не повинні перевищувати 30C за годину. Припустима вологість повітря від 5% до 80%. Необхідне постійне охолодження повітря, оскільки теплове розсіяння при роботі приладу складає 2 300 Вт.

Потокова комірка
Сенсорна зона представлена квадратним каналом BioSense шириною 250-мкм з інтегрованою лінзою, встановленою на шляху вертикального (спрямованого догори) потоку.

Швидкість потоку
Пробірка зі зразком знаходиться під постійним тиском, величина якого залежить від швидкості потоку, яку Ви обираєте (низьку, середню чи високу).

Лазер
Аргоновий іонний лазер, випромінює на довжині хвилі 488 нм, 15 мВт, з повітряним охолодженням, контролюється комп'ютерною програмою.

Оптика, що формує пучок
Перехресні циліндричні лінзи розміром 10 x 80 мм.

Розмір точки лазерного пучка
Еліптична точка 10 мкм у висоту, 80 мкм в ширину.

Оптичні фільтри
Фільтр нейтральної оптичної щільності (ND1).
Блокуючий лазерний фільтр (BK) 488-нм.
Селективно-пропускаючі фільтри (BP) 525-нм, 575-нм, 620-нм та 675-нм.

Чутливі елементи
Чутливі елементи FS та SS представлені фотодіодами.
Чотири чутливі елементи FL являють собою фотопримножувачі з частотним спектром від 200 до 800 нм.

Технічні характеристики комп'ютера

Мікропроцесор Intel Pentium
Оперативна пам'ять 16 Mб
Дисковод 3.5-дюйм., 1.44-Mб
Жорсткий диск 2-GB
Двох-клавішний маніпулятор типу "миша"
101-клавішна клавіатура, сумісна з IBM PC AT
Монітор кольоровий (SVGA) 17-дюймовий
Програмне забезпечення Windows 98, MS-DOS, програма керування роботою цитофлуориметра SYSTEM IITM
Software.