Оберіть свою мову

Телефонний довідник

 
 

GoogleTranslate

Ukrainian English Estonian French German Italian Latvian Lithuanian Polish Spanish
 

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерстваекономічного розвиткуі торгівлі України

від15.09.2014  № 1106

ДОДАТОК ДО РІЧНИЙ ПЛАН ЗАКУПІВЕЛЬ (зі змінами)

на 2015 рік

ІНСТИТУТ БІОХІМІЇ ІМ. О.В.ПАЛЛАДІНА НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ НАУК УКРАЇНИ, код за ЄДРПОУ 05417288

(найменування замовника, код за ЄДРПОУ)  

найменування визначеного предмета закупівель   згідно ДК 016-97 код КЕКВ   КПКВ очікувана   вартість предмета закупівлі (грн.)                                           процедура закупівлі орієнтовний початок процедури закупівлі
                                                                                             МАТЕРІАЛИ   ТА   РЕАКТИВИ
                                   1          2          3          4           5
Культури кормові                  01.19.1

2281/3210

6541030

2400,00 без процедур протягом року
Тварини, яких розводять на фермах, інші, живі                                             01.49.1

2281/3210

6541030

42000,00 без процедур протягом року
Деревина необроблена             02.20.1

2281/3210

6541030

8640,00 без процедур протягом року
Вапняк і гіпс                                     08.11.2

2281/3210

6541030

4000,00

без процедур протягом року

Корми готові для домашніх тварин                          

                                                                   10.92.1

2281/3210

6541030

35700,00 без процедур протягом року
Тканини бавовняні                   13.20.2

2281/3210

6541030

3000,00          2000,00       без процедур протягом року
Вироби текстильні готові інші        13.92.2

2281/3210

6541030

2000,00         3000,00 без процедур протягом року
Одяг робочий, інший           14.12.3

2281/3210

6541030

2000,00 без процедур протягом року
Папір побутовий і туалетний та паперова продукція                17.22.1

2281/3210

6541030

13000,00         7000,00 без процедур протягом року
Вироби канцелярські, паперові 17.23.1

2281/3210

6541030

15000,00       5000,00 без процедур протягом року
Паливо рідинне та газ; оливи мастильні                              19.20.2

2281/3210

6541030

99990,00 без процедур протягом року
Гази промислові                    20.11.1

2281/3210

6541030

99990,00 без процедур протягом року
Елементи радіоактивні, інші, ізотопи та їхні сполуки; сплави, дисперсії, вироби керамічні та суміші, з умістом таких елементів, ізотопів абосполук             20.13.13

2281/3210

6541030

30000,00

без процедур протягом року
Екстрати фарбувальні та дубильні; таніни та їхні похідні ; речовини фарбувальні, н.в.і.у.                                                                                               20.12.2

2281/3210

6541030

25000,00 без процедур протягом року
Елементи хімічні, н.в.і.у. кислоти та сполуки неорганічні              20.13.2

2281/3210

6541030

4000,00       60000,00 без процедур протягом року
Речовини хімічні неорганічні основні , інші, н.в.і.у.           20.13.6

2281/3210

6541030

5000,00     70000,00 без процедур протягом року
Вуглеводні та їхні похідні    20.14.1

2281/3210

6541030

60000,00

без процедур протягом року
Спирти, феноли, фенолоспирти та їхні галогено-, сульфо-, нітро- чи нітрозопохідні; спирти жирні технічні                                   20.14.2

2281/3210

6541030

22000,00

без процедур протягом року
Сполуки органічні з азотною функціональною групою       20.14.4

2281/3210

6541030

5000,00       84900,00 без процедур протягом року
Сполуки сіркоорганічні та інші органічно-неорганічні сполуки; гетероциклічні сполуки, н.в.і.у.                           20.14.5

2281/3210

6541030

40000,00

без процедур протягом року
Ефіри, пероксиди, епоксиди, ацеталі та напівацеталі органічні; сполуки органічні, інші                         20.14.6

2281/3210

6541030

32000,00

без процедур протягом року
Продукти хімічні органічні, основні, різноманітні                            20.14.7

2281/3210

6541030

18560,18       99000,00 без процедур протягом року
Полімери етилену, у первинних формах                                    20.16.1

2281/3210

6541030

2288,00         21000,00 без процедур протягом року
Пластмаси інші у первинних формах; смоли іонообмінні                 20.16.5

2281/3210

6541030

15642,36         23320,80 без процедур протягом року
Фарби та лаки на основі полімерів20.30.1

2281/3210

6541030

1080,00     10400,00 без процедур протягом року
Залози та інші органи, екстракти цих речовин та інші речовинилюдського чи тваринного походження, н.в.і.у.               21.10.6

2281/3210

6541030

27000,00

без процедур протягом року
Препарати фармацевтичні, інші21.20.2

2281/3210

6541030

5000,00

без процедур протягом року
Мило, засоби мийні та засоби для чищення                                 20.41.3

2281/3210

6541030

6225,06 без процедур протягом року
Препарати пахучі, воски та інші засоби для чищення               20.41.4

2281/3210

6541030

600,00 без процедур протягом року
Клеї                                        20.52.1

2281/3210

6541030

2000,00

без процедур протягом року
Жири та олії тваринного чи рослинного походження хімічно модифіковані; суміші нехарчових жирів або олій тваринногочи рослинного походження     20.59.2

2281/3210

6541030

35000,00 без процедур протягом року
Засоби змащувальні; присадки; речовини антифризні готові                                   20.59.4

2281/3210

6541030

8000,00 без процедур протягом року
Продукти хімічні різноманітні                            20.59.5

2281/3210

6541030

10000,00       99000,00 без процедур протягом року
Одяг гумовий                         22.19.6

2281/3210

6541030

1000,00 без процедур протягом року
Вироби з вулканізованої гуми,н.в.і.у.; гума тверда; вироби з твердої гуми           22.19.7

2281/3210

6541030

1500,00         5000,00 без процедур протягом року
Труби, трубки, шланги та фітинги до них пластмасові                     22.21.2

2281/3210

6541030

3400,00

без процедур протягом року
Тара пластмасова                   22.22.1

2281/3210

6541030

3000,00       90000,00 без процедур протягом року
Вироби пластмасові інші, н.в.і.у.22.29.2

2281/3210

6541030

3000,00         96000,00 без процедур протягом року
Скло порожнисте                  23.13.1

2281/3210

6541030

2000,00           5000,00 без процедур протягом року
Скло технічне та інше скло23.19.2

2281/3210

6541030

2000,00         7000,00 без процедур протягом року
Цемент                               23.51.1

2281/3210

6541030

1600,00

без процедур протягом року
Розчини будівельні             23 .64.1 2281/3210 6541030 1000,00   3000,00 без процедур протягом року
Інструменти ручні, інші         25.73.3

2281/3210

6541030

2500,00           10500,00 без процедур протягом року
Пилки ручні, полотна до будь-яких пилок         25.73.2

2281/3210

6541030

400,00 без процедур протягом року
Замки та завіси                           25.72.1

2281/3210

6541030

4000,00

без процедур протягом року
Вироби для ванн і кухні, металеві 25.99.1

2281/3210

6541030

7000,00

без процедур протягом року
Машини обчислювальні, частини та приладдя до них                       26.20.1

2281/3210

6541030

20500,00

без процедур протягом року
Блоки пам’яті та інші запам’ЯТО-вувальні пристрої                                                 26.20.2

2281/3210

6541030

3000,00

без процедур протягом року
Терези точні; інструменти для креслення, розраховування вимірювання лінійних розмірів і подібної призначеності       26.51.3

2281/3210

6541030

18487,00

без процедур протягом року
Інструменти та прилади вимірювальні, контрольні та випробовувальні, інші           26.51.6

2281/3210

6541030

2566,00         40000,00 без процедур протягом року
Частини та приладдя до вимірювального,випробовувального та навігаційного устатковання                                26.51.8

2281/3210

6541030

11000,00 без процедур протягом року
Пристрої електромонтажні   27.33.1

2281/3210

6541030

1614,96 без процедур протягом року
Проводи та кабелі електронні й електричні, інші                         27.32.1

2281/3210

6541030

4254,04 без процедур протягом року
Елементи первинні, первинні батареї та частини до них                               27.20.1

2281/3210

6541030

700,00 без процедур протягом року
Лампи розжарювання та газорозрядні електричні; лампи дугові         27.40.1

2281/3210

6541030

5762,20 без процедур протягом року
Лампи та світильники, інші27.40.3

2281/3210

6541030

4543,60 без процедур протягом року
Крани, вентилі, клапани та подібні вироби до труб, котлів, резервуарів, цистерн і подібних виробів     28.14.1

2281/3210

6541030

1400,00 без процедур протягом року
Машинки друкарські, машини для обробляння текстів і лічильні машини                                              28.23.1

2281/3210

6541030

5000,00         без процедур протягом року
Машини конторські/офісні, інші, та частини до них                     28.23.2

2281/3210

6541030

10000,00 без процедур протягом року
Устаткування для миття, наповнювання, пакування та обгортання пляшок або іншої тари; вогнегасники, пульверизатори, машини пароструминні та піскоструминні; прокладки   28.29.2 2281/3210 6541030 5000,00 без процедур протягом року
Меблі для сидіння та їхні частини( лабораторні )                          31.00.1

2281/3210

6541030

900,00 без процедур протягом року
Мітли та щітки                         32.91.1

2281/3210

6541030

4000,00 без процедур протягом року
Вода природна                             36.00.1

2281/3210

6541030

11083,60 без процедур протягом року

Марки поштові, гербові чи подібні нові; гербовий папір; чекові книжки;

банкноти, акції, облігації та подібні цінні папери, друковані                       58.19.14

2281/3210

6541030

10000,00 без процедур протягом року
                                                                                                                                                                                                                                      Всього :                                   1575527,00  

                                                                                                                                                                                   

               ОБЛАДНАННЯ  
Вироби столярні та теслярські (крім складаних будівель), з деревини               16.23.1                 3210 6541030 10 000,00 без процедур протягом року
Вироби пластмасові для будівництва                                                                      22.23.1 3210 6541030 18 000,00 без процедур протягом року
 Машини обчислювальні, частини та приладдя до них                                               26.20.1 3210 6541030 38 000,00 без процедур протягом року
Апаратура електрична для проводового телефонного чи телеграфного зв’язку; відео фони                                                                                                                             26.30.2                                                                                                                          3210 6541030 12 000,00 без процедур протягом року
Частини та приладдя до обчислювальніх иашин                                                     26.20.4 3210 6541030 39 000,00 без процедур протягом року
Прилади охоронної та пожежної сигналізації й подібна апаратура                     26.30.5 3210 6541030 12 000,00 без процедур протягом року
 Прилади для контролювання інших фізичних характеристик                               26.51.5 3210 6541030 98 000,00 без процедур протягом року
Інструменти та прилади вимірюваль ні, контрольні та випробовувальні, інші 26.51.6 3210 6541030 22 000,00 без процедур протягом року
Устатковання фотографічне та частини до нього                                                  26.70.1 3210 6541030 42 000,00 без процедур протягом року
Холодильники та морозильники; машини пральні; електроковдри;                   27.51.1 3210 6541030 25 000,00 без процедур протягом року
Прилади електричні побутові, інші, н.в.і.у.                                                             27.51.2 3210 6541030 25 000,00 без процедур протягом року
Устатковання електричне, інше, та його частини                                                   27.90.1 3210 6541030 20 000,00 без процедур протягом року
Машини конторські/офісні, інші, та частини до них                                           28.23.2 3210 6541030 22 000,00 без процедур протягом року
Теплообмінники; установки для кондиціювання повітря непобутові, непобутове холодильне та морозильне устаткування                                                                 28.25.1 3210 6541030 70 000,00 без процедур протягом року
Газогенератори, дистиляційні та фільтрувальні апарати                                        28.29.1 3210 6541030 52 000,00 без процедур протягом року
Центрифуги, каландри та торговельні автомати                                                     28.29.4 3210 6541030 50 000,00 без процедур протягом року
Машини й устатковання спеціальної призначеності, н.в.і.у.                                 28.99.3 3210 6541030 99 000,00 без процедур протягом року
Меблі медичні, хірургічні, стомато- логічні та ветеринарні; крісла парикмахерські та подібні крісла; їхні частини                                                                                    32.50.3 3210 6541030 10 000,00 без процедур протягом року
∑= 664 000,00    
                         ПОСЛУГИ  
Ремонтування та технічне обслуговування машин загальної призначеності     33.12.1 2281/2240 6541030 25 000,00 без процедур протягом року
Ремонтування та технічне обслуго вування машин і устаткування спеціальної призначеності                                                                                                             33.12.2 2281/2240 6541030 45 000,00 без процедур протягом року
Ремонтування та технічне обслуговування іншого електричного устаткуваня 33.14.1 2281/2240 6541030 85 000,00 без процедур протягом року
Ремонтування та технічне обслуговування інших транспортних засобів і устаткування                                                                                                              33.17.1                                                                                                                                                                                                                                                                                     2281/2240 6541030 30 000,00 без процедур протягом року
Монтування електричного устаткування                                                              33.20.5 2281/2240 6541030 47 000,00 без процедур протягом року
Послуги каналізаційні                                                                                               37.00.1 2281/2240 6541030 48 000,00 без процедур протягом року
Збирання безпечних відходів, непридатних для вторинного використав-ня     38.11.2                                                                                                                                                                                                                                                                    2281/2240 6541030 50 000,00 без процедур протягом року
Збирання небезпечних відходів                                                                              38.12.1 2281/2240 6541030 40 000,00 без процедур протягом року
Знесення будівель і споруд                                                                                         43.11.1 2281/2240 6541030 41 000,00 без процедур протягом року
Роботи електромонтажні                                                                                             43.21.1 2281/2240 6541030 53 000,00 без процедур протягом року
Монтаж водопровідних, каналізацій них, систем опалювання, вентиляціїта кондиціювання повітря                                                                                               43.22.1 2281/2240 6541030 59 000,00 без процедур протягом року
Роботи будівельно-монтажні, інші                                                                          43.29.1 2281/2240 6541030 42 000,00 без процедур протягом року
Роботи штукатурні                                                                                                      43.31.1 2281/2240 6541030 43 000,00 без процедур протягом року
Роботи монтажні столярні                                                                                         43.32.1 2281/2240 6541030 42 000,00 без процедур протягом року
Облицювання плиткою                                                                                            43.33.1 2281/2240 6541030 42 000,00 без процедур протягом року
Роботи щодо укладання та покриван ня підлоги, облицювання стін і обклеювання шпалерами стін, інші                                                                                                43.33.2 2281/2240 6541030 44 000,00 без процедур протягом року
Роботи будівельні опоряджувальні, облицювальні та оздоблювальні, інші       43.39.1 2281/2240 6541030 42 000,00 без процедур протягом року
Роботи покрівельні                                                                                                     43.91.1 2281/2240 6541030 42 000,00 без процедур протягом року
Улаштовування будівельних риштовань                                                              43.99.2 2281/2240 6541030 42 000,00 без процедур протягом року
Технічне обслуговування та ремонту вання автомобілів і мало вантажних автотранспортних засобів                                                                                      45.20.1 2281/2240 6541030 24 000,00 без процедур протягом року
Послуги щодо оброблення даних, розміщування інформації веб-вузлах, що до програмного застосування та інші послуги щодо забезпечення інформаційно-технологічноюін фраструктурою                                                                               63.11.1 2281/2240 6541030

42 000,00

без процедур протягом року
Плани та кресленики архітектурні                                                                            71.11.1 2281/2240 6541030 13 000,00 без процедур протягом року
Послуги інженерні                                                                                                     71.12.1 2281/2240 6541030 15 000,00 без процедур протягом року
Послуги щодо технічного випробову вання й аналізування                               71.20.1 2281/2240 6541030 13 000,00 без процедур протягом року
Послуги щодо наукового досліджу- вання та експериментального розробляння біотехнологій у сфері охорони здоров’я,охоронидовкілля, сільського господарства та інших сферах                                                                                                               72. 11.1 2281/2240 6541030 13 000,00 без процедур протягом року
Послуги щодо очищування, інші                                                                             81.29.1 2281/2240 6541030 13 000,00 без процедур протягом року
Послуги телефонних інформаційних центрів                                                      82.20.1 2281/224 6541030 13 000,00 без процедур протягом року
Послуги щодо організовування конференцій і спеціалізованих виставок         82.30.1 2281/2240 6541030 15 000,00 без процедур протягом року
Послуги лікувальних закладів                                                                                86.10.1 2281/2240 6541030 13 000,00 без процедур протягом року
= 1036000,0    
комунальні послуги  
Розподілення газоподібного палива                                                                          35.22.1 2274/2240 6541030 9 700,00 без процедур протягом року
Оброблення та розподілення води трубопроводами                                         36.00.2 2272/2240 6541030 55 000,00 без процедур протягом року
∑= 64700,00    
               

(за рішенням комітету з конкурсних торгів від 02.06.2015р, №10)

Голова комітету з конкурсних торгів,                                                                                                                                                                                Заступник директора з загальних питань                                                                                                                                             Ласкавий М.Є.